į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2016-11-30. Įsteigta ir įteikta kunigo Aleksandro Papučkos vardo premija

Svėdasų (Anykščių r.) gyventojai kasmet aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir renginiuose, kai skelbiami nugalėtojai, skiriamos premijos. Nuo 2002 m. Malaišiuose, rašytojo, kanauninko Juozo Tumo- Vaižganto gimtinėje yra iškiliai teikiama Lietuvos rašytojų ir Žurnalistų sąjungų Vaižganto vardo premija už literatūros kūrinius ar publicistikos straipsnius.

 

Nuo 2009 m. už kūrybinius nuopelnus gimtajam kraštui čia yra įvardijami ir Svėdasų seniūnijos Vaižganto mažosios premijos laureatai. Be to, neretai seniūnijoje vyksta Gražiausiai tvarkomos sodybos, Gražiausio gėlių kilimo ir kiti konkursai, kurių pabaigtuvėse gražiai pagerbiami visi nugalėtojai.

Iš kairės: gimnazijos mokytoja Rimutė Kniežienė, premijos steigėjas Algimantas Indriūnas ir pirmoji laureatė, gimnazijos moksleivė Aušrinė Neniškytė akto metu.

 

2016 m. pavasarį Svėdasuose įsteigta nauja – kunigo Aleksandro Papučkos vardo meilės ir gerumo premija. Kunigas buvo Vaižganto giminaitis. Jis čia gimė, mokėsi ir buvo įšventintas į dvasininkus. Dirbo įvairiose Aukštaitijos parapijose, atsidavęs bažnyčiai ir savo ganytiniems, gynė anais laikais tikėjimo laisvę ir už tai buvo valdžios nemėgstamas (plačiau žr. kn.: S. Galvydis. Kunigas Aleksandras Papučka. 1997).

Premijos steigėjas ir fundatorius Algimantas Indriūnas.

 

Pagerbdamas dėdės kun. A. Papučkos atminimą, šią premiją įsteigė Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas Algimantas Indriūnas. Jos tikslas – ugdyti dorą jaunimą, stiprinti jų religinius, pilietinius ir patriotinius jausmus. Premija kasmet bus skiriama jaunimui: moksleiviams, studentams, tarnautojams, darbininkams ir kt. Nugalėtojas paaiškės susumavus konkurso „Geriausias rašinys apie meilę Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ rezultatus. Laureato diplomas ir piniginė premija atiteks geriausio rašinio autoriui.

 

2016 m. rugsėjo 19 dieną Malaišiuose, kraštiečiams ir svečiams susirinkus į „Vaižgantinių“ šventę, draugijos pirm. Algimantas Indriūnas įteikė pirmąją kun. A. Papučkos vardo meilės ir gerumo premiją. Šįkart ją laimėjo Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos 10-osios klasės moksleivė Aušrinė Neniškytė. Jos rašinys apie meilę žmogui, konkurse „Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ Svėdasų gimnazijos mokytojų ir premijos steigėjo buvo pripažintas pačiu geriausiu.

 

Sveikiname konkurso nugalėtoją ir pirmąją kun. A. Papučkos premijos laureatę Aušrinę Neniškytę!

 

Romualdas Vytautas Rimša,
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys,
atsakingas už mokslinę veiklą

Vilnius, 2016 11 29

 

Nuotraukos Romualdo Vytauto Rimšos