į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2018-04-30. Onos Pajedaitės lobyno sutiktuvės

Prieš dvejus mirusios fotografės, pedagogės, kultūros istorikės Onos Pajedaitės (1925 - 2016) gausaus kultūrinio palikimo dalis - knygos, fotografijos, keletas asmeninių daiktų, kraštiečiams rūpinantis ir darbščiosios kultūros darbininkės giminėms pritarus buvo padovanotas Svėdasų bibliotekai. Šeštadienio popietę įvyko turtingo lobyno sutiktuvės, buvo kalbama apie turtingą palikimą, prisiminimais apie Onutę dalijosi giminaičiai, bičiuliai.


Darbščiosios kraštietės, tikriausios kultūros bitelės lobynui bibliotekoje paskirtas atskiras kampelis, kuriame keli šimtai rašytojų autografais turtingų knygų, fotografijų, teminių jų albumų. Kiekviena knyga atskira istorija, veik kiekviena knyga mena turtinga bičiuliais svėdasiškės Onos Pajedaitės gyvenimą. Imi Vytauto Petkevičiaus, Eduardo Mieželaičio ar Justino Marcinkevičiaus, ar Kazio Bradūno, ar svėdasiškiams savo Juozo Baltušio knygą - vis įrašas, vis brangūs žodžiai, šiluma užsilikusi.


Fotografijų labai daug, veik visos su užrašais. Matyt įdomiausias yra kelionių palikimas - Kaukazas, Karpatai, Murmanskas, Sibiro platybės, kruizas Volgos upe, kelionės po Lietuvą tėvynę, ežerų akys, vakarai, rytai, ūkai, giedrumai, Šventosios grožis žvelgiant nuo kranto ar leidžiantis smagia srove baidare ramiais užtekiais ar per akmmenynus šniokščiančiomis srovėmis.. Taip pat bičiulių, rašytojų, kultūros veikėjų portretai, kultūrinių renginių vaizdai, kelionių po senuosius kaimus įdomybės.


Šeštadienį į Svėdasų biblioteka kraštietės O.Pajedaitės pagerbti susirinko vos šešiolika. vieniems reikalai, kitiems darbai ir kitokios bėdos bei tingulys ir abejingumas iki bibliotekos ateiti sukliudė. Tačiau juk turėtumėm savuosius šviesuolius, gerbti ir garsinti, kad apie juos ir mūsų Svėdasus garsas skambėtų, kad jaunoji karta į ką lygiuotis turėtų.


Pirmasis apie tetą prabilo sūnėnas Robertas Pertrauskas. Kalbėjo apie begalinį darbštumą, nuolat sprendžiamą gyvenimo dilemą, kaip geriau suvartoti gyvenimo dovaną, kaip kuo daugiau padaryti gero žmonėms, tėvynei. Apie norą būti laisvai, kuomet sulaukusi vos penkiasdešimties pasitraukė į dalinę pensiją, gaudama vos penkiasdešimties rublių pašalpą gebėjo gyventi, pragyventi, darbuotis ir dar taip gerbiamiems rašytojams šūsnimis nuotraukas dovanoti.


Dukterėčia Ona Starkutė pasakojo apie didelę ir gražią šeimą, kurią tiesiog sunaikino sovietai, visi patyrė tremtinių ir kalinių dalią, vienintelė Onutė išsislapstė, tačiau daugybę dešimtmečių pasiliko baimė ir nenoras atvykti į savuosius kraštus, juk šeimos persekiotojų tarpe pasižymėjo ir kraštiečiai.


Tokia pat darbšti kaip ir minima teta, daugybės knygų bei straipsnių autorė, istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė kalbėjo apie Ypatingajame archyve saugomą partizanų būrio "Nepriklausoma Lietuva" bylą, kurios puslapiai atskleidžia Pajedų šeimos vyrų veiklą kovoje prieš okupantus pirmaisiais antrosios sovietų okupacijos metais. Kalbėjo apie išdraskytą tėviškę, širdies skausmą ir Onutės rūpesti savaisiais, iš Sibiro tyrų sugrįžusiais. Pagelbėdavo kaip galėjo, padėdavo įstoti į Vilniaus lengvosios pramonės technikumą kuriame pati dėstė lietuvių kalbą.


Apie O. Pajedaitę kaip mokytoją kalbėjo buvęs jos mokinys minėtame technikume, iš Grikiapelių kaimo kilęs Gintautas Vincevičius. Prisiminė apylinkės berniukščių gerai žinomą išgriautoje sodyboje užsilikusį Pajedų sodą viliojantį gardžiais obuoliais. Prisiminė kaip besimokydamas net nežinojo, kad dėstytoja iš tenai, apie tai, kad kai tai patyrusi, jį pakvietusį į turistų būrelį. pasakojo apie nuostabias keliones pėsčiomis po Lietuvą.

 


Kiekvienas žodis, kiekvienas atsiminimas bylojo apie tai,. kad svėdasiškiai turėtų didžiuotis, kad jų žemė išaugino tokį žmogų. Didžiuotis, lygiuotis ir džiaugtis, kad net po O. Pajedaitės mirties jos kultūriniu palikimu gali naudotis kraštiečiai.

Raimondas Guobis


Autoriaus nuotr.
Atsiminimais dalijosi, iš kairės sėdi: dukterėčios Aldona Vasiliauskienė ir Ona Starkutė, stovi; sūnėnas Robertas Petrauskas ir buvęs mokinys Gintautas Vincevičius
Prisiminti Oną Pajedaitę susirinko nedidelis būrelis giminaičių ir svėdasiškių
Ona Pajedaitė susimąstymo valandėlę
Kelionės garlaiviu "Kapitan Krasnov" Volgos upe 1952 m. vaizdelis
Mažieji meškeriotojai prie Šventosios aukštupio ežero