į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2018-08-29. GRIKIŲ ŠVENTĖ GRIKIAPELIŲ KAIME

 

Grikių šventė Grikiapelių kaime,

Matelių sodyboje

(skirta Lietuvos 100-mečiui ir Sąjūdžio 30-mečiui)

2018 08 04

 

Skelbiama šventės pradžia ir programa

 

Su amžiumi supranti, kaip greitai bėga laikas. Tada nebesinori jo švaistyti veltui, nes nori leisti su tais, kuriuos myli ir daryti tik tai, kas iš tiesų turi prasmę. O kiekvieno žmogaus laiką pirmiausia įprasmina meilė savo šeimai, artimiesiems, draugams, savo namams, savo kiemui, Gimtinei bei Tėvynei...

 

Todėl mes, sesės Matelytės – Dalė, Gražina, Irena, Birutė ir Daiva – su visos giminės pagalba, surengėme savo gimtoje Matelių sodyboje (Anykščių r. Svėdasų seniūnijoje) dar vieną etnokultūrinę šventę. Ją pavadinome simboliškai - „GRIKIŲ ŠVENTĖ GRIKIAPELIŲ KAIME“ ir paskyrėme Lietuvos 100-mečiui bei Sąjūdžio 30-mečiui paminėti. Šventėje dalyvavo ne tik Matelių giminė, bet ir Grikiapelių kaimo bendruomenė, svėdasiškiai, muzikantai iš Kauno, draugai, pažystami. Daugelis dalyvių ir svečių atvyko pasipuošę tautiniais rūbais.

Iškilus šventės atidarymas. Sesės Matelytės (iš kairės): Daiva, Gražina, Irena, Dalė, Birutė ir kanklininkė Jolita Savickė atlieka Rokiškio krašto liaudies dainą „Kur aisiu, aisiu“

 

Pirmiausia, buvo prisiminta Grikiapelių kaimo ir Matelių giminės istorija. Džiugu, kad kaimo istorija jau buvo aprašyta Grikiapelių kaime gimusio ir gyvenusio mūsų giminaičio Adomo Prūso knygoje „Gyvenimo keliai 1878 – 1938“, todėl galėjome kalbėti apie šimtmečio įvykius. A. Prūsas Lietuvoje buvo žymus verslininkas, ekononmistas, finansininkas, politikas bei visuomenininkas. Jis 1922 m. Valstybės Prezidento buvo paskirtas Lietuvos banko valdytojo pavaduotoju ir išbuvo vieną kadenciją. Kadaise jis rašė: „Nuo Svėdasų miestelio, Jaros Šventosios upių santakos link, už trijų kilometrų, tarp kalnų ir kalniukų stūkso į Vosintos upelį atsirėmęs mažai kam žinomas Grikiapelių kaimas. Jį kai kas net Grikonėliais vadina. Kaimo žemė nederlinga, prie žvyro ir smėlio, todėl ūkininkai daugiausia bulves sodindavo, rugius ir grikius sėdavo. Nuo grikių ir kaimo pavadinimas“

 

Prisiminėme giminystės ryšius

 

A. Prūso sesuo Antanina Prūsaitė ištekėjo už Jono Grižo ir jų šeimoje gimė mūsų senelis Povilas Grižas. Mama Genovaitė Grižaitė atvyko į Grikiapelių kaimą slaugyti tetų, dar dviejų Adomo Prūso sesių – Anastazijos ir Uršulės. Taip susipažino su tėčiu Vincu Mateliu, sukūrė šeimą ir gimėme penkios sesės.

Džiugu, kad į šventę atvyko Adomo Prūso anūkė, sūnaus Algirdo dukra Gražina Prūsaitė-Žemgulienė, šiuo metu gyvenanti Kaune.

Gražina Prūsaitė-Žemgulienė, apsirengusi B. Prūsienės (mamos)

tautiniais rūbais, ir vyras Rimvydas

 

Lietuvos 100-mečiui skyrėme liaudies dainas („Oi neverk, motušėle“, „Giedu giesmelį“ ir kt.), kurias padėjo padainuoti iš Norvegijos atvykusi kanklininkė Jolita Savickė, klausėmės pianistės iš Kauno Aušros Gelusevičienės ir jos sūnaus fagotisto Artūro Gelusevičiaus (šiuo metu mokosi Miuncheno muzikos ir teatro akademijoje) muzikavimo, liaudiško šokio mokėmės kartu su ansambliu „Suktinis“ iš Kauno.

Muzikuoja Artūras Gelusevičius (fagotas)

 

Pristatant mūsų tėvų Genovaitės ir Vinco Matelių gyvenimo istoriją, dar kartą prisiminėme giminės leidinį „Dulkėtas Matelių gyvasties vieškelis“, pasakojimus apie tremtį, pristatėme video medžiagą.

