į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2017-01-05. Raimondas Guobis. Svėdasų kronikos

Mano kronikos juosta nutrūko gegužyje. Bet juk metraštininkas negali nerašyti. gyvenimas Svėdasuose darosi vis vienodesnis, proziškesnis ir ką tuomet gali pasakyti kronikininkas?.. Lyg tai niekas nepasikeitė, nieko neįvyko...


Karas neprasidėjo, pabėgėliai neužplūdo, vasara nors ir nebuvo labai šilta bei lepi, bet visgi tai buvo vasara. Kas norėjo sodino, sėjo, augino, derliumi džiaugėsi patys džiaugėsi, ir kitus žemės gėrybėmis džiugino. dauguma gi gyveno, darbavosi, darė tai kas malonu ir kas privalu, stengėsi, kad tvarka prigimtinė nesugriūtų, kad pasaulis būtų...


Smagių gi buvo paminėjimų, papramogavimų, prisiminimų ir senosios istorijos atgaivinimų. daugybė dalykų nuostabiausių Butėnuose nutiko. Juk šventėm ir "Butėnų dieną" ir "Butėnų istorijos dieną "minėjom, ir " Šventosios diena" sudrebino geografijos bei geologijos akademinį, draugijinį pasaulį. Daug gėrio buvo ir Svėdasuose, ir visame krašte " svėdasiniu " vadinamame, netrūko entuziazmo, aistros ir tikėjimo, kad jau greitai mes savuosius juodulius pergalėsim.


Kajetonui pašvęstos dienos
Pačioje birželio pradžioje Kunigiškiuose tris dienas vyko dailės bei krašto pažinimo stovykla čia gimusiam garsiajam, iki šiol nepralenktam lietuviškosios akvarelės meistrui Kajetonui Sklėriui ( 1876 - 1931 ) atminti.


Danguj atsispindi...
Didžiųjų Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų šventėje, po pamaldų Svėdasų bibliotekos meno galerijoje atidaryta Raimondo Guobio fotografuotų senųjų svėdasiškių portretų paroda " Žmogau, tavo veidas danguj atsispindi..." Eksponuotos 28 fotografijos, kuriose brangių - gyvų ir jau mirusiųjų senųjų svėdasiškių veidai - Pragiedrulių žemės veidai.


Butėnų diena
Šūkiu "Kaip išgyventi šimtą metų "papuošta, šiemet pašvęsta Valuntų giminei, bei šimtmetį švenčiančiai Bronei Valuntienei, liaudies meistrui Zenonui Valuntai ir visiems šios gentiems atstovams. Popietė jaukioje, medinių skulptūrų sodu garsioje Valuntų sodyboje - puikiu interviu su šimtamete, Aloyzo Janušio 1972 m. sukurto dokumentinio filmo apie Z. Valuntą peržiūra ir kitos įdomybėmis.


Barometras krenta į lietų...
Taip vadinosi nuo pat Septynių brolių miegančiųjų šventės, pranašaujančios neperstojančius lietus skaidriosios istorijos erdvėje - stiklo spintoje, Svėdasų bibliotekoje veikusi senovinių barometrų iš anykštėno Arūno Vilkončiaus rinkinio paroda. Net 25 įvairiausių formų - apvalūs, kvadratinėse ar į prieverpstę panašiose dėžutėse įtaisyti kadaise taip jūrų žvejams, pajūrių gyventojams, sodiečiams reikalingi prietaisai. Lis ar bus giedra? "Laikysis giedra" - pastuksenęs į apskritą stiklelį pareiškė Arūnas. Po to kelias dienas taip ir buvo, o po to lijo, lijo, lijo...


Nesenstantis magas iš Šaltinių
Rugpjūčio - spalio mėnesiais galerijoje vyko iš Šaltinių kilusio svėdasiškio, nūnai prie Molėtų gyvenančio liaudies meistro Stasio Karanausko tapybos darbų paroda " Sakmių, svajonių ir piliakalnių šalis ". Pats meisteris buvo atvykęs gal tris kartus, kartą net svėdasiškius supažindino su biolaukų tyrinėjimais ir Rytų religijų išmintimi.


