į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-01-03. Dovanos taip mielai, nepamirštamai bibliotekai

Svėdasų miestelio biblioteka savo gyvavimo metus skaičiuoja nuo 1940 m., nors jau tarpukariu veikė kelių organizacijų knygynėliai, buvo Juozo Tumo - Vaižganto skaitykla. Pirmosios viešos bibliotekos vedėja buvo žymi tarpukario katalikiško jaunimo sąjungos " Pavasaris " skyriaus Svėdasuose veikėja Ona Juodelytė - Maciulevičienė.


Motinos meilę knygoms suvokė ir pačios ta meile susirgo ir jos dukra ...ir anūkė Karolina, kuri nūnai gyvendama Vilniuje nuolat kartu su vyru nusprendžia po kelias dešimtis visai naujų, ar vos vos namų bibliotekoje užsibuvusių knygų dovanoti mielųjų Svėdasų knygų namams, miestelio pasaulinės patirties ir išminties lobynui.


Autoriaus nuotraukoje 


Pirmosios Svėdasų miestelio bibliotekos vedėjos Onos Juodelytės - Maciulevičienės anūkė Daiva Daunienė su dukrele Karolina žymi bibliotekai dovanotas knygas.

Raimondas Guobis