į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
REFERENDUMO puslapis
PASKUTINIS ŠANSAS?...

Anykščių mieste pasirodė skelbimai, kviečiantys pasirašyti už teisę į referendumą dėl Lietuvos žemių išsaugojimo ir kitais aktualiais klausimais. Apie šį faktą teiraujamės referendumo iniciatyvinės grupės "Tautos valia" Anykščių rajono koordinatoriaus Albino GRINOS, kuo šis įvykis reikšmingas ar išskirtinis…

 

- Referendumai - rimtas valstybės valdymo instrumentas. Šveicarai kasmet jų surengia po keletą ar net keliolika. Mes gi per nepriklausomybės laikotarpį bandėm daugiau nei dvidešimt kartų ir visus - nesėkmingai. Per tiek laiko susikaupė tiek skaudžių klausimų, kad šis bandymas - tiesiog paskutinis šansas išeiti iš mirties taško. Laukti jau nebėra kada, o greit nebebus ir kur trauktis, nes Lietuvos bus tik kur ne kur...


- Kokie klausimai numatomi teikti tautos svarstymui?

- Sumažinti referendumui skelbti būtiną parašų skaičių nuo 300 000 iki 100 000.

Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.


Lietuvos žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.


Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.


 - Čia gi kai kurios formuluotės tiesiog iš Konstitucijos. Paaiškinkite, kur čia kokios grėsmės...


-Bėda, kad kai kurios formuluotės tyliai buvo pakeistos ir dabar reikia atstatyti pirminę jų prasmę, kol tai neatsigręžė skaudžiomis pasekmėmis. Dabartinėje Konstitucijoje visiškai nebeliko nei Lietuvos valstybės, nei piliečių teisės į žemės nuosavybę, bet užtai užsienio subjektai gali įsigyti nuosavybėn žemę, vidaus vandenis ir miškus pagal konstitucinį įstatymą. O štai žemaičiai nenori gyventi virš skalūninių dujų gavybos gręžinių, nenori palikti savo anūkams užnuodytos žemės ir požeminio vandens, bet jų niekas neklausia - spaudžia į kampą ir tiek, kol išsikvėps besipriešindami.

Įsivaizduokim, jeigu kas sugalvotų rausti tunelius po Anykščiais ir eksploatuoti ten esančius kvarcinio smėlio horizontus, mes atsidurtume panašioje situacijoje, kaip ir jie.


- Kur dabar galima pasirašyti? Kokios kliūtys ar problemos? Kuo galite pasidžiaugti?

 

- Dabar parašai renkami Anykščių centre,

Arūno Avižos fotolaboratorijoje Baranausko a. 14.

Ramybės, Pušyno ar Ažupiečių mikrorajonų gyventojams tai nėra patogu, tad reikia ir juose parašų rinkimo taškų. Labai reikia savanorių parašų rinkimui Debeikiuose, Skiemonyse, Traupyje, Levaniškyje, Troškūnuose, Kavarske, Viešintose bei daugelyje didesnių kaimų. Jeigu kas nuspręsite įsijungti į šį darbą - susisiekite su manim: Albinas Grina, tel. 8 614 16871, el.paštas: grina@takas.lt.

Jei kas negalėtų pasirašyti popieriniu būdu, yra galimybė pasirašyti internetu tinklalapyje www.referendumailietuvos.info arba www.zemesvardu.lt , bet pirmenybė teikiama pasirašymui parašų rinkimo lape.

O kuo džiaugiamės?... Džiaugiamės, kad Lietuvoje dar yra neabejingų savo tautos likimui, nes apie 90% pakviestųjų mielai sutinka pasirašyti. Džiugu, kad svėdasiškiai atsidarė specialų referendumo puslapį www.svedasai.info. Jeigu nerasime geresnio varianto, aktualiausią informaciją pateikinėsime per jį ir visam Anykščių rajonui.


Arūno Avižos nuotr..