į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2018-11-20. SVĖDASAI MINĖJO 515-KOS METŲ SUKAKTĮ

 

 

SVĖDASAI MINĖJO 515-KOS METŲ SUKAKTĮ

 

1. Įspūdinga šventės programa

 

Kelintą kartą (kas penkeri metai) per gražiausią vasaros šventę – Žolinę – Svėdasai iškiliai mini savo gimtadienį. Šiemet, rugpjūčio 14-15 d. surengta itin didelė ir smagi 515-ųjų metinių miestelio šventė: Bažnyčioje, Kultūros namuose (KN), bibliotekoje ir KN kiemelyje vienas po kito vyko renginiai.

 

Miestelyje šventė! V. Rimšos nuotr.

 

Buvo Šv. Mišios, istorinė valandėlė, parodos, pramogos vaikams, teatrų spektakliai, muzikos ansamblių ir grupių koncertai, saliutas bei fejerverkai. Į Svėdasus susirinko daug svečių ir kraštiečių iš Vilniaus, Anykščių, kaimyninių seniūnijų, daug atėjo ir vietos gyventojų – vaikų, gimnazijos auklėtinių, įstaigų tarnautojų, žemdirbių ir garbių senjorų bei šventės rėmėjų. Šventėje juos lydėjo smagi nuotaika, organizatorių dėmesys ir šilti Gimtinės prisiminimai, atklydę iš prabėgusios vaikystės ar paauglystės...

 

 Su švente sveikina Anykščių meras Kęstutis Tubis. V. Rimšos nuotr.

 

 

Sveikinimo žodį taria Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis. Šalia šventės
vedėjai: Ramunė Lapienytė ir Valentas Miškeliūnas. A. Legaitės nuotr.

 

2. Meniniai jubiliejaus renginiai

 

Teatrų vakaras. Svėdasų gimtadieniui paminėti skirtas teatrų vakaras rugpjūčio 14-ąją žiūrovus sukvietė į kultūros namų salę, kur savo spektaklius pristatė Vaitkūnų skyriaus meno mėgėjai, vadovaujami Aldonos Bagdonienės ir svečiai iš Traupio – mėgėjų teatro „Jazminas“ artistai, vadovaujami Janinos Savickienės.

 

 Scenoje Vaitkūnų dramos mėgėjai. V. Rimšos nuotr.

 

Vaitkūniečiai žiūrovams parodė vieno veiksmo komediją pagal Augustiną Gricių „Apie vištas ir politiką“, o traupiečiai – komediją pagal Oną Didžiulienę-Žmoną „Paskubėjo“.

 

Traupio teatro „aktoriai“. A. Legaitės nuotr.

 

Vakarą vedė ir žiūrovus linksmino svėdasiškių trejetas: bobulės Stasė ir Mikasė, bei prie jų prisijungęs diedukas Pranukas.

 

Teatrų vakaro vedėjai. A. Legaitės nuotr.

 

Neprailgo vakaras sėdintiems salėje, nebuvo kada nuobodžiauti – reikėjo juoktis ir ploti. Aišku, čia tik mėgėjų teatrai, mėgėjiški spektakliai, bet kaip smagu pajausti tą paprastą sielų bendrystę, kai iš tikrųjų švenčia širdys...

 

Salėje – spektaklių mėgėjai. V. Rimšos nuotr.

 

Šventinis koncertas. Rugpjūčio 15-tos vakarą svėdasiškiai ir svečiai rinkosi į šventiškai išpuoštą kultūros namų kiemelį, kuriame pirmiausia pramogavo vaikai. Programą jiems sudėliojo viešnia iš Debeikių Esmeralda Juodelienė kartu su savo grupės vaikučiais.

 

Šoka Anykščių kultūros centro saviveiklininkai. V. Rimšos nuotr.

 

Šventinį koncertą kiemelyje pradėjo istorinių šokių kolektyvas „Baltoji pavana“ iš Anykščių, jo vadovė Jūratė Uselienė. Jie žavėjo žiūrovus grakščiais judesiais, ir įspūdingais drabužiais. Bemaž tris valandas trukusį renginį vedė Ramunė Lapienytė ir svečias iš Leliūnų Valentas Miškeliūnas. Sveikinimo žodžius tarė Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis, rajono meras Kęstutis Tubis, bendruomenės pirmininkas Arvydas Kilius.