Filmai
Medijų stovykla... Andrius Falkauskas ir jo komanda bei beveik dvi dešimtys moksleivių per pora savaičių sukūrė du filmus apie Svėdasus. Tai yra gerai. Man labiau tiko trumpesnis filmukas - tarsi muzikinis klipas, kuomet kūrinio autorei Justei Jovaišaitei grojant nediduke gitara ir dainuojant, jai balsu pritariantis būrelis vaikščiojo po miestelį ir lankė įdomiausias vietas. Filmuose gi panaudotas ir dronas - daug įspūdingų vaizdų iš dangaus. Po skriejančia kamera plaukia žavieji ežerai, miškai, miestelis, dvaro bokštas bei Marikonio koplyčia, kurios durys taip paslaptingai atsiveria...


Knygų namelis
Bibliotekininkių, bičiulių bei rėmėjų pastangomis bibliotekoje atsirado Knygų namelis. Ne koks mažas inkilėlis, bet net kokiems nedideliems žmogučiams pasnausti ar net gyventi visai tinkamas namelis.


"Svėdasų varpas"
Svėdasiškių išeivių draugijos " Alaušas " inciativa pradėtas leisti mėnesinis laikraštis "Svėdasų varpas". Atrodytų smagumas, bet dauguma žinių pasenusios ar jau kur kitur spausdintos, o kai kurios mintys tiesiog stebina... Idėjų daugybė, susitikimų su valdžia daugybė, o tikro tikriausio - rūpaus darbo veik nematyti. Redakcinė kolegija: Vytautas Rimša, Stasys Gavenavičius, Rimutė Kniežienė, Asta Medinienė.


Juodukas
Kunigiškiuose apsigyvenęs juodukas ir jo moterys bei vaikutis pakliuvo į "Lietuvos Ryto" korespondentų taikiklį. Straipsnis didelis, prikimštas pikantiškų smulkmenų, ir su nuotraukomis, ir net su žemėlapiu, kad visi skaitytojai žinoti kur gi tas išskirtinis kaimas.

Tvora
Senosios klebonijos, kurioje veikia senelių namai, kiemas ir dar šis tas, aptverta masyvia metalinio tinklo tvora. Taip apsisaugota nuo į bendruomenei rūpinantis įrengtą vasarvietę Alaušo pakrantėje, pasimaudyti ar pasideginti saule susirenkančių poilsiautojų, kartais bandančių drumsti senelių ramybę... Senelių namuose gyvena 40 globotinių, visos vietos užpildytos, nuolat eilėje laukia apie 12 piliečių norinčių čia apsigyventi.


Porciunkulės piligrimystė
Troškūnuos, į jubiliejinius Porciunkulės atlaidus, kurie įkurti Dievo neturtėlio Šv. Pranciškaus švenčiami jau 800 metų, keliavome. Kelis kilometrus, nuo Stukonių kaimo iki garsiojo bernardrinų miesto, nuėjome pėsčiomis, meldėmės Šv. Mišiose, bei prie stebuklingojo Dievo Motinos Rožančiaus Karalienės paveikslo tapyto dar XVI amžiuje. Nuoširdžiai, su intencijomis bandėme senąjį atgailos būdą - šventoriuje aplink Šv. Antano skulptūrą eidami keliais.


Šv. Laurynas...
Švęstas po daugelio metų Jononių kaimo kapinaitėse - ten kur kadaise, 1787 - 1935 m. stovėjusi šia tradicija žymi ponų Jaugelių bažnyčia. Susirinko beveik šimtinė kraštiečių ir iš tolimesnių vietų atvykusių maldininkų. Šv. Mišių šventimui vadovavo Vyžuonų Šv. Jurgio parapijos klebonas Eugenijus Staleronka, vėjyje plazdėjo vėliavos, giedojo mažas bičiulių choras, tris kartus apsukome ratą procesijoje, spindėjo maršalkos lazda, senas, senas kryžius ir skambėjo įtaigiai skaitomas istorinis tekstas ir švelni poezija lenkiškai.


