į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-07-10. Kronikos

Pakirstas balandis
Įpusėjus balandžiui Anykščių jaunieji šauliai ir gimnazistai dalyvavo pagarbios atminties žygyje Anykščiai - Latava - Butkiškis - Andrioniškis - Niūronys - Anykščiai - 1951 m. balandžio 14 d. žuvusiems Vytauto apygardos Žėručio rajono, Antano Bagočiūno - Dūmo būrio partizanams atminti. Gegužyje pilietinės formacijos žygis partizanų takais į Šimonių girią laukia ir Svėdasų gimnazistų. Svėdasai žada tapti istorinės atminties, laisvės kovų šlovės žygių centru.


Gimnazistė
Šiemet mūsų gimnazijos " Metų gimnazistės" titulą pelnė Aušrinė Neniškytė, aktyvi visuomenininkė, skautė, muzikantė, dainininkė, įvairių konkursų, mokslo olimpiadų nugalėtoja. Sveikiname, džiaugiamės, linkime...

 

Kapinių esmė
Lankydami mirusius susitinka gyvieji... Sociumas. Motinos diena panaši į Visų Šventųjų dienas. Kas gi neaplankys šiomis dienos gyvųjų motinų, kas gi nenueis prie jau mirusios motinos kapo. Teisinga ir prasminga. Didi yra kelionės, tos vietos kur patyrei didžiausia meilę link.susitikimo, prasmė net gal didesnė už pavyzdingą kapo sutvarkymą...

 

Petras Rimkus
Taip pasigedau " Amerikos balso", jo lietuviškųjų laidų, to meto dvasios, kai pasiklausęs laisvės pasaulio balso pasijusdavai pakylėtai. Kartais diktorius po raidelę padiktuodavo lietuviškosios redakcijos adresą, kur kartu su " boxsu" didžiausiai nuostabai nuskambėdavo Petro Rimkaus pavardė. Rašyti reikėjo jam, ir tai kelis kartus padariau, tik nežinia kur tie mano laiškai nukeliavo. Didi nuostaba - juk ir mūsų kaime gyveno stambus, plonai besijuokiantis vyrukas Petras Rimkus.

 

Stilius
Ypatingas buvo tų laidų stilius - su " Janki ...." orkestrine melodija pradžioje ir iškilminga įžanga: " Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono į Lietuvą..." Tuomet visuomet pradėdavo vedamuoju atspindinčiu jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės požiūrį, po ko sekdavo įvairios žinios, pasaulio politikos ir įvykių įdomybės. Puikia dikcija paremtas, smagiu amerikonišku akcentu paspalvintas kalbėjimas, nuoseklumas, maniera - tikriausias saldainiukas.

 

Svėdasiškės
Prisimintos ir pagerbtos visos svėdasiškės motinos, moterys, savo sūnus dukras drąsiai teisingumo keliais eiti, nebijoti įkvepiančios, maldomis ir palaiminimais sustiprinančios. Net Juozas Tumas - Vaižgantas savo svarbiausiąjį kūrinį " Pragiedruliai" svėdasiškėms moterims skyrė.

 

Motinos moneta
Motinos dienos pamaldose bažnyčioje rinktos aukos moderniam bažnyčios apšvietimui, kam jau didesnę dalį iš religinių bendruomenių stiprinimo fondo skyrė savivaldybė, bei grafų Marikonių koplyčios - mauzoliejaus remontui.

 

Susirinkimėlis
Svėdasų bendruomenės nariai Motinos dienos popietę susitiko su Vilniaus svėdasiškių pirmininku Algimantu Indriūnu bei iš Telšių motinos aplankyti iš Telšių atvykusiu profesionaliu skulptoriumi, dailės pedagogu, dr. Osvaldu Neniškiu. Kalbėtasi apie ateities Svėdasų architektūrinę, urbanistinę viziją, meninį akcentą numatyto įrengti kryžkelėje žiedo apskritime. Svetys pasiūlė 500 metų jubiliejaus paminklo akmens herbą pakeisti meniškesniu, kelių spalvų akmens, reljefiniu dirbiniu. Bet gal verčiau jau to dovanai suskurto, istorinio akmens paveikslo nebegerinti, bet sukurti šį tą naujo. Kad ir Radvilų erelį ar Beragio legendą simbolizuojantį jautį...

