į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-09-01. Tautinis rugsėjis

Nuostabus mėnuo yra rugsėjis. Rugsėjo 8 -ąją karaliumi turėjo tapti Vytautas Didysis, tą dieną švenčiama tautos diena, bei minima Mergelės Marijos gimimo šventė, rugsėjo 22 - ąją vyko Saulės mūšis - minima Baltų vienybės diena. Pirmąją šio mėnesio dieną mokytis į tautines šalies mokyklas susirenka mokinukai, prasideda dar vieni mokslo metai, vėl reikia atsiversti sąsiuvinius ir į juos rašyti.


Tarpukario Lietuvos mokyklose sąsiuviniai buvo ne tik rašyti, bet ir tėvynės istoriją, žymius tautiečius pažinti ir jų gerus darbus bei žygius įsiminti.beveik ant kiekvieno pradžios mokyklos mokinukams skirto sąsiuvinio buvo nupieštas koks nors žymus lietuvis. Pirmiausia dr. Jonas Basanavičius, Mykalojus Konstantinas Čiurlionis, dr. Vincas Kudirka, Maironis, Gediminas, Juozas Tumas - Vaižgantas, sparnuotieji lietuviai - Darius ir Girėnas, įveikę Atlanto vandenyną. Taip pat su Trakų pilies, kitų brangių vietų o dažniausiai nuožmiųjų lenkų pavergtos sostinės - Vilniaus vaizdais. Prie kurių dar būdavo ir prasmingų prierašų, kaip": " Mokysiuos gerai, kad būčiau vertas Vilnių pamatyti."


Sovietų okupacijos metais ant mokyklinių sąsiuvinių viršelių įsitaisė draugas Stalinas, kiti partijos veikėjai, bei žmonės simbolizavę ir reklamavę sovietinę valdžią. Lietuvai vėl tapus nepriklausomai į tautiškumo bei pilietiškumo ugdymą per sąsiuvinių paveikslėlius niekas nebekreipė dėmesio, todėl šias erdves užkariavo ir gražūs, estetiški ir net kvaili bei baisūs vaizdai iš viso globalaus pasaulio. Kaip pirmoji " kregždelė " - prieš porą metų prekyboje pasirodę pusstoriai sąsiuviniai skirti Lietuvos kariuomenei.

 

Buvo ten tankų, orlaivių ir kitokių vaizdelių, bet pats nuostabiausias man - Viduramžio Lietuvos karių paveikslai dailiai, detaliai, kruopščiai išryškinant kiekvieną smulkmenėlę, nupiešti gerai pažįstamo dailininko Šarūno Miškinio gyvenančio Kavarske. Žvilgančiais šarvais bei ginklais, su žirgu ir pėsti kariai, ant skydų - dabar gerokai primiršti ir viešojoje erdvėje beveik nematomi Gediminaičių stulpai. Šiemet gi buvau nustebintas viename Anykščių prekybos centre suradęs jau visą rinkinėlį plonų, 12 puslapių sąsiuvinių su istorinių Lietuvos asmenybių portretais.

 

Nuo viršelių žvelgia kunigaikštis Gediminas, Emilija Pliaterytė, Jonas Karolis Chodkevičius, Barbora Radvilaitė, Darius ir Girėnas bei jau minėto Š. Miškinio piešinio fragmentu įprasmintas Žalgirio mūšis. Pirmąjame viršelio puslapyje - paveikslėliai, o ant nugarėlės - išsamus vaizduojamos temos aprašymas. Besirausdamas dėžėje su gausybe įvairių formų sąsiuvinių suradau dar du storesnius tačiau tautinei temai tinkamus - su Trakų pilies vaizdu bei Jono Mateikos 1878 m. paveikslo " Žalgirio mūšis " fragmentu. Gal pagaliau pasuksime tautinio pilietiškumo keliu...


Svėdasų bibliotekos meno galerijos skaidriojoje istorijos erdvėje - stiklo spintoje, nuo rugpjūčio 24 - Šv. Baltramiejaus dienos veikia tarpukario Lietuvos mokyklinių sąsiuvinių paroda.


Raimondas Guobis

 

Autoriaus nuotr.
Tarpukario Lietuvos mokinukai rašydavo į sąsiuvinius papuoštus patriotiškumą, pilietiškumą ir pasididžiavimą savo šalimi ugdančiais paveikslėliais.