į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-10-07. Tradiciškai susibūrė mokytojai...

Spalio 5 - ąją savo profesinės šventės tradiciškai susitiko buvę Svėdasų krašto mokytojai, meldėsi už gyvuosius ir mirusius kolegas Svėdasų bažnyčioje, lankė mirusiųjų bičiulių kapus, jaukiai papietavo ir pabendravo kavinėje " Pas Gedą ".


Šis mokytojų senjorų susibūrimas buvo jau 45 - sis, o kartu pabūti Mokytojo dieną bei vasario 16 - ąją buvę pedagogai ėmė rinktis lygiai prieš du dešimtmečius - 1996 - iais. Dabar vasario 16 - oji Svėdasuose būna didžiulė, beveik visą dieną užsitęsianti šventė, tad mokytojai mielai dalyvauja joje ir atskirai nebesirenka.
Šių metų sambūryje dalyvavo 12 bendrakeleivių, kurie dalyvavo Šv. Mišiose, dalijosi prisiminimais, šių metų išgyvenimais, sveikino jubiliatus - Aldoną Strazdienę, Marytę Šablevičienę, Stasę Kazlauskienę ir Ireną Guobienę. Pagerbdama savo pirmąją mokytoją Reginą Sadzevičienę bei kitus Svėdasų mokytojus, gardžiu savo gamybos tortu, sūriais vaišino pasveikinti atvykusi Asta Baniūnienė iš Leliūnų.


Autoriaus nuotr.
Gyvenimiška išminti džiugūs Svėdasų krašto mokytojai. iš kairės sėdi: Bronė Sakalauskienė, Antanas Bimba, Olga Pretkelienė, Birutė Baleišienė, Marytė Šablevičienė; stovi: Vlada Bernotienė, buvusi mokinė Asta Baniūnienė, Stasė Kazlauskienė, Veronika Venslauskienė, Aldona Strazdienė, Regina Sadzevičienė ir Irena Guobienė

Raimondas Guobis