į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2018-01-02. Svėdasietiška Vytis

Kuomet Vilniuje protingi ir nelabai žmonės nesutaria ką gi pastatyti svarbiausioje sostinėje Lukiškių aikštėje, kuomet raitelio skulptūrai gresia pavojus, kuomet nepriklausomos Lietuvos įvaizdį nori sugrūsti po žeme - į bunkerį, žiniasklaida trimituoja apie Vyčio vaizdiniais artėjantį Šimtmetį jau suskubusius įamžinti piliečius.

 

Minimas kamajiškis, Juodonių kaimo gyventojas Bronius Juzelskis, kuris sodžiaus žemių pakraštyje, prie didžiojo plento pastatė šviesios spalvos akmenį su iškaltu Vytimi. Tačiau gerokai seniau šį aukštaitį pralenkė Svėdasų miestelio gyventojas Romualdas Trabilda panašaus dydžio juodos spalvos akmenį su lietuviško raitelio vaizdiniu prie savo namų pastatęs dar apie 1990 - ius.


Pirmaisiais sąjūdžio metais ne vienas pilietis savo sodybas puošė akmenimis su iškaltais lietuviško valstybingumo ženklais, prasmingais tekstais. Buvo ir Gedimino stulpai, buvo Jogailaičių kryžius, tačiau pats populiariausias laisvos respublikos herbo raitelis - Vytis. Tokį tad simbolį savo namuose, Klano gatvėje, Svėdasų miestelyje nusprendė pastatyti ir veterinarijos gydytojas R. Tarabilda.

 

Juodo granito luitą lygia plokštuma radęs Butėnų kaimo palaukėje, jį dar nušlifavo paminklų dirbtuvių meistrai. O Vyčio atvaizdą, tokį pat autentišką, koks buvo naudotas 1918 - 1940 metų Lietuvos valstybės simbolikoje iškalė sumanytojo brolis Pranciškus Tarabilda.


Tarabildos kilę iš Raguvos miestelio Panevėžio krašte, veik visi tos giminės vyrai, net ir moterys, kaip garsi dailininkė Domicelė Tarabildaitė - Tarabildienė buvo apdovanoti polėkiu menus kurti. jų tėviškės sodyba įžymi Aleksandro Tarabildos sukurtu skulptūrų parku.

 

Naujųjų metų išvakarėse Aleksandras prisiminė seną istoriją - kuomet jis būdamas gal šešiolikos, pačioje sovietmečio gūdumoje, iš metalo nukalęs Vytį nusprendė už 25 rublius parduoti klebonui. Tai sužinojęs tėvas, kuris buvo apdovanotas dviejų karų, pokarių ir visokių suiručių patirtimi, pajuto grėsmę, pats tą darbą iš sūnaus nupirko ir paslėpė. Tik po daugelio metų laisvės raitelis atsirado, tapo relikvija.


Romualdas, kuris daugybę metų domėjosi ir gelbėjo, saugojo tėvynės praeitį menančias senienas prasitarė, kad jam patikęs, tikriausia kitokio gyvenimo viltimi švietęs Vyčio simbolis, kad jis visuomet svajojęs juo papuošti savo sodybą ir kai tik buvo galima tai ir padarė. Tapybiškas, puikus Vytis, tad sakykime, kad ne tik Vilnių bet ir šaunų verslininką B. Juzelskį jau senokai aplenkė ir Svėdasai, tiksliau - svėdasiškis R. Tarabilda.

Raimondas GUOBIS

Autoriaus nuotr.
Jau ketvirtį amžiaus Svėdasus puošia Romualdo Tarabildos sodybos Vytis
" Vytis - brangus mums visiems simbolis" - sako juo savo sodybą papuošęs Svėdasų miestelio gyventojas Romualdas Tarabilda