į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-11-03. Aš nemokytas, aš viską iš savęs..


Jaukią spalio 31 - ios popietę Svėdasų bibliotekoje su visuomene susitiko legendinis fotografas, devyniasdešimtmetis Svėdasų miestelio gyventojas Vladas Žvirblis.

 

Buvo puiki proga - meistro jubiliejus, jo bei kitų krašto fotografų senų fotoaparatų paroda ir tai, kad Irma Randakevičienė nuskenavo visą turtingą archyvą - foto juostutes, didesnius negatyvus bei išlikusias fotografijas.

 

Atlikdama ši įdomų darbą I. Randakevičienė nuskenavo daugiau negu 30 tūkstančių kadrų, kai kas iš jų pakliuvo į socialinius tinklus ir buvo gyvai aptarinėjama: kas tose nuotraukose, kaip jie atrodo, kokius prisiminimus, emocijas kelia.

 

Džiaugsmingai nusiteikęs, žvalus ir labai kalbus V. Žvirblis kalbėjo įdomiai. Apie vaikystę Pauriškiuose, apie mokslus pradžios mokykloje, mokytojo Antano Pliupelio važelį kuriuo visi važinėdavosi nuo didžiojo kalno, apie keturių klasių baigimo egzaminus, kurie vyko Aulelių mokyklėlėje. Žemdirbys tėviškėje, buvęs labai verslus guvus, ką paėmęs padarydavo. Būdavo pripina krepšių, pilną vežimą jų nuveža į Svėdasų turgų ir jau pinigų smulkioms išlaidoms nestinga.

 

Kartą savaitėje nakty, kad iki auštant suspėtų iš Svėdasų į Kamajus veždavo paštą, tai ten aptiko kažkokią išgriuvusią, tarsi ir nelabai reikalingą tvorą. Užrūpo. Iš jos prisikarpęs storos aliuminio vielos namie darė dideles adatas "didžiabūlas". Jas labai noriai visi pirko, nes nudailintos tiek, kad atrodė tarsi gamykloje padarytos. Kamajuos gi kiek benuveždavo nupirkdavo ir gal perparduodavo - taip sakant spekuliuodavo.


Pirmąjį fotoaparatą įsigijęs - iš ko nebepamena. Pradėjo darbuotis.Dar nebuvo elektros, tai per kokį plyšelį apšviesdavo pirčiukėje popierių, po to merkdavo į ryškalus, plaudavo, fiksuodavo. Visur reikėjo pataikyti - jausti ir apšvietimus ir laiką. Ryškalams chemikalų atveždavo spekuliantai iš Leningrado. Sverdavo, gamindavosi viską pats. Fotoaparatai buvo labai geri - "Agfa", todėl fotografijos išeidavo labai kokybiškos.

 

Buvo vienu metu svarbiausias fotografas - kviesdavo fotografuoti vestuvių, krikštynų, laidotuvių. Sekmadieniais jis fotografuodavo visus norinčius prie Vaižganto paminklo Svėdasuose. Įprato pačioje gražiausioje vietoje, iš kampo Šimonių gatvės pusės sustojusius sodelyje prie Vaižganto paminklo. Prie Vaižganto labai mėgdavo.
Paskui nebegalėjęs verstis fotografija, nes kiek padirbęs Vikonių plytinėje sargu, pradėjęs darbuotis

 

parduotuvėje Vikonyse, o po to jau Svėdasuose. Sekmadieniais tekdavo dirbti, o darbo nepametęs fotografuoti jau nebegalėjo. Sekėsi - juk viską puikiausiai apskaičiuodavo, juk viskas buvo sveriama, kaip sakoma gebėjo atlikti vieną po kito keturiolika užduočių. Net 33 metus prekyboje. net medalį "prie sovietų" gavo už uolų darbą.Viską iš savęs, nes koks ten mokslas tebuvo. Gyvai prisiminė grumtynes su užkibusia milžiniška lydeka prie Jaros tilto, kitus žvejo nuotykius bei sugebėjimą dar šiais laikais per dieną ežere meškere sugauti aštuonias dešimtis ar visą šimtą nedidelių žuvelių.


Pasak I. Randakevičienės, meistro fotografijos labai elegantiškos, dvelkia kažkokiu europietiška gal net paryžietiška dvasia. Fotografijos labai kokybiškos. Net keista, kad kelias dešimtis metų apleistoje, išblaškytoje, išplėštoje troboje ant aukšto nemažai negatyvų išliko nesugedę. Kaip relikviją rodė stiklinį negatyvą nuskeltu kampu, kuriame užfiksuoti Pauriškių pradinės mokyklos veikusios Šalakų namuose mokinukai.

 

Pasak senosios fotografijos tyrinėtojos užfiksuoti svėdasiškių portretai kada nors pasitarnaus antropologams, pasitelkus fotografijas galima tyrinėti ir madas ir vestuvių, laidotuvių ir kitus papročius. Sumanųjį jubiliatą sveikino giminaičiai, bibliotekininkės, bičiuliai, o ne kartą jaunystėje fotografuota gražuolė Danguolė Šukytė - Krasauskienė Grikiapelių bendruomenės vardu įteikė medalį bei spalvingą paveikslėlį. Po to dar arbata, kava, pyragai ir smagus bendravimas, kol visi palengva išsiskirstė su viltimi, kad greitai vėl susitiks į visų V. Žvirblio fotografijų peržiūros dideliame ekrane vakarą.                    

Raimondas Guobis

Autoriaus nuotr,

Senas stiklinis negatyvas, kuriame užfiksuota Pauriškių pradinės mokyklos gyvenimo akimirka
Stilingas jaunuolis Vladas Žvirblis nusifotografavo tėviškės sodybos kieme( 1394)
Vlado Žvirblio fotografijoje - merginų džiaugsmas ant tilto per Jarą (1397)
Vladas Žvirblis fotografavo puikiu vokišku fotoaparatu "Agfa"
Vladas Žvirblis ir jo palikimu susidomėjusi Irma Randakevičienė