Žolinės Šimonyse
Jei nori pažinti aukštaitišką pamaldumą, keliauk į Šimonis. Tai vieta, kur net tris kartus buvo apsireiškusi Mergelė Marija, kur Žolinių iškilmėse susirenka nematytos minios maldininkų. Didžiulė mugė, kietai prikimšta besimeldžiančiųjų erdvi bažnyčia, trijų ratų procesija, svėdasinės Sigutės Kovienės vadovaujamo vietinio choro giesmės, varpininkas Tautvydas, nauja knyga apie Šimonių girią, koncertas, atrakcionai, visą gatvę užtvindžiusi mugė...


Almuntas ir foje
Almunto Barono kilusio iš Daujočių, o dabar gyvenančio tai Ukmergėje, tai Amerikoje švęsdamas 80 metų jubiliejų, nebuvus vietos galerijoje savo tapybos darbų parodą surengė kultūros namų foje. Puikūs paveikslai, ir šioks toks nesusipratimas - laikinai nebuvo vietos ten šarvoti mirusius.


Patriarcho metinės
Atšvęstos pernai mirusio Svėdasų krašto patriarcho Broniaus Neniškio ( 1925 - 2015 ) mirties metinės.


Gailestingumas...
Rugpjūčio 20 d. Debeikiuose šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidų išvakarėse įvyko tarptautinė istorinė konferencija "Debeikiečiai tarnystėje Dievui ir artimu ". Pranešimus skaitė dr. Vida Pukienė, istorikai Egidijus Musteikis ir Raimondas Guobis bei filologė Anna Jelenska atvykusi iš Varšuvos. Padėka rėmėjams - Dariui Gudeliui, Vladislovui Tamošiūnui, Lendronei Krogienei, Ričardui Skvarnavičiui ir kt.


Rugsėjis gimnazijoje
Šiemet rugsėjo 1 - ąją Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje mokslo metus pradėjo apie 150 mokinių. Neregėtas krytis, demografinės ir pedagoginės problemos...


Vaižgantinės
Šių metų Lietuvos žurnalistų sąjungos Vaižganto premija skirta radijo laidos " Mažoji studija " vadovui, raštingam ir iškalbiam bernardinų vienuoliui Juliui Sasnauskui OFM. Mažąją premiją pelnė Svėdasuose gyvenantis tautodailininkas Aleksandras Tarabilda, pradžiugintas menišku diplomu ir vokeliu su100 eurų.


Davainienė...
Devynių dešimčių metų sulaukusi mirė Liudvika Davainienė, buvusio Debeikių viršaičio Mykolo Baleišio dukra, aristokratiška miestelio gyventoja, ilgametė bažnytinio ir kultūros namų chorų narė, rūpestinga motina, šeimininkė, dar ir puikiausių tortų kepėja.


Mykolinės
Svėdasų parapijos globėjo Šv. arkangelo Mykolo šventėje minėtas ir svėdasiškio, literato, Panevėžio vyskupijos metraštininko Stepono Galvydžio ( 1916 - 1999 ) šimtmetis. Konferencijoje garbų dvasiškį prisiminė etnologė Gražina Kadžytė, Mielagėnų klebonas Marijonas Savickas, Panevėžio Švč. Trejybės rezidentas kun. Rimantas Kaunietis ir Raimondas Guobis.


Dėdei Steponui
Tą pačią dieną atverta kun. Steponui Galvydžiui skirta paroda veikė iki lapkričio pabaigos. Stiklo spintos ekspozicijoje jo rankraščiai, laiškai, nuotraukos, spaudiniai, dokumentai ir net du senutėliai parkeriai, kuriais kadaise mūsų Mokytas Varnėnas rašė...


Maršalka
Ilgametis Svėdasų bažnyčios maršalka, dievobaimingas, kantrus ir nuolankus žmogus Antanas Ralickas traukiasi iš bažnyčios maršalkos pareigų. Kas jį pakeis?


Turgaus pulsas

Nieko įdomaus - sakyčiau. Povilas su savo žiniomis apie Utenos "Juventus" pasiekimus ir platesnio mąsto krepšinį. Padėvėti ir nauji drabužiai, žmogus su medumi, kitas - su lašiniais, kiekvieną sekmadienį Ingrida - su lietuviui mielais kvapsniais miela mėsos gaminių krautuvėle ant ratų.