 

Varpas
Netrukus O. Neniškis atsiuntė eskizą su iš ežero gelmių kylančiu varpu - iš bangelių liežuvių kyšančia karūna. Toks simbolis galėtų papuošti Didžiojoje Europos - Svėdasų sankryžoje numatomo įrengti žiedo salelę.


Briedžiukai
Bronė Pilkauskienė, jos graži sodyba, geltonos spalvos " žiguliai", giminės jaunimo žygis juo į savąjį miškelį, pusvalandukas ir pergalingas sugrįžimas su keliais kibirais briedžiukų. Egzotiškų pavasario grybų kalnu supiltų į austinę maršką.

 

Požeminė elektra
Gauti pinigai, pradėtas vykdyti europinis projektas ir miestelyje po žeme kemšamos elektros linijos. Pradėta nuo Decincinų, vėliau persimetė į centrinę alėją ir menkesnes gatveles.

 

Gandai...
Keltas duobių iškasta ir šventoriuje, tad netruko atgyti gandai apie tai kaip vesdamas į bažnyčią centrinį šildymą, Radvilų rūsiuose ir šventoriuje klebonas Vladas Rabašauskas surado ne tik palaidotų žmonių kaulų, bet ir monetų bei įvairių brangenybių... Bet matyt tai tik stebuklinė pasaka.

 

Dievo darbas
Aktyvūs vyrai - katalikai yra sumanę Svėdasuose steigti pasaulinio judėjimo " Opus Dei" skyrių. Imtis veiklos sekant šio veiksmingo sąjūdžio įkūrėjo Josemaria Escriva de Balagner posakiu: " Neeikvok jėgų ir laiko, kas yra iš Dievo, svaidydamas akmenis į pakely tave lojančius šunis. Nepaisyk jų."

 

Šiluma
Gegužės 5 - ąją termometro stulpelis perkopė 20 laipsnių šilumos ribą.Giedra, dangus nubarstytas kamuoliniais debesimis, žemdirbių tauta sodina daržus, triūsia tvarkydama šiltnamius su mintimi, kad viena pavasario diena kelias žiemos savaites maitina.Lakioja traktoriai su " kaupikais" - šen ten vagutes daro.

 

Giesminykai
Balandžio 30 - ąją girdėjęs lakštingalą, gegužės 3 - iąją atsitiktinai stabtelėjus Pauriškiuose, šiluose, besidriekiančiuose Šventosios link, išgirdau paslaptingu aidu kukuojančią gegutę. Džiaugiasi kišenėj pinigų turėję...

 

Turizmas
Griūvantys Vikonių plytų cecho mūrai - puikiausia vieta vystyti turizmui ir pritraukti užsieniečių, mat vis daugiau europiečių žavisi " industriniu turizmu" - apleistų pramonės gamyklų, žemės ūkio pastatų bei jų griuvėsių lankymu.

 

Pažanga
Štai, gal jau veik metai blogi kvapai, vadinami smarve Svėdasų miestelio gyventojų beveik nebekamuoja. Kai labai pasistengia " Jaros" komplekso kiaulininkai net baisiausius kvapus sugaudo. O dar visai neseniai gyventojai skundėsi, nerimavo, pokalbiams kiaulių augintojus ir gamtosaugininkus kvietėsi, šio to pasiekė. Pažanga..

 

Čerčilis
Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje dieną` - gegužės 9 - ąją baiginėjau skaitinėti Londono miesto mero, konservatoriaus Boriso Džionsono knygą " Čerčilio faktorius". Puikus pasakojimas apie unikalių gabumų, užsidegimo ir valios žmogų, Didžios Britanijos ministrą pirmininką, kuris pasilikęs Europos karo teatre vienas neįsivėlė su naciais į derybas, neišsigando bet drąsiai kovojo ir tėvynę su visa tauta gynė. Įsiminė į viršų iškelta ranka su ištiestais dviem didžiaisiais pirštais - " victoria".

