į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
Raimondas Guobis. Tautiškumo valandėlė Svėdasuose

Penktadienio vakarą Svėdasuose, Nepriklausomybės sodelyje, Vytauto Didžiojo ąžuolo ūksmėje šalia paminklo kan. Juozui Tumui - Vaižgantui paminėta Tautos diena. Diena, kuri švenčiama kaip Švč. Mergelės Marijos gimimas, diena, kurios prasmė sudėliota iš kelių svarbių mūsų tautai ir svėdasiškiams įvykių.


Po pamaldų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje keletas svėdasiškių susirinko istoriškai svarbioje ir brangioje vietoje. Brangioje visai tautai, o ypač svėdasiškiams vietoje, kur pačiais pirmaisiais nepriklausomybės metais, gal jau 1919 - iais buvo įrengtas Nepriklausomybės sodelis, čia Amerikoje gyvenančių svėdasiškių lėšomis buvo pastatytas koplytstulpis laisvės dešimtmečiui, čia buvo pasodintas Vytauto Didžiojo ąžuolas minint jo mirties 500 metų jubiliejų, čia prieš aštuoniasdešimt metų, 1937 - iais pastatytas puikus paminklas garsiausiam Pragiedrulių žemės vaikui - nuostabiam rašytojui, visuomenininkui, kan. Juozui Tumui - Vaižgantui, kuris gimė taip pat rugsėjo 8 - ąją. Sekmadienį per pat Sumą gimusį berniuką motina pašventė tos dienos globėjai Mergelei Marijai ir meldė, kad sūnus taptų kunigu. Taip ir atsitiko.


Vaižgantas yra pasakęs: "Lietuvą ir lietuvius mylėjau..." Prasminga, kad jo gimties diena buvusi ir numatyto Vytauto Didžiojo karūnavimo diena, kuri nuo jubiliejinių 1930 - ųjų minima kaip Tautos diena.


Tą vakarą plazdant trispalvei bei Aukštaitijos vėliavai kalbėjome apie mūsų tautą, jos išskirtinumą ir dieviškumą, juk Dievas norėjo, kad mes būtume tauta, Jo valia mes gimėme lietuviais ir mūsų tautai yra patikėta misija, kurios neįvykdys jokia kita tauta. Žymus filosofas dr. Juozas Girnius rašė: "Kas myli, tas laisvai įsipareigoja. Kiekvienas savo tautą turi mylėti todėl, kad yra savo tautos vaikas. Tauta - mūsų bendra motina. /.../ Kas nesuvokia šių vertybių, tam negalima patikėti jokių pareigų..."


Visi susirinkusieji po pastraipą perskaitėme rudenėjančio pasaulio erdvėje pulsuojančia paprasta ir dieviška tėvelio ir sūnaus bendryste persmelktą Vaižganto vaizdelį "Tėvelis obuolį reškia".

Raimondas GUOBIS


Autoriaus nuotr.
Tautos dienos paminėjime Svėdasuose skaitomi Vaižganto raštai. Iš kairės: Asta Medinienė, Irena Guobienė, Valentinas Fiodorovas, Pranutė Puzelienė, Rūta Stanevičienė ir Zita Pivoriūnaitė
Išraiškingai skaitantis Valentinas...
"Lietuva bus gyva, kol bus gyvas nors vienas lietuvis..."
Tautinė kompozicija - vėliavų šilkas ir šviesą ir viltį stiprinančių Vaižganto raštų knyga
Vytauto Didžiojo ąžuolo ūksmėje atgimstanti tautinė tradicija