Tautos diena
Rugsėjo 8 - ąją, Mergelės Marijos Dangun ėmimo, taip pat Juozo Tumo - Vaižganto Vaižganto gimimo ir Tautos dieną pirmą kartą po daugelio metų svėdasiškiai susirinko prie paminklo Vaižgantui. Buvo prisimintas Vytautas Didysis, mūsų tautos kelias, skaityti Vaižganto raštai.

Radvilos...
Baltų vienybės dieną rengtasi susirinkti ant Radvilų kalno. Juk gal ten kadaise buvo piliakalnis, juk gal ten stovėjo ne tik didikų Radvilų rūmai, bet ir tvirta pilis?


"Dausuva"
Butėnuose prie Šventosios pirmą kartą švęsta " Šventosios diena ". pranešimus skaitė dr. Ona Kondratienė ( apie Šventosios geologinį periodą), Lietuvos geografų draugijos pirmininkė Genovaitė Kynė (apie Baltaskandiją, profesorių Kazį Pakštą ir jo "Dausuvos" idėjas ), Raimondas Guobis (apie Šventosios ir jos pakrančių įdomybes ties Butėnais). Senojoje ulyčioje ant istorinės Pakštų trobos sienos atidengta atminties lenta prof. K. Pakštui, mėgautasi, pasistiprinta gardžia žuvienė, o edukacinėje valandoje po šventatėkmę važinėtasi valtimi, upeiviui Raimondui G. senuoju būdu spiriantis kartimi. Padėka visiems - ypač naudingo žinojimo skleidėjams bei žuvies aukotojams - jų tarpe ir Alvydui Veršylai iš Pauriškių, žuvienės virėjoms, valtį paskolinusiam Gidui Matiukui ir ją atvežusiam broliui Arūnui Guobiui.


Garvežiai
XVI - is Europos istorinių siaurųjų geležinkelių festivalis vyko Lietuvoje. Daugiau negu pusantro šimto delegatų iš 11 šalių, įdomybių Žemaitijoje ir palei Biržus, Panevėžyje ir Anykščiuose lankymas, dviejų garvežių - sunkiojo GR " Ferdinands " iš Latvijos ir mažiuko iš Rumunijos džiugesys, gelžinkelio fanų bendrystė ir šaltas lietus.


Karbauskio viltis
Sudrebėjo ir liberalų bastionas - Svėdasai. Visgi balsavo dauguma jau pirmąjame ture už gražiomis idėjomis turtingą Ramūną Karbauskį ir jo komandą. Smagu, kad šis prabilo apie tai kas svarbiausia, apie tai kas sudaro tautos ir valstybės sielą - kultūra, švietimas ir sveikata. Juk žmogų ne kojos ne rankos, ne aistros pasaulio keliais dorais vedžioja bet dvasia. Jeigu jau taip, tai tegul jiems pasiseka. Nors aš ir tautininkas - taučius.


Prasigėręs kaimas?
Jei taip, tai kodėl kaimuose bei miesteliuose neatidaro taromatų. Tačiau kuomet urmu priimamos jau ištuštintos talpos, prieš pat 15 valandą prie " Aibės " parduotuvės prasideda neregėtas judėjimas. Didžiulius maišus tuščių butelių, skardinių atgabena automobiliais dviračiais tempia į parduotuvę, palaimingai skaičiuodamas centus, augindamas eurus pypsi kodų skaičiuoklės kasos aparatas. Veiksmas vyksta, ne viskas dar pas mus apmirę...


" Plieno džiaugsmas "
Siaurojo geležinkelio vasaros sezonas pasibaigė mano sumanytu puikiu akcentu - konferencija " Plieno džiaugsmas ". Traukinuku, kartu su nemenku būreliu siauruko pagalbininkų bei bičiulių nuvykome iki Rubikių. Užeigoje "Žuvienės pašiūrė" pranešimus skaitė knygų apie siaurąjį geležinkelį autoriai Ona Stasiukaitienė, Algirdas Trinkūnas, dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas, ASG atstovas Gintaras Šileikis... Ragavome gardžią žuvienę, gėrėjomės ežero platybėmis bei džiaugėmės auksine, matyt pačia gražiausia, mums iš aukštybių dovanota diena.


