į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2017-03-22. Draugijai vadovauja nauja taryba

 

Visuotiniame Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ narių susirinkime, vykusiame 2017 m. sausio 6 dieną Vilniuje, Karininkų ramovėje, buvo išrinkta ketvirtai kadencijai, skaičiuojant nuo draugijos įkūrimo, nauja taryba. Tą pačią dieną, ji stojo prie draugijos vairo, o trečioji taryba, vadovavusi draugijai 2012–2016 m., neteko įgaliojimų ir baigė savo kadencijos darbus. Pristatome skaitytojams naujus draugijos narius ir jų kuruojamas veiklos sritis.

 

Tarybos narių kontaktai

 

Rita Skaržauskienė-Šimkevičiūtė

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos pirmininkė. Gimė 1950 m. Molėtuose. 1968 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą (Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziją), 1973 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI, dabar VGTU). Yra inžinierė-ekonomistė. Dirbo VISI skaičiavimo centre inžiniere programuotoja, Eksploatacijos ir kodavimo grupės vadove, nuo 1992 m. – Vilniaus technikos universitete (dabar VGTU) doktorantūros ir magistrantūros skyriaus vedėja, o nuo 1995 m. iki pensijos – Lietuvos autorių teisų gynimo asociacijos agentūroje (LATGA-A) Autorinio honoraro paskirstymo pagal radijo stočių programas padalinyje. Į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“ įstojo 2007 m. Nuo 2008 m. buvo tarybos narė, atsakinga už draugijos finansinius reikalus ir informaciją, nuo 2012 m. – draugijos pirmininko pavaduotoja, o 2017 m. išrinkta pirmininke.

 

Lina Stukienė-Beleckaitė

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininko pavaduotoja ir sekretorė. Gimė 1953 m. Svėdasuose. 1971 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1977 m. – Vilniaus universitetą. Ekonomistė. Dirbo Lietuvos kino studijoje filmų direktore. Nuo 1991 m. – animacinių filmų studijos „Vosinta“ savininkė, nuo 1999 m. – Didžiosios Britanijos kompanijos „Treehouse Production“ generalinė direktorė, o nuo 2002 m. dirba bendrovėje „Medstatyba“. Bendradarbiavo spaudoje, dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, 1991 m. Sausio įvykiuose, apdovanota Sausio 13-tosios medaliu. Mėgsta sportinius šokius, keliauti, kalnų slidinėjimą, auginti gėles, kurti juvelyrinius papuošalus. Į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“ įstojo 2007 m., nuo 2012 m. išrinkta tarybos sekretore, 2017 m. – pirmininko pavaduotoja.

 

Irena Sirusienė-Matelytė

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narė, atsakinga už finansus. Gimė 1955 m. Grikiapelių kaime. 1973 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1978 m. – Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, 2004 m. – VU Tarptautinio verslo mokyklos specialias studijas. Yra chemikė ir tarptautinio verslo vadybininkė. Nuo 1978 m. dirbo Kaune vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 1981 m. – jaunesniąja moksline bendradarbe Vilniuje, Termoizoliacijos institute, nuo 1995 m. – vadybininke UAB „Lietuvos aidas“, nuo 2003 – UAB „Lietuvos žinios“ Vilniaus biuro vadybininke. Domisi kraštotyra, tautosaka, dainuoja etninės veiklos folkloriniame ansamblyje „Radasta“, gieda Arkikatedros parapijos chore. 2007 m. įstojo į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“, 2012 m. išrinkta 3-sios, o 2017 m. – 4-osios tarybos nare.

