į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-04-20. Vėliavų vėjuose skriejantis Aleliuja

Šalto vėjo nugairintas rytas išaušo. Vėlyvos, šiluma turėjusios džiuginti Šv. Velykos ir sniego kruopelės - šiemet jų palydovės. Žvarbu, juk šitaip pasaulio šiltybės išsiilgtosios laukėme. Tačiau džiaugiamės ir tokiu oru, jis mūsų didžio prisikėlimo džiaugsmo netemdo. Juk mes krikščionys ir Kristaus prisikėlimas iš numirusiųjų - didžiausias mūsų džiaugsmas, didžiausia šventė, didžiausioji viltis ir mūsų tikėjimo šerdis.


Šventė prasidėjusi iškilminga - procesija, kuri džiaugsmingai skambant varpams, varpeliams, liejantis giesmei, lydimai pagarbiojo Aleliuja, net tris kartus apjuosė mūsų šventovę.Vėjo ir spalvoto šilko šnaresių poezija, diena, kuri niekada neužsimirš, kurią nešiosimės savo širdyje, kurią skelbsime savo gyvenimu: Kristus prisikėlė - mirtį nugalėjo...

Raimondas Guobis

Vėjas - vėliavos - Aleliuja...
Aukštųjų vėliavų apsuptyje istorinis " tretininkių" simbolis...
Tikėjimo burės...
Visos trys " barškančios " vėliavos dangaus kupolėje
Stabtelėjimas prieš rikiuojantis į procesiją: priekyje Algis Inčirauskas ir Jonas Neniškis
Gintaro ramybė ir tautiniu mirgėjimu skubančios moterys
Iškilmingos procesijos smaigalyje tauriai spindintis kryžius
Trečiojo rato žingsniuose...