į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2019-01-02. KNYGA APIE SVĖDASŲ PRAEITĮ IR ŽMONIŲ GYVENIMO VINGIUS

Knyga apie Svėdasų praeitį ir žmonių gyvenimo vingius

 

Baigiantis 2018-ųjų metų rugsėjui, Vilniuje įsikūrusius svėdasiškius ir anykštėnus, literatūros mylėtojus ir skaitymo mėgėjus pradžiugino seniai laukta, nemažos apimties beletristinė buvusio Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos auklėtinio, mūsų kraštiečio knyga „Laiko properšos“, kurią palyginus greit ir gan sėkmingai į savarankišką literatūrinį gyvenimo kelią išleido žinoma Aukštaitijos krašto leidykla ir spaustuvė UAB „Utenos Indra“ (2018, 248 p.).

Ilgai laukta... V. Rimšos nuotr.

 

Knygos autorius Juozas Lapienis yra plačiai šiuose kraštuose žinomas veterinarinės medicinos gydytojas, Lietuvos, Europos ir Tarptautinės patentininkų asociacijų narys, biologijos mokslų daktaras, docentas. Jis – Svėdasų seniūnijos, Daujočių kaimo vaikas. Jaunystėje baigė Svėdasų vidurinę mokyklą (dabar J.Tumo-Vaižganto gimnazija), paskui – Lietuvos veterinarijos akademiją, o įkopęs į savąjį brandos amžių, spėjo dar pabaigti ir Lietuvos patentinį bei Maskvos centrinį patentų institutus.

Autorius pristato knygą „Vaižgantinėse“. V. Rimšos  nuotr.

 

Parašė (vienas ir su kitais) mokslinių knygų, vadovėlių ir mokymo priemonių. Dr. J. Lapienis yra seniai žinomas ir literatūros baruose. Jis rašo apsakymus ir noveles, skaito jas „Vaižgantinėse“, respublikiniuose literatūros, Vilniaus anykštėnų ir kituose renginiuose. Nemažai jų paskelbė „Valstiečių laikraštyje“, „Žaliajame pasaulyje“ ir kituose leidiniuose. „Laiko properšos“ yra pirmoji šio mokslininko ir literato subrandinta beletristikos knyga, susilaukusi didelio kraštiečių dėmesio.

 Dr. J. Lapienį (kairėje) sveikina meras K. Tubis. V. Rimšos nuotr.

 

Pirmoji pažintis su knyga, atvežta į literatūros renginį tiesiai iš leidyklos, įvyko rugsėjo 15 dieną Malaišiuose, „Vaižgantinėse“. Čia knygą būsimiems skaitytojams pristatė pats autorius, o jį šia proga pasveikino daug kraštiečių ir svečių. Tarp jų – ilgametė LR Seimo narė Dalia Teišerskytė, Anykščių meras Kęstutis Tubis, Svėdasų seniūnijos, Krašto (Vaižganto) muziejaus, Bibliotekos ir Kultūros namų atstovai, knygos leidėjai Žaneta ir Antanas Kibickai, tautodailininkas Aleksandras Tarabilda ir kt. Dr. J.Lapienis tuokart buvo pagerbtas ąžuolo vainiku, padėkomis, apdovanotas paveikslu, kaimiškos duonos kepalu bei kitais suvenyrais.

 Pirmieji autografai klasės draugams. Iš kairės: V. Rimša, akt. F. Jakšys, dr. J. Lapienis, inž. A. Indriūnas. G. Zemlicko nuotr.

 

 ...ir kitiems kraštiečiams. Iš kairės (1-oje eil.): dr. J. Lapienis, akt. F. Jakšys su sese Žaneta ir kt. V. Rimšos nuotr.

 

Ilgas, dalykiškas ir įdomus pokalbis apie knygą įvyko Vilniuje. Čia jos aptarti 2018 m. rugsėjo 20 dieną į Karininkų ramovę susirinko rašytojai, aktoriai, žurnalistai, autoriaus giminės, bendradarbiai, kaimynai, bičiuliai, mokslo draugai, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ ir Vilniaus anykštėnų sambūrio (VAS) atstovai. Programą pradėjo renginio vedėjas Gaudentas Aukštikalnis. Jis supažindino su knygos „Laiko properšos“ ištakomis, perskaitė apsakymą ,,Dabar mes valdysime“.

 Kalba G. Aukštikalnis. L. Regelskio nuotr.

