į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2019-04-19. Susitikimas su vilties prezidentu


Penktadienio pavakarę Svėdasų bibliotekoje su svėdasiškiais susitiko kandidatas į Lietuvos prezidentus Arvydas Juozaitis. Sąjūdžio pirmeivis, ekonomistas, filosofas, plaukikas - Monrealio olimpinių žaidynių rekordininkas, kelių dešimčių knygų autorius, visuomet šalia politikos, o kartais ir politikoje esantis žmogus, kuris kviečia branginti, puoselėti tautiškumą savo idėjas dėstė daugiau negu dvi valandas. 


Pirmiausia prabilo apie Baltijos kelią, tą viltį iš kurios gimė nepriklausomybė, apie tai, kad tereikėjo atsiskirti ir susitvarkyti. Susitvarkyti greitai nepavyko, tai užtruko ir nežinia dar kiek užtruks. Ir didžiausias skaudulys - tėvynės tuštėjimas ir tautos nykimas. Kalba, švietimas, šeima, teisingumas, tai keturi stulpai svarbiausi tautinei valstybei. 


Kuomet po ilgų priespaudos dešimtmečių Lietuva buvo beveik mirusi ją lietuviška kalba parašytais raštais, istorija atgaivino Simonas Daukantas. Juk tik kalba mus skiria, kad ir nuo baltarusių, kurie savinsi, ir ne be pagrindo mūsų senovės istoriją ir mūsų kunigaikščiams tarsi saviesiems stato paminklus. Nesuprantama, kalbos sergėtoja turėsiančios būti švietimo misterijos išplatintas paklausimas: kuriuos dalykus jūsų vaikai mokykloje norėtų mokytis angliškai. anglų kalbos invazija, pavojus mūsų kalbai gerokai didesnis negu kadaise rusų.


Didžiausia tautos tvirtovė - šeima ir valstybė turėtų kuo mažiau kištis į šeimos gyvenimą. Turėtų pranykti žodis smurtas.Namai turėtų būti neliečiami, jokia tarnyba be teisėsaugos leidimo neturėtų pažeisti jų šventumo. Kaip Amerikoje.


Švietimo, ne tik svarbiausių mokyklinių dalykų išmanymo, tačiau ir tevynės, apylinkių istorijos pažinimo - tai labai sustiprintų tapatybę, meilę tėvynei. Teisingumą vykdant reikėtų dar aukštesnio teisėjo, kuris gebėtų teisingai nuteisti ne tik eilinius piliečius bet ir teisėjus.

 

Seime reikėtų ir aukštutinių tautos atstovų rūmų, kurie vykdytų priežiūrą ir užkirstų kelią žalingiems sprendimams. Kalbėjo ir apie regionų politiką, apie vidinę rinką, natūralų ūkį primenančių mainų apibrėžtoje teritorijoje, taip sumažinant monopolijų įtaką bei lupikavimą. Tuštėjanti ir senstanti provincija, vis didėjančios problemos ir smunkantis pasitikėjimas valstybinėmis institucijomis.


Kalbėta ir apie dvigubą pilietybę, kuri lietuvius suskirstytų į tris kategorijas -  gyvenantys Lietuvoje piliečiai, Europos sąjungos bei Nato šalyse gyvenantys gausiantys dvigubą pilietybę bei Rusijoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse gyvenantys tautiečiai, kurie dvigubos pilietybės negaus. Kuo jie blogesni? A. Juozaitis siūlo visiems tautiečiams suteikti vienodą "lietuvio pasą", kuris pagelbėtų kuomet kreipsis į šalies ambasadas užsienyje ir supaprastintų sugrįžimą į Tėvynę. 


Užsiminta ir apie miškų naikinimą vardan naudos, apie Skandinavijos bankų viešpatystę, apie neperdėtai dideles rinkliavas registro, notarų ir kitose kontorose, smūgdančią biurokratiją ir neišmanymą. valstybės vardu ir apie valstybės interesų nepaisymą.


Pamaniau, kad ne prošal tam keturių kojų stalui, arba rūmui būtų ir penktasis, centrinis stulpas, kurį aš pavadinčiau tikėjimu, viltimi, Dievu. juk visos mūsų negerovės kyla iš meilės stokos ir žmogiškųjų ydų. Jei atgaivinsime dvasią, tai visur Kaip krikščionis puritoniškas pasigedau žodžio Dievas, o kandidatas pažymėjo, kad Dievas yra visuose šituose stulpuose.


Tikrai yra gerai, kad apie skaudulius kalbama, kad svarstoma kaip gelbėtis patiems ir gelbėti mūsų valstybę. Kad teisingumas ir artimo meilė būtų aukščiau už mirties kultūros skleidžiamų materializmą. Kaip yra gerai, kad mes turime galimybę, nors kai kas kalba, kad A. Juozaitis nebus išrinktas, tačiau mes turime galimybę balsuoti ir išrinkti. 

                                                                      Raimondas Guobis
Nuotraukose:
Tautos reikalais susirūpinęs kandidatas į šalies prezidentus Arvydas Juozaitis ...
"Lietuvio paso" pirmasis, pavyzdinis egzempliorius išrašytas tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus vardu