 

Skausmas
Skaudu, kai šitiek lietuvių vyrų 1944 - 1945 m. buvo prievarta, sulaužant tarptautines konvencijas buvo paimti į okupacinė sovietų kariuomenę, varomi į beprasmiškas kautynes, ypač Kurše. Jų kapai nusėjo žemę. Ties Liepoja žuvo pats tikriausias mano tėvelio pusbrolis, 16 - ios divizijos kulkosvaidininkas Jonas Guobis. Velnioniškai gaila, dažnai apie jį kalbėdavo vyresnieji giminės, gal dar tebebūtų gyvenęs, kaip už jį šiek tiek jaunesnė sesuo Stasė Tranienė beveik 95 - ius metus išgyveno.

 

Ordinas
Beprotiškas straipsnis, jo iškarpa iš 1969 m. " Kolektyvinio darbo". Rašo naujosios Lietuvos laikų Anykščių garbės pilietis Vygandas Račkaitis. Apie kalvio Rožės gyvenimą, jo sūnų, kuris pasirodo savo noru sovietams tarnauti išėjo, kovojo, žuvo fronte ir kažkaip buvo pastebėtas - komisaras tėvams ordiną parvežė. Bet štai pokariu atėjo, jei iš viso taip buvo, sutemose iš miško partizanai, taip vadinami " banditai", prigąsdino žmogelį ir dar ordiną paėmė. Išėjo palikdami "plačiai atlapotas duris, rudens vėtrų ir lietaus čaižomos raudojo pušys. Raudojo už stalo sukniubusio tėvo širdis. Iš nuoskaudos ir apmaudo. " Kam jiems to prireikė? Tikriausiai tam, kad kuris nors tų žudikų prisidengtų jo sūnaus ordinu..."

O man gaila, iki šiolei gaila Guobio Jasiaus.
 

"Grani vremeni "
Kuomet buvo minimas šio karo pabaigos 60 - etis, " radio svoboda" savo istorinėje programoje " Grani vremeni " transliavo pokalbių su karo veteranais ciklą. Kalbėjo buvę karo vyrai apie vadų nemokšiškumą, beprasmiškas atakas, naktines žvalgybas - daugybę jaunų vyrų pražudžiusias. Apie vyravusį suvokimą, sovietinės kariuomenės vadovybės vertinimą - jei niekas nežuvo, ar žuvo vos keli tai nieko gero, o štai jei pusę bataliono ruskų kareivių vokiečiai paklojo, tai tikras narsumas, tikras pasiaukojimas pagarbaus žodžio vertas...

 

Ežero dovanos
Trumpas ir šykštus šiemet buvo žieminės žūklės sezonas, tad orams sušilus ežerai bando grąžinti skolą. Net po šimtą daugiau sprindinių ir gerokai mažesnių žuvelių - kuojų, raudonsparnių, akleikų. Vieną kitą iškepti, o likusias į taip svėdasiškių mėgiamus konservus paversti. Įvairūs receptai, įvairūs supratimai, bet atvėrus stiklainuką ir kvapnu ir nežemiškai gardu.

 

Meras
Tik užbaigus skaityti knygą " Čerčilio faktorius " , jos autorius Borisas Džionsonas pasitraukė iš pareigų, o naujojo Londono mero rinkimus laimėjo leiboristų atstovas, iš Pakistano kilęs musulmonas Sadigas Khanas.

 

Provincija
Prieš 90 metų, 1926 m. pavasarį Romos popiežiaus ...dekretu " Gentium lituanum" buvo įkurta nepriklausoma Lietuvos bažnytinė provincija su Kauno arkivyskupija, Panevėžio, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Telšių ( su Klaipėdos prelatūra ) vyskupijomis. Į mūsų - Panevėžio vyskupijos valdytojo sostą įžengė išvaizdus ir intelektualus vyskupas Kazimieras Paltarokas - knygų apie socialinį teisingumą, pamokslų rinkinių, katekizmų autorius, parašęs savo atsiminimus bei organizavęs medžiagos Panevėžio vyskupijos istorijos monografijai sukaupimą. Ganytojas tarpukariu bene tris kartus vizitavo Svėdasų parapiją, pokariu, didžiųjų persekiojimų metais buvo pasilikęs vieninteliu vyskupu Lietuvoje.

