į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2018-04-05. Plačiame Anykščių glėbyje

Plačiame Anykščių glėbyje

 

Praeitų metų pabaigoje buvo išleista, tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje garsinta, visame krašte platinama anykštėnų kūrybos antologija "Anykščių glėbyje". Simboliški 33 autoriai, platus sudarytojų glėbys, pro kurį kai kurie autoriai tiesiog kaip smagios žuvys prasprūdo ir į knygą nepateko.

 

Sutelktinės įvairių kūrėjų knygos ne naujiena, tačiau anykštėnams tokia plati, didelė pirmoji. Nors skaitytojus ir bandoma vilioti, kad ir čia anykštėnai pirmieji, unikalūs, visame pasaulyje ir niekas niekad panašaus leidinio dar nebuvo išleidęs... 

 

Antologijos autoriai aprėpia Anykštijos kūrėjų raštais užgriebia laikotarpį nuo XVII iki XXI amžaius pradžios. Pirmasis rinktinių kūrėjų draugėje - jezuitų vienuolis, puikiausias pamokslininkas, tekstologas, lenkų - lotynų - lietuvių žodyno, teologinių raštų autorius Konstantinas Sirvydas, miela skaityti jo dvasinius apmokymus, sekimus. Toliau seka jau geriau žinomi - Antanas Baranauskas bei Klemensas Kairys.

 

Džiugina savo kūryba Liudvika Didžiulienė - Žmona, smarkus šmaikštuolis  Pertas Biržys - Akiras. Vienas šalia kito rikiuojasi studijų bičiuliai, vėliau pasukę skirtingais keliais dvasininkai  - kun, Stasys Yla ir ekskunigas, ateistas Jonas Ragauskas, surandame čia Troškūnų lygumų dainių Kazį Inčiūrą, dainingą ir gilų poetą Algimantą Baltakį, svėdasiškius -  Juozą Tumą - Vaižgantą, Steponą Zobarską bei Bronę Buivydaitę.

 

Svėdasietiška kilmė ir ryšiai su Anykščiais į leidinio puslapius įsuka ir liaudies rašytoją Juozą Baltušį. Tokiu būdu buvo galima suieškoti anykštėniškų kūrėjų buvo galima ir daugiau. Kaip daugiau būtų galima surasti ir Aldonos Kazanavičienės, Onos Sedelskytės, Teresės Mikeliūnaitės ar Antano Paulavičiaus lygio kūrėjų. Šio amžiaus pradžios literatūrą reprezantuoja Paryžiuje gyvenantis romanistas Valdas Papievis, mažai kam žinomas Vidmantas Kiaušas - Elmiškis, bei smarkiai reklamuojama keistokų eilėraščių ir kietai sukalto romano "Azurilijos kardinolai" autorė Jurga Žąsinaitė. 

 

Ko pasigedau. Žinoma miniatiūrų žanro lietuvių literatūroje pradininko, karšto patrioto, svėdasiškio Vlado Baleišio, čia būtų tikęs ir Troškūnų klebonas, XVIII amžiaus lietuviškų pamokslų virtuozas Kiprijonas Lukauskas bei unikalus, reto darbštumo kraštotyrininkas, liūdno likimo Svėdasų vikaras Liudvikas Adomas Jucevičius.

Vis gi tai puikus leidinys, kuro puslapiuose sudėta anykštėniškos kūrybos esmė, ją malonu skaityti - kūriniai rinktiniai, tokie kurie "kabina" ir suteikia pažinimo džiaugsmo bei impulsą vieno ar kito rašytojo kūryba pasidomėti giliau. Gera knyga kiekvieniems namams.

Raimondas Guobis

Autoriaus nuotr.

Solidi ir talpi anykštėniškos kūrybos sutelktinė sunkiai suranda skaitytoją...