į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2017-05-27. Į naują žodyną pateko ir Svėdasų kraštotyrininkai

Metų pradžioje Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje įvyko Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos sambūris, skirtas bibliotekos 80-mečiui, kraštotyrininkų sambūrio „Draugaukime–bendraukime–bendradarbiaukime“ penkmečiui ir Tautinio kostiumo metams paminėti. Veikė dvi parodos: „Kraštotyrininkui Jonui Sriubui – 75“ ir „Ką pasakoja aukštaičių tautinis kostiumas“.

 

Atvyko daug Anykščių krašto tyrėjų iš Vilniaus, Kauno, Ignalinos, Panevėžio, Utenos ir Anykščių rajonų. Tarp jų – prof. Algirdas Ažubalis, mokslininkas ir fotomenininkas Bronius Šablevičius, rašytojai – Milda Telksnytė ir Rimantas Vanagas, sportininkas Romas Pačinskas, kariūnas Gediminas Grina, Jonas Sriubas (Utenos r.), Tautvilis Uža (Panevėžio m.) ir kt.

 

Knygos sudarytojai ir redaktoriai (iš kairės): R. V. Rimša, A. Berezauskienė, T. Kontrimavičius, prof. O. Janonis ir L. Matulienė. Tautvilio Užos nuotr.

 

Iškiliai buvo sutikta leidinio „Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas“ pirmoji dalis „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“ (2016). Knygos mokslinis redaktorius R. V. Rimša pranešime pažymėjo, kad jos sudarytojai ir rengėjai – prof. Osvaldas Janonis, Audronė Berezauskienė, Ligita Matulienė ir Tautvydas Kontrimavičius – per nepilnus metus atliko titanišką, visus mokslinio darbo normatyvus pranokusį darbą. Itin aukštai įvertino knygos aprėptį (surinkta medžiagos apie 259 kraštotyrininkus, iš jų – 29 svėdasiškius ar kitus, laikinai čia gyvenusius bei Svėdasų istoriją tyrusius žmones) ir straipsnių informatyvumą bei faktų patikimumą. Pasak jo, knyga šiuo požiūriu pranoksta kai kurias mūsų enciklopedijas. Jis pasiūlė rengėjams sėsti 2017 m. prie žodyno 2-osios dalies ir šį projektą užbaigti.

Anykščių kraštotyrininkų sambūrio dalyviai. Tautvilio Užos nuotr.

 

Rašytojas Vygandas Račkaitis, pasveikinęs leidinio sudarytojus, labai palankiai atsiliepė ir apie knygą. „Tai reikšmingas leidinys, adresuotas ne tik dabarčiai, bet ir tolimai ateičiai. <...>. Didžiausių pagyrų nepagailėsiu kolektyvo varikliui ir iniciatorei Audronei Berezauskienei, – sakė jis. – Šio išsamaus darbo tegu pavydi mums kiti rajonai“. Ne mažiau aukštai ją įvertino ir prof. Osvaldas Janonis, o pasak prof. A. Ažubalio, „ši anykštėnų knyga – tai nacionalinės kraštotyros vadovėlis“.

 

Paskui buvo apžvelgti Anykščių T. Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos 2016 m. atlikti darbai (pirm. Tautvydas Kontrimavičius), priimti į draugiją nauji nariai. aptarta likusių žodyno dalių leidybos vizija. Bibliotekos direktoriui Romui Kutkai apdovanojus 1-ojo tomo rengėjus, nemažai savo knygų bibliotekai padovanojo svečiai.

Anykščių kraštotyrininkų sambūris, kaip prasidėjęs, taip ir baigėsi Lietuvių liaudies dainomis bei poeto Antano Baranausko kūriniais, kuriuos puikiai atliko Anykščių etnografinio ansamblio „Valaukis“ (vad. Regina Stumburienė) dainininkės, pasidabinusios tautiniais aukštaičių drabužiais.

 

Romualdas Vytautas Rimša

Vilnius, 2017 05 20