 

Vytautas Antanėlis

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys, atsakingas už teisinius klausimus. Gimė 1944 m. Kėdainiuose. Ten šeima, nublokšta karo, atsidūrė iš Malaišių kaimo. Abu tėvai – aukštaičiai, tačiau visą pokarį blaškėsi po Klaipėdos kraštą ir Žemaitiją. Šeimoje išaugo aštuoni sūnūs. 1959 m. baigė Pagėgių rajono Natkiškių septynmetę mokyklą, 1964 m. – Rietavo žemės ūkio technikumą ir tapo agronomu. Vėliau, Vilniaus universitete (VU) įgijo teisininko specialybę. Besimokydamas VU, pradėjo darbuotis teisėsaugos baruose. Šį darbą dirba iki šiol. Pastaruoju metu verčiasi advokato praktika. Mėgsta darbuotis sode. Malaišių kaime tėvų sodybos neliko. Ten gyvena artimas giminaitis, kuris globoja Vaižganto paminklą. Į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“ įstojo 2007 m., nuo 2017 m. išrinktas tarybos nariu.

 

Steponas Jakutis

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys, atsakingas už darbą su rėmėjais ir jo koordinavimą. Gimė 1943 m. Svėdasų vienkiemyje. 1960. m. baigė Svėdasų vidurinės mokyklos 9 klases, o 1967 m. – Vilniaus statybos technikumą. Po kariuomenės, dirbo Vilniaus statybose. 1975 m. baigė VISI ir dirbo Žemės ūkio ministerijos Kapitalinės statybos valdybos Gamybos skyriaus vyriausiu inžinieriumi, nuo 1976 m. – MTI „Venta“ kapitalinės statybos viršininku, nuo 1986 m. – Vilniaus elektros matavimo technikos gamykloje (AB „Skaiteks“) generalinio direktoriaus pavaduotoju, nuo 2006 m. – VGTU Kapitalinės statybos direkcijoje bendrosios techninės priežiūros vadovu, o nuo 2014 m. turi verslo pažymėjimą ir vykdo statybos objektų techninę priežiūrą. Į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“ įstojo 2010 m., o 2017 m. išrinktas tarybos nariu.

 

Virginijus Lackus

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys, atsakingas už kultūrinę veiklą. Gimė 1952 m. Svėdasuose. 1969 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1967 m. – Anykščių vaikų muzikos mokykloje akordeono klasę, 1974 m. – Vilniaus valstybinio universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą. Yra ekonomistas. Dirbo Elektrografijos mokslinio tyrimo institute Vilniuje, Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijoje, bendroje Lietuvos-Vokietijos įmonėje UAB „Vega“, kitose įstaigose ir įmonėse, o nuo 1999 m. – Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Mėgsta muziką ir dainą. Nuo 1954 m. dainavo daugelyje chorų ir ansamblių, o pastaruoju metu (nuo 2004 m.) – Lietuvos dailės muziejaus vyrų chore „Varpas“. Į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“ įstojo 2012 m., o 2017 m. išrinktas tarybos nariu.

 

Juozas Martinonis

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys, atsakingas už ryšius su nariais ir visuomene. Gimė 1941 m. Bajorų kaime. 1961 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą,1969 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo inžinieriaus mechaniko profesiją. Dirbo įvairiose vietose ir darbuose – pradedant gamybos meistru Metalo apdirbimo gamykloje Ukmergėje ir baigiant darbinę veiklą Vilniuje, Ūkio ministerijoje, Pramonės departamento direktoriumi. Kadangi augo mėgstančioje ir galinčioje gražiai padainuoti šeimoje, jau mokydamasis vidurinėje mokykloje ir vėliau, aktyviai dalyvavo įvairiuose saviveiklos būreliuose, ansambliuose ir choruose. Senjorinis amžius ir aktyvios veiklos poreikis netrukdo ir dabar domėtis bei dalyvauti įvairiuose renginiuose. O gimtinės traukai sunku likti abejingam. 2007 m. įstojo į Svėdasiškių draugiją „Alaušas“, 2017 m. išrinktas tarybos nariu.

 

Romualdas Vytautas Rimša

Vilnius, 2017 03 21

 

Rekvizitai ryšiams su Tarybos nariais