į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-10-24. Garbiajam Steponui atminti...

Rugsėjo pabaigoje Svėdasuose, švenčiant didžiuosius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus, paminėtas ir garbiojo svėdasiškio, kun. Stepono Galvydžio ( 1916 - 1999 ) šimtmetis. Ta proga vyko iškilmingos pamaldos bei konferencija bažnyčioje, o miestelio bibliotekoje " skaidriojoje istorijos erdvėje " - stiklo spintoje atverta jubiliejui skirta paroda veiksianti iki lapkričio pabaigos.


Grynuolis svėdasiškis S. Galvydis, gimęs pačiame miestelyje Karališkojoje, dabartinėje Vilniaus gatvėje, savo kilme labai didžiavosi, savo tėviškę bei savo kraštiečius labai mylėjo ir gerbė, linksmai pratardavo, kad svėdasiškis svėdasiškį sutikęs iš nosies pažįsta...


Stiklo laiptais besileidžiančiose lentynėlėse chronologiškai išdėliotos uolaus dvasininko, knygos žmogaus S. Galvydžio gyvenimą atspindinčios fotografijos, dokumentai, knygos, smulkmenos. štai jis gal devynerių metų berniukas, droviai besišypsantis, rankoje spaudžiantis knygelę, vilkintis storo milo švarku, draugėje su visais artimaisiais - tėveliais Tekle ir antanu bei seserimi Maryte ir broliais Antanu, Jonu, Vytautu.

 

Pirmasis atspausdintas literatūrinis bandymas - į katalikiško žurnalo vaikams " Žvaigždutė " 1935 m. gegužės numerį patekusi pamokanti istorija " Penki centai ", Kauno kunigų seminarijos alumno studijų knygelė, iš nuotraukos žvelgia kuklus vyrukas, nosį pasibalnojęs stilingais apskritastikliais akinukais. Mokslo metų įvertinimo lapas, Vyskupo Kazimiero Paltaroko raštas įsakantis kuo greičiau vykti į Šeduvą tarnauti vikaru, nuotraukos iš atostogų Baltijos pajūryje prie Rygos bei Likėnuose, jubiliejinė kurso bičiulių vinjetė, liūdesio akimirka sakant pamokslą 1977 m. laidojant svėdasiškį, kun. Aleksandrą Papučką.

 

Ekspozicijoje du seni parkeriai kuriais kadais minimas dvasininkas rašydavo - su užrašu " Paris " ir " Vilnius/ koop. Darbas ". Keletas knygų - " Vardadieniai ", " Liturginiai metai ", " Per gyvenimą ", kun. Vaclovo Kartočiaus ir kun. Aleksandro Papučkos biografijos... Juk mėgęs ne tik skaityti bet ir rašyti, buvo vadinamas Panevėžio vyskupijos metraštininku, savo kūrinius dažnai pasirašinėdavo psiaudonimais - Mokytas Varnėnas, Stepas Sėlis, Metraštininkas.

 

Ten ir nedidelė mano paties pirmosioms bičiulio svėdasiškio metinėms parašyta ir išleista knygelės " Kun. Steponas Galvydis ", kaip padėka, pagarba, atmintis žmogaus, kuris kuris mane suprato ir kultūrinei veiklai skatino, o ant 1996 m. padovanotos fotografijos nugarėlės užrašė: " Rašyk apie žmones, surask jų gyvenimo auksą ".


Raimondas Guobis


Autoriaus nuotr.
Knygelės apie Steponą Galvydį viršelis
Senas, raštingojo svėdasiškio naudotas parkeris, matyt iš Paryžiaus, su užrašu " Paris "
Stepono Galvydžio užrašyti svarbiausi žodžiai...
Studijų Kauno kunigų seminarijoje knygelė
Melskis, dirbk ir ... ilsėkis. Trys bičiuliai, kunigai iš Lietuvos - Povilas Svirskis, Steponas Galvydis ir Alfonsas Gražys besiilsintys Baltijos pajūryje netoli Rygos 1953 m. vasarą
Jausmingai ir teisingai sako kalbą svėdasiškio kun. Aleksandro Papučkos laidotuvėse Kupreliškyje 1977 m.birželio 20 d.