 

Dainuoja Svėdasų ansamblis (vad. Rožė Lapienienė). V. Rimšos nuotr.

 

Šventinę nuotaiką padėjo palaikyti meno mėgėjų kolektyvai iš Viešintų – vadovas Robertas Raišelis, iš Skiemonių – vadovas Gintautas Eimanavičius, iš kaimyninių Leliūnų – vadovė Irena Kuliavienė, šventės šeimininkai svėdasiškiai, vadovaujami Rožės Lapienienės. Aišku, neapsieita čia ir be linksmųjų bobulių Stasės bei Mikasės.

 

 Kiemelyje svečiai ir svėdasiškiai. V. Rimšos nuotr.

 

Visos šventės prasideda ir baigiasi, visos jos palieka įspūdį. Kuo labiau įsisuki į kūrybinį sūkurį, tuo įspūdis stipresnis, tuo tikresnės emocijos... Labai norisi dėkoti visiems, kurie sukosi tame sūkuryje: vieni puošė, kiti pynė, treti tiesiog buvo. Visi buvo nuostabūs, nes kaip skruzdėliukai po šapelį sunešėme idėjas, gebėjimus, medžiagas, galimybes ir sukūrėme šventę. Nepamirškime jos, tegu geri įspūdžiai dar ilgai šildo mūsų širdeles!

 

Smagus bendras ratelis! V. Rimšos nuotr.

 

3. Knygų ir kitų dokumentų parodos

 

Jubiliejinę programą gražiai praturtino parodos. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialo darbuotojos Inga Kilienė, Violeta Gliaudelienė ir Dalia Paulavičienė surengė skaitykloje literatūros parodą „Svėdasams – 515“. Čia buvo išskleisti patys aktualiausi bibliotekos leidiniai apie miestelio istoriją ir gyventojus.

 

 Literatūros paroda. D. Paulavičienės nuotr.

 

Tai – laikraščiai „Alaušo varpas“ (ėjęs 1991 m.) ir „Svėdasų varpas“ (eina nuo 2016 m.), knygos: „Istorinės nuotrupos apie Svėdasų parapiją“ (aut. kun. K.Girnius), „Svėdasai: praeitis ir dabartis“, „Svėdasiškių draugija „Alaušas“ (abi sud. V.Rimša), straipsnių bei jų kopijų rinkiniai: „Svėdasų miestelio istorija“, „Svėdasams – 500“, „Svėdasų kraštas ir jo žmonės“ (I-II d., visus sud. biblioteka). Buvo ir fotografijų rinkinių. Tai – senų nuotraukų „Svėdasų albumas“ (sud. R.Guobis), leidiniai: „Nusilenkime Vaižganto žemei“ (aut. V.Bagdonas), „Tėvynės meilės ir grožio keliu“(Lietuvai pagražinti d-ja). Svėdasų literatų kūrybą atstovavo rinkiniai: „Žydėjimas“ bei „Mėnulio taku“ (sud. V. Gliaudelienė), beletristikos knygelė „Chrizantemos“ (aut. V. Baleišis). Buvo apie Svėdasus ir informacinių leidinėlių. Parodą papildė dvi lentynos knygų, parašytų pačių svėdasiškių.

 

Parodoje susitiko du kraštiečiai: verslininkas Algimantas Čaplinskas (dešinėje) ir mokslinis bibliografas Vytautas Rimša. D. Paulavičienės nuotr.

 

Be to, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje veikė didelė žinomo žurnalisto Vytauto Bagdono fotografijų paroda „Gražus tai kraštas...“ (Vaižgantas). Lankytojų peržiūrai čia buvo pateikta apie 30 įspūdingų šio krašto gamtovaizdžio nuotraukų.

Abi parodos šventės metu susilaukė deramo gyventojų, kraštiečių ir svečių susidomėjimo.

 

 Gausu šventės dalyvių. V. Rimšos nuotr.

 

Alma Švelnienė ir Vytautas Rimša,

šventės dalyviai

 

Austros Legaitės, Dalios Paulavičienės, Vytauto Rimšos nuotraukos

 

Daugiau nuotraukų

 

 

Vilnius, 2018 11 20