į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-11-04. Paskutiniosios "Australijos" dienos

Svėdasuose pradėtas griauti garsusis "Australija" vadinamas pastatas. Jis daugelį metų kėlė valdžios bei visuomenės aistras, kaip netvarkingas, miestelio veidą darkantis, kol galiausiai iškeldinus paskutinius gyventojus buvo parduotas aukcione. Pastatą įsigijęs svėdasiškis, verslininkas, UAB "Alauša" vadovas Algimantas Čaplinskas nusprendė pastatą nugriauti. Kas bus jo vietoje savininkas neatskleidžia. Paslaptingai šypsosi, tačiau galima jausti, kad pasirengęs dar kažką tikrai naudingo tėviškei dovanoti.


Šis milžiniškas pastatas, tarsi socialinis būstas prisiglausti pasenusiems ir vienišiems pamaldiems parapijiečiams buvo pastatytas apie 1939 metus, vadovaujant Svėdasų klebonui Antanui Survilai. Buvę keliolika kambarių pirmame aukšte bei pastogėse. Daugybė žmonių čia gyveno, daugybei žmonių šis rūmas pasiliko atmintyje mielas. Tačiau palengva apleistas, pūvančiomis sienomis, kai kur net išdaužytais langais, kiauru stogu, galiausiai tapo kliuviniu, buvo paskelbtas avariniu ir daugybė žmonių tiesiog troško, kad jis būtų kuo greičiau nugriautas.


"A kų jiem padarysi..." - apie griaunamą didįjį namą, kuriame užaugo sako legendinis svėdasiškis Valentinas Fiodorovas. Jis nuo 1950 iki 1961 - ųjų, o po statybos mokyklos ir armijos dar kelerius metus, kol savo namus pasistatėm. Daugiausia antrame aukšte - iš karto skliaute, Anykščių pusėn, kapinių pusėn visa gatvė - du dideli langai - kambarys ir sandėliukas, kuriame vasaromis aš miegodavau. Palėpėje. Nebūdavo tuose butuose šalta, ners juk pakūrendavo. Taip pasakoja barzdotas jau aštuntą dešimtį įpusėjęs vyras. Stebėtina, kad "Australijos" visai neliko paskutiniąją spalio dieną, o Valentinas gimtadienį švenčia lapkričio 1 - ąją.


Istorinis namas, kuris daugybę metų vadintas senuoju paštu, mat čia daug metų veikė ši įstaiga, daugybę metų čia buvo ir ambulatorija, biblioteka, knygynas. Knygyno iškabos lentą laikusios metalinės konstrukcijos pasiliko iki pat paskutiniųjų pastato valandų. Gyveno čia daugybė labai spalvingų žmonių, tikriausių krašto legendų - čia augo broliai Zairiai, broliai Viliai, pokariu gyveno daug sovietinių valdininkų, stribų ir net saugumo karininkų. Garsus Šimonių girios partizanas Antanas Starkus - Montė jau buvo parengęs užtaisą bolševizmo lizdui šiame name susprogdinti.

 

Gal prieš trisdešimtį metų pastatui prilipo "Australijos" vardas. Kaip tik tuo metu kai klebonas Vladas Rabašauskas sugrįžo iš viešnagės tikrojoje Australijoje. Kita versija, kad pastate nuolat virė spalvingas ir linksmas gyvenimas, kad jame gyvenusias smagias ir išdykusias moterėles vadino kengūromis?
Tačiau kaip ten bebūtų "Australijos" nebeliko. A. Čaplinskas gudriai šypsosi ir nepasako kas gi šioje vietoje bus. Ir tai dar labiau žadina svėdasiškių smalsumą, kiekvienas gandelis dažnai priimamas kaip tikriausia tiesa...

                                                                                                         Raimondas Guobis
Autoriaus nuotr.
Ardyti tai ne statyti - tvirti Svėdasų vyrukai nurenginėja "Australiją"
"Don't cry me Australija..."
Čia buvo mūsų "Australija"
Griovėm, griovėm ir nugriovėm...
Spalio pabaigos netekties šviesa