Žygis girion
Svėdasų gimnazijos moksleiviams - išdykusiems ir ramesniems organizuotas žygis partizanų takais. Per bajorus, Čiukus, nuėjome į Šimonių girią, pagerbėme ten žuvusius Algimanto apygardos partizanus, ypač prisiminėm legendinį Antaną Starkų - Montę, lankėme laisvės kovotojų kapus Sliepsiškio kapinėse, miške pietavome, žengėme tiltu per Jarą, senuoju Vikonių sodžiumi, šilų takeliais.

Moliūgo šypsena
Artėjant Helovino šventei kultūros namų patalpose surengti meninio moliūgų išpjaustinėjimo, kaukių, baisuoklių gamybos mokymai, kuriems vadovavo kelerius metus Jungtinėse Valstijose gyvenęs svėdasiškis, Drambliuko kalvos gyventojas Arvydas Kilius. Meisterio ir keliolikos pagalbininkų padarytos visai mielai ir bauginamai besišypsančios " galvos " buvo išrikiuotos prie takelio vedančio link paminklo pokario partizanams ir sužibo žvakučių šviesa. Amerika, Amerika...


Visi Šventieji
Tą dieną tuoj po vidurdienio tradiciška maldų ir giesmių valanda savo mirusius kaimo kapinaitėse pagerbė butėniečiai.


Katilinė
Dar Radvilų laikais sumūrytuose rūsiuose įrengtoje Svėdasų bažnyčios katilinėje - mūsų bažnyčia vienintelė apšildoma Anykščių rajone, pasikeitė kurikas. Vietoje Petro Korsako ėmė darbuotis Stasys Makutėnas.


Respublikonas
Jungtinėse Amerikos Valstijose rinkimus laimėjo, taip sakant skandalingai pagarsėjęs respublikonų partijos atstovas Donaldas Trampas. Pasaulis nuščiuvo. Tiksliau - sistema sudrebėjo, sunerimo. Nieko baisaus, juk kadaise respublikonai karščiau pasisakydavo už sovietų okupuotos Lietuvos nepriklausomybę, juk respublikonų partijos nariai arba rėmėjai buvo dauguma žinomesnių išeivijos lietuvių, net ir prezidentas Valdas Adamkus.


Antrasis šimtas
Lapkričio pradžioje šimtas metų sukako Svėdasų miestelio gyventojai Adelijai Gajauskienei sukako šimtas metus. Svėdasų krašte tai jau antrasis toks jubiliejus šiemet - balandyje šimtmetį minėjo Butėnų kaimo gyventoja Bronė Valuntienė.


Žiburiai
Šių metų rajoninėje šventėje " Verslo žiburiai " svėdasietiškų motyvų nebuvo. Rodosi viskas kitaip, rodosi, kad išsikvepia tie " Verslo Anykščiai ".


Plėšimas
Lapkričio 18 - ios rytmetį išdaužę didžiulį lango stiklą nežinomi piktadariai įsibrovė į "Aibės" parduotuvę Svėdasuose. Pasak policijos pranešimo pagrobti alkoholiniai gėrimai, cigaretės, kitos gėrybės o nuostoliai tikslinami...


Džekas
Svėdasų bibliotekoje originaliai paminėtas populiarių knygų autoriaus Džeko Londono ( 1876 - 1916 ) šimtmetis - visą dieną degė žvakė, kiekvienas į biblioteką užeinantis po pastraipą skaitė apsakymą " Sukurti laužą ".


Lyderiai
Projektų rašymas, kelionės į botanikos sodus, pajūrį, dalyvavimas edukacinėse programose, viešas kalbėjimas, konfliktų bei stresų suvaldymas ir kiti gebėjimai taip svarbūs ruošiantis lyderystei buvo ugdomi šiemet gausiai laimėjus projektinių lėšų bendruomenės namuose. Kembridžo ir kitų rimtų pasaulio mokslaviečių patirtis projektiniu vėju įsiveržė į Svėdasus.


