į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-10-12. Mokytojai susibūrė pas Šimkevičius

Mokytojo dienos proga tradiciškai, jau 46 kartą susibūrė buvę Svėdasų krašto mokytojai. Už mirusius ir gyvuosius kolegas bei tėvynės ateitį šviesią pasimeldė bažnyčioje, o tradicinių pietų kaip įprasta susirinko į Šimkevičių namus miestelio aikštėje.


Nors jau jau abu buvę mokytojai Šimkevičiai mirę, tačiau jų dukros Rita Ir Žydra mielai kviečia, priima, džiaugiasi garbe, kad jų namai toliau pasilieka tradicine Vaižganto krašto mokytojų susirinkimų vieta. Prie stalo jaukioje pastogėje susėdo tarsi tų apaštalų - dvylika. Kartu su mokytojais - Stase Kazlauskiene, Irena Guobiene, Birute Baleišiene, Regina Sadzevičiene, Olga Pretkeliene, Vlada Bernotiene, Antanu Bimba dalyvavo Žydra ir Rita Šimkevičiūtės, Svėdasų klebonas Raimundas Simonavičius bei nuolatinė sambūrių globėja Asta Baniūnienė .

 

Ji, buvusi Svėdasų vidurinės mokyklos mokinė, puiki šeimininkė bei lietuvių kulinarinio paveldo puoselėtoja, šį kartą vaišino puikiausiu naminiu sūriu bei vidutinio dydžio, vos keturių kilogramų svorio biskvitiniu tortu - "Napoleonu". Smagių kalbų, nuotykių, mįslių, minklių atsiminimų apie mokyklos dienas netrūko. Mokykla, mokiniai, mokytojai, šių dienų pasaulio aktualijų, karo temos, pasaulio anapus ir čia paslaptys. Šimkevičių žentas Valentinas Skaržauskas surengė 'protų mūšį", tik klausimai apie gimtąją kalbą buvo labai jau sudėtingi.


Svėdasų mokytojai tradiciškai buriasi nuo 1996 - ųjų, pradžioje susirinkdavo net po tris kartus metuose - vasario 16 - ąją, rugsėjo 1 - ąją ir spalio 5 - ąją profesinės šventės, Mokytojo dienos proga. Būdavo susėsdavo didžiojoje Šimkevičių seklyčioje daugiau nei trys dešimtys mokytojų, o štai šiemet dalyvavo vos septyni buvę mokytojai ir susitikimas šiemet tik pirmasis buvo. Nors savotiški susitikimai dabar ir mirusiųjų kolegų bei bičiulių mirties sukakčių paminėjimai. 

Raimondas Guobis


Autoriaus nuotr.
Geradarė "tortų meistrė" Asta Baniūnienė, Marytė Sadzevičienė ir Vlada Bernotienė susikaupusios klausosi Stasės Kazlauskienės deklomuojamo Eduardo Mieželaičio eilėraščio apie karo pragaištingumą...
Susimąstę: buvęs Svėdasų vidurinės mokyklos direktorius Antanas Bimba ir Svėdasų klebonas Raimundas Simonaitis