į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2018-01-02. Šimtmečio artumas ir šimtametės netektis

Lietuvos šimtmečio išvakarėse, Kūčių dieną, apeigoms vadovaujant klebonui Raimundui Simonavičiui, dalyvaujant dukrai Aldonai, bei dar dviem dešimtims giminaičių, kaimynų, bičiulių į Svėdasų kapines palydėta seniausia miestelio gyventoja Adelija Gajauskienė. eisenos priešakyje ėjo vyras nešdama kryžių su lentute, kurioje įrašyta velionės vardas, pavardė ir gyvenimo žemėje atskaitos metai 1916 - 2017.


Tarsi laidojome dalelę istorijos dalelę savęs, žmogų, kuris gimė Pirmojo pasaulinio karo metais, krašte šeimininkaujant vokiečiams, pirmuosius gyvenimo metus gyveno pačiame Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje, ji buvo senesnė už nepriklausomą Lietuvos respubliką, kurios gimties šimto metų sukaktį minėsime visus 2018 - ius.


Ilgas gyvenimas doram, romiam žmogui - tikriausia Dievo dovana. Dovana nuo pat gimimo vėlų 1916 metų rudenį, Kalniečių kaime Svėdasų parapijoje. vaikystė didelėje šeimoje, kur išmoko vienas kitą atjausti, išmoko dalytis, juk žemės buvo nedaug, bet pasaulio grožis, rupi duona, tikėjimas ir artimo meilė buvo svarbiausia. Karo baisumas įsismelkė vaikiškon sąmonėm iki pat gyvenimo pabaigos nepamiršta daina: "Penkioliktais metais karas prasidėjo/ Daug jaunų bernelių į karą išėjo/ Tarnavo, tarnavo dėl tėvynės labo? Neužsitarnavo nei dėl lentų grabo...

 

"Mokyklon ėjusi vos dvi žiemas, ji buvusi pas Čerškus, gretimame Netikiškių kaime.


Ištekėjo vos devyniolikos ir į savo gyvenimo namus, dar prieš karą nagingo staliaus, savo vyro Juozo Gajausko namus centrinėje Svėdasų miestelio gatvėje gyventi atėjo prieš pat antrąjį pasaulinį karą. Bet karas buvo paženklintas ne tik nerimu, vargais, bet ir džiaugsmas - pirmaisiais karo metais į pasaulį atėjo Gajauskų pirmgimis Bronius, o po trijų metų duktė Aldona.

 

Nepritekliai, rankų darbai namuose, tarnyba mokykloje, rūpestis vaikais, ankstyva vyro mirtis lėmusi beveik keturi dešimtmečius našlystė. Malda,. gebėjimas visas negandas ir džiaugsmus priimti kaip siunčiamus Dievo. ramybė, senatvės šviesa, skausmas palaidojus sūnų ir paskutinieji metai rūpestingoje dukros Aldonos globoje.Skalsūs žodžiai klausiančiam ir patikinimas, kad ir šimto metų gyvenimas yra trumpas, gretai prabėga...

Raimondas Guobis


Autoriaus nuotr.
Adelija Gajauskienė 2016 - ųjų rudenį, tik šimtmečio sulauksia