Norvegiškas sindromas...
Svėdasų bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland atsakydama į laikraščio " Anykšta " pateiktą Prusto klausimyną be jokio sąžinės virpesio prisipažino, kad norėtų gyventi Norvegijoje, kad norvegės novelistės Herborg Wassmo kūryba jai geriausia, kad žaviausia istorinė asmenybė Napoleonas. Kas čia per meilės užsieniui sindromas? Reikės būti atsargesniam, kad kokio vikingiško kirvuko į mano tautinę patriotinę makaulę neįkirstų... Čia aš pajuokavau.


Svėdasai ir Europos bronza
Bulgarijos sostinėje Sofijoje vykusiame Europos karate čempionate taurę bei svarų, karčiuoto liūto atvaizdu papuoštą bronzos medalį iškovojo Svėdasų gimnazistė Aušrinė Neniškytė.


Žiema ir emigracija
Pirmąją žiemos dieną Svėdasus apleido - pardavęs namus, prieš tai dar nuvykęs į amžinąjį miestą, didžiąją Romą, į debeikiečių Leliūnus gyventi išsikraustė tautodailininkas Aleksandras Tarabilda. Nusprendęs, kad ten bus daugiau erdvės, kad ten bus ramiau, kad ten geriau. Tikrai ten puiki vieta.


Drąsiųjų keliu
Lapkričio 26- ąją Svėdasų kapinių žemė priglaudė amžinybei Rimgaudo Davainio ( 1955 - 2016 ) kūną. Smagų, linksmą, bičiulišką vyruką, patį tikriausią Svėdasų patriotą, gerų knygų mylėtoją. Trumpas žmogaus gyvenimas. Kiek čia teprabėgo, kai visai mažas palei Alaušo pakrantes bėgiojo, valtimi jo vilnimis irstėsi, nubėgęs bibliotekon valandas knygas vartinėdavo, parsinešęs namo jas skaitydavo, visokiausių nuotykių išgyvendavo, kartais rodydavosi kad pakiemės ežeras tai jūra tikriausia su burlaiviais, drąsiųjų keliautojų, narsiųjų piratų, teisingumo ieškotojų dvasia.

 

Mokykla, sovietų kariuomenė, pomėgis dainuoti, vokalisto vaidmuo Svėdasų estradiniame ansamblyje "Ajerai" - kartais su seserimi Lina, o kartais ir solo. Nuskambėdavo puikiausiai " Vėl švieski " ir kiti tų jaunų laikų šlageriai. Vilnius, prekybos mokykla, padavėjo karjera garsiame restorane " Erfurtas ", gausybė nuotykių, išgyvenimų, tempas, ritmas, nauji laikai ir sugrįžimas namo. Tėviškės ir pareigos trauka - padėti vis labiau silpstančiai į senatvę grimztančiai motinai.

 

Romantiškas darbas miestelio katilinėje, juk jausdami šilumą bibliotekoje retai susimąstydavom, kad čia taip jauku todėl, kad katilinės budintysis nuolat įmeta į pakurą anglių, o gal šiandien ten Rimgaudas?.. Retos pramogos - užeiti nors kartą mėnesyje į kavinę, paragauti patiekalų ir pastebėti - Laura čia tikra ir labai gera padavėja. Užsukti ir į alinę, mėgautis knygomis, miestelio įdomybėmis, vasaros džiaugsmais paežeryje.


Žinia apie Rimgaudo negalavimus pasklido tuoj po motinos Liudvikos mirties. Niekas net pernelyg neatkreipė dėmesio - matyt tuoj praeis, nepraėjo. Sesers Linos, brolio Benjamino, kitų sunkiomis valandomis buvusių šalia rūpestis likimo nepergalėjo. Galim tik įsivaizduoti kokiu " Drąsiųjų kelių " serijos knygų herojaus keliu reikėjo praeiti jam - gyvenimo džiaugsmu žydėjusiam Rimgaudui, kuomet suvokė, kad vilties gyventi jau nebėra, kad tuoj tuoj ateis ir amžinybės vilčiai akis užmerks mirtis.