Gražinos Matelytės-Kepežinskienės ir Irenos Matelytės-Sirusienės

parengtas leidinys „Dulkėtas Matelių gyvasties vieškelis“ (2014 m.)

 

Šventę skyrėme ir Sąjūdžio 30-mečiui paminėti. Sesės Birutės vyras Algimantas Zabarskas priminė tuos laikus. 1988 m. rugpjūčio 26 dieną mūsų sesių bei vyrų iniciatyva patys pirmieji Svėdasų krašte iškėlėme trispalvę. Ši, viešai suplazdėjusi miestelyje trispalvė buvo pirmoji ir rajone. Tuomet Svėdasuose surengėme Vasaros palydas, į kurias atvyko trys dainų ir šokių grupės: folkloro ansamblis iš Vilniaus, tautinių šokių kolektyvas “Suktinis” iš Kauno ir ansamblis iš Utenos bei sąjūdietis Zigmas Vaišvila. Prie Alaušo ežero surengėme mitingą, šokome, dainavome. Džiugu, kad po 30-ties metų Matelių sodyba vėl sulaukė “suktiniečių”. Ansamblis „Suktinis“ linksmino visus liaudies dainomis ir šokiais.

Liaudiškų šokių kolektyvas „Suktinis“ 1988 m. rugpjūčio 26 d. Svėdasų miestelio gatvėse. Priekyje – Matelių anūkės Ieva Kepežinskaitė ir Dovilė Zabarskaitė. Pirmoji iš kairės „Suktinio“ vadovė Gražina Matelytė-Kepežinskienė

 

Istorinę trispalvę rankose laiko sesės Birutės vyras Algimantas Zabarskas

 

Rugpjūčio 4 dienos šventę pavadinome „GRIKIŲ ŠVENTE“, nes šis augalas susijęs su mūsų kaimo pavadinimu. Pagarsinome ir legendą, kodėl kaimas turi „Grikiapelių“ vardą.

 

Šventei ruošėmės nuo pat pavasario: sode pasėjome grikius, visą vasarą juos prižiūrėjome, puoselėjome, ravėjome, džiaugėmės jų žiedais. Tad šventės metu visi galėjome pasidžiaugti šiuo nedideliu laukeliu. Čia dainavome apeigines liaudies dainas, šokome ratelius, šokius.

 

Prie sukrauto aukuro dėkojome ugnelei Gabijai sakydami: „Gabija Ugnele, priimk šį grikių žiupsnelį – dorų ir darbščių žmonių rankomis sodintą, Aukštaitijos žemėje augintą, vėjų nugairintą, karštos saulės brandintą, dėkojame, kad esam sveiki ir visokių gėrybių pritekę“. O mūsų jaunimas, berdami žiupsnelį grikių visiems dalyviams linkėjo: „šviesios saulelas, dosnios žemelės, aruodų pilnų, stiprybės, kantrybės, sveikatos ir, kad niekad nenutiltų dainos“.

Senosios apeigos Grikių lauke...

 

...ir prie aukuro


 

Visus džiugino ansamblio „Suktinis“ šokėjai

 

Džiugu, kad šventėje dalyvavo „Žolinčių akademijos“ prezidentė Danutė Kunčienė, kuri pasakojo apie grikius, jų naudą, mokė sveikos gyvensenos. Daugelis šventės dalyvių pagamino patiekalų iš grikių, ragavome juos, rinkome konkurso „Viskas iš grikių“ nugalėtoją.

 

Konkurso nugalėtoja – Gražinos Prūsaitės Žemgulienės

„GRIKIŲ BOBA“

 

„Žolinčių akademijos“ prezidentė Danutė Kunčienė

 

Ilgai šventėme „Grikių šventę“ Grikiapelių kaime, Matelių sodyboje... Dar ilgai skambėjo dainos, šokome liaudiškus šokius, minėme mįsles, porinome patarles apie grikius, organizavome konkursą „Surask muziejinį eksponatą“, lankėme naujai sodyboje įkurtą šeimos muziejų, bendravome. O svarbiausia, dėkojome vieni kitiems: kaimo bendruomenei, ansambliui „Suktinis“, pianistei Aušrai Gelusevičienei ir Artūrui Gelusevičiui, svečiams, artimiesiems, visiems šventės dalyviams teikdami Padėkas bei šventės prizus – trispalvius varpelius.

Padėkos: ansambliui „Suktinis“, Dovilei Zabarskaitei,

kaimo bendruomenei ir kitiems

 

Smagu suktis šokio sūkūryje

 

Gražina Matelytė-Kepežinskienė,

Irena Matelytė-Sirusienė

 

Nuotraukų autoriai: Indrė Vilkauskienė, Marijus Macevičius, Valentinas Repšys

 

Vilnius, Kaunas, Grikiapeliai,

2018 08 29