 

Politkaliniai
Lietuvos politkalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus metiniame susirinkime pirmininkės pareigos vėl patikėtos buvusiai vadovei - puikiai diplomatei bei organizatorei Primai Petrylienei ( g. 1928 m. ). Šios istorinės brolijos veikloje svėdasiškiai beveik nedalyvauja.


Turgaus pulsas
Gėlės, obuoliai, medeliai, lašiniai, dešros ir daug daug padėvėtų drabužių. Tikriausia laimė - garsios firmos GM kepurę su snapeliu ir gelsva žvaigžde nusipirkti. Stilius ir paslaptis žvaigždės geltonumo...

 

Reidas
Net du policijos automobiliai, smagiai nusiteikę pareigūnai stabdo beveik kiekvieną automobilį ir liepia kiekvienam vairuotojui lengvai pūstelėti į dar ne visai tikrą alkotesterį. O kad su tokia energija jūs vagis ir kitokius nusikaltėlius gaudytumėt - automobiliams stabdinėti didelių sugebėjimų ir išmonės nereikia...

 

Centras
Svėdasai žada tapti istoriniais ir laisvės kovų takais keliaujančių jaunuolių - žygeivių centru. Baigiama paruošti daugiau negu 20 unikalių maršrutų.
Dausuva + Vaduvos
Pasiryžėlių vykdančių kultūrinę - patriotinę Svėdasų krašto gaivinimo akciją grupelė savo darbams populiarinti naudoja unikalius Dausuvos bei Vaduvų vardus.

 

Piligrimų Sekminės
Grupelė svėdasiškių piligrimų Sekminių šventėje lankėsi Vepriuose, dalyvavo Šv. Mišiose, nors ir be paliovos pliaupė lietus besimelsdami ir giedodami, mąstydami, praėjo istorinį, 35 stočių Kalvarijų kelią. Sugrįžo laimingi ir dėkingi svetingiems vepriečiams, ypač Neringai ir jos anytai Marijonai.

 

Ekspedicija
Dviejų dienų ekspediciją į šiaurės vakarinį Šimonių girios pakraštį pavyko: tarpumiškių kaimuose ir pačiame Šimonių miestelyje pavyko surasti išmintingų ir kalbių mokovų, užrašyti nemažai girios ir kasdienio gyvenimo bei papročių, o ypač garsiosios Žolinės istorijų bei tikėjimų..

 

Etnografinis teatras
Butėnuose apie 1970 - 1977 m. veikė etnografinis teatras. Keliolika dainingų, gebančių šokti, ratelius, eiti, deklamuoti ir pavaidinti vyresnio amžiaus sodiečių subūrė mokytoja Aldona Murmienė. Kūrybingas kolektyvas parengė net kelias nuotaikingas programas apie piršlybas, vakarojimą, naktygonę. Butėniečiai palengva mintija, kaip gi būtų galima šį " teatrą " atgaivinti...

 

Projektai
Svėdasų bendruomenė puikiai paruošusi paraiškas, projektams - įvairioms savo veikoms vykdyti iš įvairių fondų bei valstybinių institucijų laimėjo keliolika tūkstančių eurų. " Nori gyventi sau, gyvenk kitiems ", " Pokytis, tai kelionė " ir kituose sparnuotai įvardytuose projektuose bus šeimų šventė, kuriami filmai, tinklapiai, mokomasi verslumo, amatų, vyks moksleivių meno - kraštotyros stovykla prieš 140 m. gimusiam garsiam svėdasiškiui, dailininkui Kajetonui Sklėriui atminti, sumanumo varžybos " Pažink Svėdasus " ir kt.

 

Baublių stereo
Apie gegužės 20 - ąją baubliai tiek išmiklino savo balsus, kad jų bumbsėjimas veik visame miestelyje aidi " stereo " garsu - girdėti ir Alaušo ir Beragio ežero sparnuočių vestuviniai triukšmai...

