į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-06-07. Kamajai išsileido už plytą sunkesnę ir didesnę knygą...

Kaip ir paskaitęs du monografijų iš serijos " Lietuvos valsčiai" tomus, veik ne menkesnes knygas apie Svėdasams kaimyninius Užpalius persmelkė nuojauta, kad šių knygų kūrėjai ir leidėjai pateko į " žanro krizę". Tai ryškiai jaučiama, nes knygose veik neliko nėra svarbesnių istorinių tyrimų. Keli originalesni tekstai tiesiog paskęsta paprastu, be jokio polėkio surašytų pasakojimų - kad ir apie bibliotekas ar kultūros namus, jūroje.


Taip, džiaugiausi išgirdęs apie tą knygą, tikėjausi, išsamios istorijos paveikslo, ypač geidžiau sužinoti daug daug apie garsiuosius kazimierinių jormarkus, o suradau vos kelias eilutes. Ir taip apie daugumą mane kaip šiek tiek Kamajais besidomintį kaimyną dominusių dalykų.


Žinoma, pačioje knygos pradžioje suradau išsamius, moksliškai parašytus straipsnius apie krašto geologiją, gamtą, tačiau juos skaityti nelabai įdomu ne specialistui. Visai neblogi Algimanto Miškinio bei Algirdo Baliulio straipsniai apie Kamajų miestelį bei dvarą, taip pat Salų dvaro istorija, Liberto Klimkos pasakojimas apie bažnyčios varpus, archyvų kruopštuolio Kazio Misiaus parašyti straipsniai apie Kamajų respubliką, 1905 - 1906 m. įvykius spaudų draudimą, kruopščiai sudėliotos kunigų biografijos. Labai nudžiugau suradęs daug įdomybių apie garsųjį Duokiškio kleboną Lionginą Neniškį.


Tačiau didžiąją knygos dalį sudaro paprasti sodietiški pasakojimai, iš kurių viską perskaitęs gali, gali tarsi grūdų peluose prilesioti ir visai įdomių faktų, nemažai etnografijos, specialiai šiam leidiniui paruoštų straipsnių apie siuvėjus, audimą, gydymą, muilo gamybą, šeimos papročius, o skyrelis apie medžioklę linksmai užbaigiamas naivokomis medžiotojų biografijomis.

 

Labai šaltai parašytos ir daugumos žymesnių kamajiškių gyvenimo istorijos. Pateikta ir šiek tiek labai įdomios senosios tautosakos - sakmių ir linksmų nutikimų aprašymų. Kaip didžiulė spraga - nesurasta tarpukario Kamajų istorija. Fotografijos, mano manymu taip pat parinktos nesėkmingai, kai kurios tik užima vietą, savo nekokybiškumu dar labiau smugdo didelio ir svarbaus darbo vertę.


O pasidarbuota atsakančiai. Net 106 autoriai aprašė 138 straipsnius, kurie sudėlioti į puslapius išaugo net į trijų su puse kilogramų svorio, įspūdingo stoto knygą. Tokiai lydekai ežere sunku užaugti, o čia knyga. Ir kaina jos ne lydekos, o didesnė - kainuoja daugiau negu po dešimtį eurų už kilogramą. Žinoma verta ir teisingą ją nusipirkti ir nuolatos skaitinėti.

 

Raimondas Guobis

Autoriaus nuotr.
Štai ji, baltai žalsva, tarsi didžulė, net tris su puse kilogramo sverianti knyga apie Kamajus.