į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2018-03-26. Kas matė Joną Basanavičių Svėdasuose?

Taip jau atsitiko, kad mūsų tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus deramo įamžinimo laikas iš iškilmei numatytų 2016 - ųjų persikėlė į jubiliejinius Lietuvos Šimtmečio metus - 2018 - ius. Ar paminklinė lenta bus įtaisyta prie senosios klebonijos sienos ar kitoje sakralioje vietoje dar nežinia, vieningos nuomonės trūksta, tačiau tikri svėdasiškiai supranta kaip svarbu garbųjį lietuvį įamžinti mūsų miestelyje - Svėdasuose.


Senoji klebonija, kurioje 1910 m. vasarą viešėdamas Svėdasuose tikrai buvo apsistojęs dr. J. Basanavičius nugriauta dar tarpukariu, o patriarcho viešnagės metu jau statyta naujoji kunigų buveinė išlikusi iki šiol, parapijos nuomojama senelių globos namams. Tad svėdasiškių meistrų pagaminta juodo granito atminties lenta galėtų būti pakabinta ant šio pastato sienos. Bent jau laikinai, kol rasis dar garbingesnė vieta. Gal memorialinė lenta pritaptų ant senojo, vienintelio išlikusio iš klebonijos kiemą juosusios tvoros kuoro. Gal prie jo dar įrengsime stilingą suoliuką ir pasodinsime žemaūgį rausvalapį ąžuolą, vazą gėlei.

 

Gal pagaliau, svėdasiškiai, mylėsime, pamilsime savo didvyrius, nustosim garbinti netikruosius pranašus, klaidintojus, vedžiotojus netikrais keliais ir pavojingais klystkeliais. Gal tikrai šiais laisvės stebuklo jubiliejaus metais ir Svėdasuose išsipildys pranašiški dr. J. Basanavičiaus žodžiai: "Kaip auštai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvįstų ir Lietuvos dvasė..."


Gal būt ta diena įamžinimo diena bus lapkrityje, didžiojo lietuvio, kaip jį savo laiškuose vadino į Svėdasus paviešėti kvietęs klebonas Kazimieras Kazlauskas, gimties dieną. Juk gimtadienis sutampa ir su Lietuvos Kariuomenės diena - lapkričio 23 d. Prasminga būtų, juk vasario 16 - ąją tarybos buvo tik žodis, atgimusi dvasia išvedė į nepriklausomybės gynimo frontą mūsų karius, kurie nepriklausomybės idėją įtvirtino.

Raimondas Guobis

Autoriaus nuotr.
Archeologas Gytis Grižas stabtelėjo ant Taurakalnio kalvos
Dr. J. Basanavičiaus piniginė, skrybėlė, akiniai Signatarų namų ekspozicijoje. Ar visi šitie daiktai kadaise pabuvojo ir Svėdasuose?