į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-01-13. Trys Karaliai atėjo...

Trys karaliai atėjo, dovanas jiems padėjo... " kadaise dainuodavo linksmi, po sodžių vaikščiojantys bernai, keistai, išverstais kailiniais ir kitomis grožybėmis pasirėdžiusi trijulė simbolizuojanti kadaise gimusio Kristaus pagerbti atėjusius Rytų išminčius - Tris Karalius. Vaikšto, sveikina, kalbina, linki puikiausių metų ir sėkmių sėkmės.


Senoji pakraštinio Svėdasų seniūnijoje, bei Butėnų seniūnaitijoje Vilkabrukių kaimo gyventoja Janė Prievelienė, kuomet jos pasveikinti atvyko Kalėdų Senelis su palyda prabilo, kad niekad jų kaime diedelis ir nesilankė, nebuvo " mados ", o štai Trys Karaliai tai ir jai mažai būnant ir dar visai neseniai, prieš kokius tris dešimtmečius vaikščiodavo. Gal kitais metais ir Butėnuose bei apylinkėse vėl pasirodys vis dar laukiami ir nepamiršti Trys Karaliai?..


O štai mūsų parapijos Svėdasų bažnyčioje sekmadienį - į jį buvo nukelta sausio 6 - ąją minėtina šventė, pasirodė Trys Karaliai. Spalvingais drabužiais pasirėdę vaikučiai nešė šventinti prie altoriaus simbolinį auksą, smilkalus ir mirą. Po to gi smagieji persirengėliai dalijo kreidą, kad iš bažnyčios sugrįžusieji savo ir bičiulių, kaimynų namų duris pažymėtų palaimos ženklu - trims kryželiais ir trimis raidėmis K M B , Tris Karalius simbolizuojančiomis. Smagu, kad vienas iš rytų išminčius vaizduojančiųjų buvo ir Butėnų pasiuntinys - Nojus, o kartu ir tyriaveidės mergaitės Brigita ir Lauryna.


Po pamaldų bibliotekoje vyko pokalbis apie pokalbis apie keliones į šventas vietas - piligrimystę " Pasimelsk už mane Romoje ". Prisiminėme pirmuosius krikščionybės piligrimis Tris Karalius, svėdasiškį elgetą adomą sudarą, kuris sakėsi šventoje žemėje buvęs, apie viešintiškį elgetą lugoborską, kuris pėsčias nuėjo į šventąjį miestą - Romą, apie organizuotas svėdasiškių kelionės pėsčiomis į Vilniaus kalvarijas ar prie Aušros vartų pasimelsti bei didžiąją jų piligrimystę į Čenstakavą. Apie jubiliejinius krikščionybės 2000 metus, piligriminę kelionę - Romą, viešnagę Imoloje, Bolonijoje, Asyžiuje, Paduvoje, Venecijoje, apie pamaldas Torvergatoje, kur dalyvavo apie du milijonus piligrimų iš viso pasaulio.

 

Kur įtikimiausiai skambėjo naujųjų laikų " mirties kultūrą " paneigiantys, į Kristaus pažinimo į artimo meilės bičiulystę jungtis kviečiantys šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai. Taip pat prisiminėme ir artimąją piligrimystę - Vilnių, Žemaičių Kalvariją, Šiluvą, aiškinomės kodėl mes nesakome: " Pasimelsk už mane Vilniuje ". Kai italai patyrę, kad važiuoji į romą būtinai paprašo: " Pasimelsk už mane Romoje ". Prisiminėme prėjusių metų svėdasišųkių piligrimines keliones - Sekmynėse į Veprių Kalvarijas, Porciunkulės 800 metų jubiliejumi paženklintus Troškūnus, Žolinės iškilmes Šimonyse bei naujai atgimusią tradiciją - Šv. Lauryno atlaidų šventę Jononyse prie Šventosios. Galiausiai pakalbėjome apie šių numatomas šių metų keliones ir pasvarstėme ar galėtų piligrimų traukos centru tapti Svėdasai?


Skaidriojoje istorijos erdvėje - stiklo spintoje atverta paroda " Iš krikščionybės jubiliejinių 2000 metų piligrimo krepšio ", kurioje ir bambukinė iš Romos parsivežta lazda, ir susitikimo su Šventuoju Tėvu vėliava ir dar daug įdomybių. Paroda veiks iki pat Šv. Velykų švenčių. Užsukite.

Raimondas Guobis


Autoriaus nuotr.
Trys karaliai atėjo... Juos įprasmino mažasis Nojus iš Butėnų bei Brigita ir Lauryna.
Tarp šitų figūrėlių yra ir " gyvasis paveikslas ".
Piligrimo skara ir laivelio formos žvakidė iš jubiliejinių 2000 - ųjų metų piligrimo krepšio.
Bambuko lazda ir vėliava.