į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2016-12-17. Aktoriui Ferdinandui Jakšiui – Juozo Keliuočio premija


Rimstant vasaros darbų įkarščiui, rugpjūčio 27 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį Rokiškio rajone, Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje įvyko didelė šventė. Čia iškiliai buvo minimas Dievo namų 220-ųjų metinių jubiliejus, o ta proga surengta konferencija. Pranešimus joje apie bažnyčios ir gyvenvietės praeitį skaitė klebonas Laimonas Nedveckas, istorikas Valius Kazlauskas, kalbėjo svečiai iš Vilniaus, Rokiškio ir kiti dalyviai.

Po konferencijos seniūnijos gyventojams surengtas koncertas. Klasikos kūrinius atliko garsi vokalistė, daugelio šalies ir užsienio konkursų laimėtoja Jolanta Stumbrienė (sopranas), o aktorius Ferdinandas Jakšys skaitė Antano Vienažindžio, Antano Miškinio, Henriko Radausko eiles ir ištraukas iš rašytojo Kosto Ostrausko monodramos „Vaižgantas“.

 

Šventės programą ypač praturtino Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro (jis yra premijos steigėjas ir mecenatas) atstovai, paskelbę nutarimą dėl 2016 m. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio literatūrinės premijos skyrimo. Priminsime, kad ją, už ypatingus nuopelnus Rokiškio kraštui ir žmonėms, rokiškėnai skiria kasmet jau senokai.

Šiemet 10-toji Juozo Keliuočio premija „už spalvingą menininko kelią ir aukštą teatrinę etiką, už „vaižgantiškus“ pragiedrulius ir jautrų dėmesį „keliuotiškoms“ tradicijoms, už neatlygintiną atsidavimą bei meilę Rokiškio kraštui ir jo žmonėms“ buvo paskirta aktoriui, režisieriui ir skaitovui Ferdinandui Jakšiui. Aleksandravėlės bažnyčioje laureatui pagarbiai įteiktos visos apdovanojimų regalijos: diplomas, premija, medžio skulptūra (aut. Vidmantas Zakarka), gėlės.

Tądien rokiškėnų, panorusių pasveikinti aktorių ir tarstelėti jam keletą savo žodelių, susidarė ištisa eilė. Ir nenuostabu – čia jis yra dažnas svečias, įvairiausių renginių rajone dalyvis, gerai žinomas. Be to, jis čia yra didžiai gerbiamas ir mylimas...

Mūsų kraštietis teatro, kino ir televizijos aktorius, režisierius ir teatrologas Ferdinandas Jakšys gimė 1937 m. Svėdasuose (Anykščių r.). Baigęs Lietuvos konservatorijos (dabar Lietuvos meno akademija – aut.) Teatrinį fakultetą, įgijo aktoriaus, o neakivaizdžiai pabaigęs Valstybinį Anatolijaus Lunačiarskio teatro Meno instituto (GITIS) Teatrologijos fakultetą Maskvoje – dar ir režisieriaus bei teatrologo profesiją.

 

Dirbdamas pasižymėjo savo talento įvairumu ir fenomenu, pasiekė neregėtų profesinių aukštumų. Teatre, kine ir televizijoje sukūrė daug įsimintinų vaidmenų, režisavo mėgėjų teatre Vilniuje spektaklių, pasireiškė kaip teatrologas ir pedagogas. Pastaruoju metu jo kūrybinis įdirbis yra plačiai žinomu Lietuvoje bei užsienyje.

Nepaisant intensyvių darbų, aktorius Ferdinandas Jakšys visuomet randa laiko ryšiams su gimtine ir visa Aukštaitija, kurią jam teko jaunystėje gerai pažinti ir pamilti. Čia jis išliko savas ir yra dažnas literatūros renginių svečias. Jis iki šių dienų noriai dalyvauja Vilniaus anykštėnų sambūrio, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“, Utenos kraštiečių klubo „Indraja“ ir kitų Aukštaičių bendrijų veikloje.

 

Už glaudžius ryšius su gimtinės žmonėmis ir kitais kraštiečiais aktorius Ferdinandas Jakšys, pasak jo paties, turįs „iki lubų krūvą“ diplomų ir kitų apdovanojimų. Tarp jų – Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklą „Utenai – 750 metų“ (2012 m.), gimtųjų Svėdasų seniūnijos Vaižganto premiją (2012 m.), o dabar ir naujausią – rokiškėnų Juozo Keliuočio literatūrinę premiją (2016 m.).

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Taryba ir nariai nuoširdžiai džiaugiasi nauju mūsų kraštiečio, aktoriaus Ferdinando Jakšio kūrybinės veiklos įvertinimu ir jam paskirtu apdovanojimu.

 

Kartu sveikiname aktorių, pelniusį didžiulę rokiškėnų meilę ir garbingą Juozo Keliuočio literatūrinę premiją. Mes linkime Jums, mielas kraštieti, garbaus, greitai artėjančio 2017 metais jubiliejaus proga, kūrybinio polėkio, naujų užmojų ir daug jėgų jiems įgyvendinti.

Romualdas Vytautas Rimša

Vilnius, 2016 12 14

Daugiau nuotraukų...

 

Nuotraukų autoriai: Vilius Naujikas, Vytautas Rimša.