 

Komunija
Šiemet Svėdasų bažnyčioje Pirmąją Komuniją priėmė beveik dvi dešimtys vaikučių. Visai neblogai palyginus su kukliu penketuku Sekmynių šventėje kaimyniniuose Užpaliuose.


Plėšimas.
Iš romaus ūkininko, bičiuliško žmogaus Jono Neniškio piktadariai pagrobė traktoriuką - žoliapjovę "Husvarna" ir patogų, važinėti ūkio reikalais naudotą keturratį. Piktadarių policininkai nesurado, tačiau atsiuntė laišką, kuriame dėkojo už bendradarbiavimą bei išdėstė teises tyrimo bei teismo metu...

 

Parduotuvės ( 1 )
Pažintį su Svėdasų miestelio parduotuvėmis pradėsime užsukę į rytiniame miestelio pakraštyje, prie pat Svėdasų gimnazijos veikiančią Roberto Zupkos įmonę.


Robertas - visai neseniai per pusamžio gyvenimo slenkstį persiritęs nemenkų gabaritų vyras, verslo veteranas. Vos tik sovietų valdžia, novatoriškasis jos vadovas Michailas Gorbačiovas atleido laisvąją rinką spaudusius varžtus, Svėdasų kolchozo zootechnikas žaibiškai rado su pomėgiams derantį būdą užsidirbti. Aplinkinių gyvenviečių bei miestelio kultūros namuose rodyti tuo metu taip trokštamus vakarietiškus videofilmus. Uždirbdavęs per porą vakarų tiek kiek tiesioginiame darbe per visą mėnesį. Kino karštligei atslūgus ir Lietuvai tapus nepriklausoma ėmėsi pačios tikriausios prekybos - naujai pastatytame turgaus paviljone atvėrė krautuvėlę, ėmė prekiauti šviežia duona bei kitomis maisto prekėmis.


Dar kitas etapas - persikėlimas į dabartinę dislokacijos vietą nupirkus pusę namo pačioje Vaižganto gatvės pabaigoje, šalia komplekso namų ir mokyklos. Čia atsivėrė ne tik plataus asortimento maisto prekių parduotuvė, bet ir vietinių bet ir aplinkinių miestelių vyrų pamėgtas alaus baras. Kuomet prekyba stipriai sukėsi R. Zupka samdęs net dvi pardavėjas ir buhalterį. Dabar gi pardavimas stipriai kritus verčiasi su žmona Birute bei kelioms valandoms samdoma buhaltere.


Iš senos svėdasietiškos Mikuckų giminės kilęs, ypatingoje senelių Korsakų dvasioje augęs Robertas yra puikus pašnekovas, gebantis ir išklausyti ir papasakoti ir patarti. galima sakyti, kad jis yra pačiomis geriausiomis tarpukario pardavėjo savybėmis apdovanotas krautuvėlės savininkas - pardavėjas. Pokalbis gali būti labai intelektualus, mat pardavėjas, o tuo pačiu ir alaus pilstytojas ne tik pasakys viską apie prekes, alaus savybes, bet galės daug ką įdomaus pastebėti apie roko muziką, kad ir apie ypatingai mėgiamą " AC / DC ".

 

Dar viena tema - knygos ir rašytojai, juk Robertas sukaupęs didelę knygų su rašytojų autografais kolekciją, kurią kasmet papildo viešėdamas Vilniaus knygų mugėje. Bet pagrindinė tema čia - svėdasiškės istorijos nuo pačių seniausių iki šių laikų.


Čia ateinantys dažnai pažeria tikriausių svėdasietiško gyvenimo bei išminties perliukų, o žvejai su sutemomis sugrįžę nuo ežero taip pat tikras ir pagražintas istorijas riečia. Alučio ir stipresnių gėrimų, labai populiarios giros mėgėjai įsitaiso erdvioje pavėsinėje ar pusę parduotuvės užėmusiame smuklės kambaryje. Čia yra žinioms, serialams ar sporto varžyboms stebėti naudojamas televizorius, o interjerą puošia originalus tautodailininko Aleksandro Tarabildos darbelis - rėmuose įtaisyta briedžio galva su karūna iš kelmo atplaišos. Įdomu, kad lietuviškojo gyvenimo pažinimo ieškantis, nūnai romaną apie posovietinę Lietuvą rašantis garsiausias Ukrainos rašytojas Andrejus Kurkovas lankėsi R. Zupkos bare, šiek tiek ir ragavo tamsaus biržietiško alus.