Susitikimas
Gruodžio 3 - ąją svėdasiškiai susitiko su bibliotekos dailės galerijoje eksponuojamų ofortų autore, knygų apipavidalintoja, anykštėne Loreta Uzdraite. Nedidukė, kukliai elegantiška mergina ir įdomus, kūrybingas, kaip ir jos paveikslėliai, kalbėjimas. Gyva pamoka kaip iš lino raižinio atspausti paveikslėlį, daug mokytinių - " šaukšto meistrų ".
.
Kontrastai
Šiemet gruodis toks, kad ryte šąla iki 10 laipsnių, o vakare jau lyja ir termometro stulpelis pakyla beveiki iki tiek pat laipsnių šilumos... sakytum smagumėlis, bet dažnai slidu, nemarūs virusai klajoja, prie žmonių kabinasi ir kitokie nemalonumai graso.


Joga
- Kiek tu būrelių lankai?..
- Aš šoku linijinius šokius ir užsiiminėju joga...
Toks dviejų pusamžių, bet dar apyjaunių Svėdasų miestelio moterų pokalbis. Mat nuo lapkričio vidurio jos ne tik šoka bet ir Ingai Kiliuvienei vadovaujant tobulėja bei mankštinasi atlikdamos jogos pratimus.


Žmonos dienos
Svėdasų bibliotekininkės ir kelios vaikystės prisiminimų kupinos moterys, Vandai Mikšienei vadovaujant, įsijungusios į Anykščių Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių bibliotekos šventines dienas, sekdami pirmosios lietuviškos kulinarijos knygos L. Didžiulinės - Žmonos XIX a. pabaigoje parašytos nurodymais vieną dieną raugė, o kitą dieną išminkę kepė juodą lietuvišką duoną.


Rūtos veltiniai
Rūta Baronienė iš Butėnų Svėdasų bibliotekoje bene dešimtį moterų pamokė iš avių vilnų nusivelti šlepetes ir kitokius naudingus gražumynus.


Žvejų džiaugsmas - skausmas
Vos užraukęs ežerus ledas neatlaikė po poros dienos prasidėjusio šilto lietaus atakos. Žvejai suspėję sugauti vos po keltą smulkesnių žuvelių neteko ūpo, o jų džiaugsmas karčia nuoskauda išvirto. Kantrybės...


Šimtametė
Pačioje gruodžio pradžioje netikėtai mirė miestelio gyventoja Marija Jasaitienė - moteris iš 1919- ųjų. Didelė netektis dar ir todėl, kad jos istorijos užrašyti man nepavyko. Mano nesėkmė ar neįveikiama diplomatija - judri senolė mandagiai išsisukdavo : "Į tamstos klausimus aš atsakyti nesugebėsiu..."


Kursinis
Rokiškyje mirė svėdasiškio, kun. Stepono Galvydžio ( 1916 - 1999 ) kursinis, paskutinysis iš tų metų laidos, tais pačiais 1916 m. gimęs, šimtametis Panemunėlio administratorius kun.Vladas Kremenskas.


Eglutė
Šventinę Svėdasų miestelio eglė šiemet ypatingai daili. Sidabrinę penkiasdešimtmetę gražuolę dovanojo Butėnų kaimo gyventojai Laima ir Virginijus Jakuboniai. Įžiebimo šventė vyko gruodžio 17 - ąją. Vėl keturračiu atriedėjo augalotas Kalėdų senelis, jam talkininkavo judri Snieguolė. Daug mįslių, klausimų, eilėraščių, dainelių, fejerverkai, daug daug saldainių ir jaukus vakarėlis bendruomenės namuose. Smagu, kad vis daugiau žmonių geba prisidėti prie šventės, paruošiant dovanas beveik šešioms dešimtims stokojančių.


Geradariams dėkingumas
Dėkojama visiems bendradarbiams, bičiuliams, geriems ir suprantantiems žmonėms pagelbėjusiems istoriniuose, pilietiniuose, kultūriniuose darbuose. Padėjusiems surengti šių metų parodas galerijoje padėjusius įsigyti reikalingo inventoriaus - Algimantui Čaplinskui, Gintarui Tamošiūnui, Ignui Staškevičiui, Dariui Gudeliui ir kitiems geradariams.


Sveikinu
Bičiuliai, svėdasiškiai, visi visi... Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų. Šviesių, sėkmingų, laimingų Naujųjų Metų. Naujametė naktis apniūkusi, bet šilta, lyja lietus - tarsi Londone, galėjome sutikti naujuosius neužsivilkęs palto...Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina...


                                                                              Raimondas GUOBIS