į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2016-11-28. Draugijos lankstinukas

Svėdasiškių draugija „Alaušas“ (toliau Draugija – V. R) buvo įkurta 2007 m. kovo 6 dieną šalies sostinėje, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Savo veiklą ji pradėjo ir vykdo Vilniuje ir Svėdasuose (Anykščių r.), toliau telkdama bendram kraštotyros, švietimo ir kultūros darbui gimtinėje, kitose Lietuvos vietose ar užsienio šalyse gyvenančius kraštiečius.

 

2017 m. pradžioje Draugija minės pirmąjį savo veiklos dešimtmetį. Per šį laikotarpį buvo atlikta daug ir įvairių darbų. Kraštiečiams ir kitiems skaitytojams privalu priminti, kad Draugijos siekiai, veiklos kryptys ir jos atlikti konkretūs 2007– 2012 metais darbai jau yra pristatyti ir detaliai aptarti knygoje, „Svėdasiškių draugija "Alaušas“: ištakos, istorija, veikla“ (2013, 136 p.). Ji buvo skirta penkerių metų veiklos jubiliejui pažymėti. Knygą sudaro straipsniai, dokumentų kopijos, renginių nuotraukos.

 

Pasitikdama įkūrimo dešimtmetį, Draugija 2016 m. antroje pusėje parengė ir išspausdino jam skirtą trumpą, iliustruotą informacinį lankstinuką „Svėdasiškių draugija „Alaušas“. Dėl suprantamų priežasčių, jame kraštiečiams ir kitiems skaitytojams yra glaustai pristatytos Draugijos ištakos, istorija ir kitos svarbiausios apie ją žinios – veiklos kryptys, tikslai, uždaviniai, ryšiai su gimtine, bendros, su kitomis organizacijomis surengtos šventės, praeities įžvalgos (atlikti tyrimai), išleistos knygos apie Svėdasus, renginiai, skirti Vaižgantui ir kiti, Malaišiuose pastatyti paminklai Vaižganto kūrinių veikėjams. Leidinėlio pabaigoje rasime paskelbtą Draugijos Tarybos narių sąrašą ir jų rekvizitus.

 

Nepaisant miniatiūrinės lankstinuko apimties, lyginant jį su aukščiau minėta knyga, skaitytojai apie Draugijos veiklą vis dėlto čia ras žinių visoms išvardintoms temoms. Manau, kad jos padės įžvelgti ir geriau suvokti visą, per dešimtmetį susiklosčiusį mūsų Draugijos struktūros ir jos veiklos tematikos bei darbo formų modelį. Be to, lankstinukas pasitarnaus ryšiams su Draugijos Taryba užmegzti ir palaikyti ateityje.

Kviečiame stoti į „Alaušo“ draugiją!

Darbais papuoškime gimtinę!

 

Lankstinukas

 

Romualdas Vytautas Rimša

Vilnius, 2016 m. lapkričio 28 d.