į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2014-01-16. Atviras laiškas

    SVĖDASIŠKIŲ DRAUGIJA „ALAUŠAS“

    (Kodas 302482413. Kauno 3a, Vilnius. Mob. tel.: 8613 90897)

     Vilnius, 2014-01 16 Nr. 1


    Anykščių rajono savivaldybės merui

    Sigučiui Obelevičiui


    Anykščių savivaldybės Tarybos nariams


Svėdasų seniūnijos seniūnui

Valentiną Neniškiui 

Dėl UAB „Anykščių Vosinta“ skleidžiamos smarvės ir ketinimų

dar daugiau nusiaubti Svėdasų krašto gamtą bei sujaukti žmonių ramybę


Mus pasiekė žinia, esą Anykščių RS meras, Taryba ir Svėdasų seniūnija, slaptai nuo Svėdasų gyventojų, posėdyje jau „palaiminę“ Kiaulių komplekso UAB „Anykščių Vosinta“ Sausalaukėje plėtrą.


Maža to, nepasitarę su Svėdasų seniūnijos gyventojais, esą jau davėte leidimą kažkokiam Panevėžio UAB-ui statyti Daujočiuose Krematoriumą, žmonių kūno dalims ir kitoms kenksmingoms medicininėms atliekoms bei medžiagoms deginti. Apie tai gan aptakiai buvo rašyta ir „Nykščiuose“.


Manome, kad gerai žinote, kokio grožio, kupinas gamtos gėrybių ir mėgstamas turistų yra šis nuostabus Anykščių rajono gamtos kampelis. Minėtų pramoninių sumanymų realizavimas nepataisomą žalą padarytų ne vien žmonių sveikatai, poilsiui ar rekreacijai, bet ir pačiai gamtai.


 

Manome, Jums taip pat gerai žinoma, kad UAB „Anykščių Vosinta“ jau daug metų savo smarve žaloja aplinkinius gyventojus ne vien fiziškai, bet ir morališkai. 1990–2013 m. apie tai ne kartą rašyta spaudoje, surinkti gyventojų parašai, susitikta su UAB vadovybe, tačiau nei UAB, nei rajono ar apskrities gamtosaugininkai nieko nepadarė smarvei sustabdyti.


 

2013 m. atvykę kelis kart į gimtinę, tą smarvę patyrėme ir įsitikinome patys – „Anykščių Vosinta“ dabar dvokia daugiau nei tarybiniais metais. Išeitų – komplekso vadovybė su gyventojais nesiskaito. Ar valdžios funkcinės institucijos šiuo atveju yra taip pat visiškai neįgalios? Kodėl?

 

Dėl minėto Jūsų sprendimo (tariamo!?) plėsti UAB „Anykščių Vosinta“ gamybą šiuo metu itin sunerimę Svėdasų miestelio, Bajorų, Butėnų, Grikiapelių, Miliūniškio, Palaukiškio, Pauriškių, Sausalaukės, Vikonių, Sliepsiškio ir kitų kaimų gyventojai. Ne mažiau Svėdasų krašto gyventojų yra susirūpinę ir dėl plintančių kalbų apie apsiruošimą Krematoriumo statyboms.


 

Remdamiesi tuo, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ vardu, mes kategoriškai nepritariame sumanymui plėsti UAB „Anykščių Vosinta“ gamybą ir statyti Daujočiuose Krematoriumą. Tai - nusikaltimas šio krašto bendruomenėms ir gamtai!


P r a š y t u m e:

1. Uždrausti UAB „Anykščių Vosinta“ bet kokią gamybos plėtrą ir naujų pastatų statybą.

2. Pareikalauti, kad savo sanitarinę zoną UAB naudotų pagal paskirtį, o ne mėšlui paskleisti (dėl to smarvė prie miestelio ir kitų gyvenviečių priartėjo dar 1,5 km).

3. Pareikalauti iš rajono gamtosaugininkų „Vosintos“ atveju realių darbo rezultatų.

4. Kategoriškai uždrausti bet kokių krematoriumų statybą Vaižganto gimtajame krašte.


Pagarbiai,

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas Algimantas Indriūnas


Tarybos narys,

atsakingas už mokslinę veiklą Vytautas Rimša