 

Pagrindinį panešimą apie dr. J. Lapienio rinkinį, talpinantį 36 apsakymus, noveles, esė, pristatė mokslinis bibliografas bei publicistas Vytautas Rimša. Jis itin palankiai įvertino tai, kad autorius tikroviškai pavaizdavo šiurpius karo bei pokario provincijos gyvenimo įvykius, prieštaringus vaiko Juozuko ir kitų veikėjų išgyvenimus, ryškius jų literatūrinius paveikslus. Kartu aptarė ir knygos stilių bei kalbą, su visais jos ausį glostančiais svėdasiškių tarmės ypatumais bei skiriamaisiais elementais.

 Pranešimą skaito V. Rimša. L. Regelskio nuotr.

 

Baigdamas jis priminė ir kai kurias knygos konstrukcijos bei stiliaus analogijų įžvalgas (kai mozaika kūrinyje siekiama sukurti vientisą vaizdą), vedančias prie žymių šio krašto rašytojų Stepo Zobarsko, Juozo Baltušio ar kitų šios rūšies kūrinių autorių kūrybos. Svarbų vaidmenį knygoje taip pat atlieka fotografų Vytauto Bagdono, Vytauto Ilevičiaus, Nerijaus Gliaudelio, Laimučio Regelskio, Valentino Neniškio ir kitų (iš viso 11-kos aut.) nuotraukos kaimo žmonių gyvenimo – darbų, buities ir aplinkos tematika. Jos sustiprina ir paryškina skaitytojui autoriaus vaizduojamo knygoje kaimo žmonių gyvenimo ir juos supančios aplinkos recepciją bei supratimą.

 Kalba akt. F. Jakšys. L. Regelskio nuotr.

 

Žinomas kraštietis, režisierius, kino ir teatro aktorius Ferdinandas Jakšys įtaigiai perskaitė apsakymą „Sodoma ir Gomora“, pagarsino pluoštą knygoje surinktų autentiškų senosios svėdasiškių šnektos pavyzdžių, o nusipelnęs LRT diktorius Juozas Šalkauskas pristatė dalyviams knygoje paskelbtą novelę „Žemuogėlė“.

LRT diktorius J. Šalkauskas skaito novelę. V. Rimšos nuotr.

 

Iš knygos savo močiutės dienoraščio ištrauką ,,Trėmimai“, jautriai paskaitė Auksinio scenos kryžiaus laureatė, aktorė Agnė Šataitė. Diskusijose taip pat kalbėjo akademikas, prof. Vytautas Tamošiūnas, filologė Jolanta Japertienė ir kt. Jie visi buvo tvirtai įsitikinę, kad ši knyga gražiai papildys Aukštaičių krašto literatūros lobyną ir suras savo skaitytojus ne vien Svėdasuose ar Anykščiuose, bet ir visoje mūsų respublikoje.

 Apie močiutę pasakoja akt. A. Šataitė. V. Rimšos nuotr.

 

Knygos autorių Ramovėje šiltai pasveikino daug dalyvių. Tarp jų – rašytojai Leopoldas Stanevičius ir Vytautas Leščinskas, veterinarijos gydytojas ir žurnalistas Šarūnas Valentinavičius, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis ir pavaduotojas Romutis Oleka, Lietuvos, ES ir Tarptautinės patentininkų asociacijų narė Genutė Sruogienė, VAS pirmininkė Regina Smetonaitė, Svėdasiškių draugijos ,, Alaušas“ garbės pirmininkas Algimantas Indriūnas, advokatas Jonas Ivoška ir daug kitų.

 Dr. J. Lapienį (iš kairės) sveikina J. Dingelis, R. Oleka, J. Ivoška. V. Rimšos nuotr.

Salėje – knygos sutiktuvių dalyviai. L. Regelskio nuotr.

 

Renginį pabaigė dr. J. Lapienis. Jis padėkojo už dalykišką knygos įvertinimą, gražius linkėjimus, sveikinimus ir pakvietė visus prie kavos puodelio. Šventinę vakaro nuotaiką skaidrino muzikantai – Dominika Palkevičiūtė (trimitas) ir Donatas Gataveckas (smuikas). Literatūrinis vakaras neprailgo ir paliko gražių prisiminimų.

Romualdas Vytautas Rimša

 

Nuotraukos: Juozo Lapienio, Laimučio Regelskio, Vytauto Rimšos, Gedimino Zemlicko

 

Vilnius, 2018 12 30