į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2018-01-08. Šimtmečio ženklai fotografijose


Šimtmečio ženklai fotografijose


Sekmadienį, po Trijų karalių iškilmės bažnyčioje Svėdasų meno galerijoje atverta mano fotografijų paroda " Svajonių Lietuvos ženklai". Dvi dešimtys fotografijų, kuriose užfiksuoti 1918 - 1940 metų nepriklausomos respublikos metus menantys vaizdai Anykščių krašte, savo ekspozicinį kelią pradėjus miestelyje prie Alaušo per metus turėtų apkeliauti visas rajono bibliotekas.


Į kultūrinę istorinę valandėlę susirinko kelios dešimtys piliečių - vietinių ir išeivių svėdasiškių bei butėniečių, anykštėnų. Šimtmečio dvasioje prisimintos būdingos Anykščių kraštui ir visai Lietuvai tarpukario įdomybės.
Tarsi savaime vaizdai susiskaidė į kelias temas - tauta, laisvė, tikėjimas, pilietiškumas, pažanga... Fotografijose kovas už laisvę, Nepriklausomybės sukaktis menantys paminklai, net medžiai, skulptūros, bažnytinės vėliavos, tarpukariu statytos bažnyčios bei koplyčios, kaip tautos tvirtovės visai Lietuvai pažanga ir viltimi švietusios mokyklos, kurių svarbą primena prieš pat 1940 metų okupaciją pastatyti mūriniai namai signataro Stepono Kairio tėviškėje Užunvėžiuose.

 

Teisingą ūkininkavimą, darbštumą, pažangą ir ekonominį nepriklausomumą, orumą, gebėjimą verstis be parazituojančių tarpininkų pieninės. Prisiminimas laikų, kai lietuviškas sviestas užkariavo svarbiausias Vakarų Europos rinkas ir skynėsi kelią į dar platesnį pasaulį - kokia dinamika sminga į dangų Svėdasų pieno perdirbimo bendrovės "Laimė" kaminas - dominantė. Neįprastų, egzotiškų formų malūnas pastatytas 1931 metais Skiemonyse ir tapęs miestelio simboliu.

 

Valsčiaus rūmai sumūryti iš raudonų plytų Anykščiuose, modernus ūkininko Jono Juzėno tvartas Butėnuose - jis už savo statinį pelnė žemės ūkio rūmų premiją, o kuomet aukštieji valdininkai paprašė parodyti planus jis pirštu bakstelėjo sau į viršugalvį: "Štai čia mano planas". Modernūs namai statomi net kaimuose - o koks mokytojo Antano Pliupelio namų tuose pačiuose Butėnuose grožis, koks nuostabus prakutusių ūkininkų, verslininkų, tarnautojų namų kvartalas Debeikiuose.


Tiltai, kurie jungią tą svajingą, "smetoninės" Lietuvos pasaulį ir mūsų laikus. tarpukario dinamiką, tvirtybę įkūnijantis iš plieno sijų sukniedytas geležinkelio tiltas per Šventąją Anykščiuose bei gelžbetoninis, karališkas, modernus lengvumas Žaliosios tilto arkose. Tiltai, kurie mus sujungia su praeitimi, bei suvokimas, kad ir mes esame tiltai jungiantys visų amžių Lietuvos krantus, kuriuo mūsų valstybės traukinys rieda pirmyn ir jei mes nebūsime tvirti tiltai, mūsų svajonių Lietuva nugarmės į prarają.


Parodą lydi platus aprašas - fotografijų, piešinių bei aprašų ta pačia tema knyga, kurią lankytojai gali vartyti, gali į ją ką nors įrašyti ar nuopiešti.Parodą remia UAB "Alauša" - jos generalinis direktorius Algimantas Čaplinskas bei laikraštis "Anykšta" ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka.

Raimondas Guobis


Lietuvos šimtmečiui skirtą fotografijų parodą "Svajonių Lietuvos ženklai" atvėrus.
Iš kairės: parodos autorius Raimondas Guobis, bibliotekininkė Violeta Gliaudelienė, Lendrina Meškauskaitė ir Petrutė Puzelienė
Parodos atidarymo akimirkos...
Parodą lydinčią knygą - albumą studijuojant...