R. Zupka., kaip ir dera savo verslą suprantančiam ir branginančiam piliečiui apie savo įstaiga kalba labai pagarbiai, dažnai net pasididžiuodamas. Jo prekės pačios geriausios, kainos taip patį teisingiausios, mat jis iš tiekėjų veik neima prekių kurioms tuo metu nėra akcijos - įsigyja kiek įmanoma pigiau. Asortinemtas tikrai platus - nuo paprasčiausios duonos ar čia ypatingai nedaug, tik 29 ct kainuojančio batono iki grietinės, sviesto, sūrio, vaisių, daugybės rūšių kaldūnų, geros žuvies.

 

Neįtikėtinai pigu pasirodė ir tik 3 eurus kaštuojanti skalbimo miltelių REX 40 pilimų pakuotė. Yra čia ir taip populiarių kebabų, ir submarinų ir didžiųjų sumuštinių, o nuo gėrimų tiesiog akys raibsta - gaiviųjų gėrimų gal 50 rūšių, alus, kur rimtą vieta skirta " Rinkuškių" ir " Volfo Engelmano " produkcijai. Naujiena - belgiškas kvietinis " Blond ". O alkoholinių stipriųjų - dar daugiau. Svėdasiškiai dabar dažniausiai, geria ukrainietišką degtinėlę, tarsi solidariai tą šalį palaikytų, juk visai nebloga - " Status". Tik su cigaretėm čia prasčiau, pasak nerūkančio savininko jų galėtų ir nebūti. Čia tiesiogiai kovoja su kontrobanda - vaišinantis pavėsinėje nelegaliai įsigytas cigaretes rūkyti draudžiama.

 

Žinoma Svėdasuose jis negali labai žemos kainos išlaikyti - juk apyvarta menka, gyvenąs daugiausiai tik iš moksleivių ir šią vietą pamėgusių nuolatinių pirkėjų malonės. Perspektyvos liūdnokos, mat kasmet verslas traukiasi dėl paprasčiausios priežasties - mažėja gyventojų, mažėja ir jų perkamoji galia, o savininkas retkarčiais išsitaria, kad kažin ar dar ilgai galės taip gyventi. gal teks imtis kitos, pelningesnės veiklos. Tačiau vien dėl nuolatinių pirkėjų laikytis verta, juk smulkusis verslas ir yra visuomenės stuburas.


Parduotuvės ( 2 )
" Žaliadvaris" įsikūręs istoriškai svarbiame pastate - nuo seno čia Didžiosios ir Žydų gatvių kampe buvo puikiausia vieta prekybai. tarpukariu vaikams būdavo labai smagu, net juokinga, kad įėjęs per tiesiog kampe iškirstas duris galėjai patekti į krautuvėlę, kurią valdė žydas pavarde Labas. Pokariu čia buvo " buitinis " - žmonių netrūkdavo, o pirmaisiais nepriklausomybės metais Zenonas Navickas įsteigė krautuvėlę egzotišku pavadinimu " Vaizbūnas ". dar ir dabar kai kas taip pavadina.


Nors jau nuo 2012 - ųjų čia centrinė "Žaliadvario" parduotuvė. Savininkė Jolita Paškonienė ilgokai buvo Svėdasų bendruomenės pirmininkė bei įvairių kultūros ir sporto renginių rėmėja. Paklausta apie savo įmonėlę pastebėjo, kad labiausiai džiaugiasi nuostabiausiomis pardavėjomis.


Senos, prekybai pašvęstos patalpos jaukumas. Palei sienas išsirikiavusios lentynos bei šaldytuvai, giliau - talpūs sandėliai. Visais laikais originalios ir įdomios pardavėjos, viena net stipriai linkusi apie gyvenimą ir politiką pasikalbėti. Tačiau neįspėjama ir paslaptinga, diplomatiška ir žavinga. Kitos gi santūrios, nei vieno žodžio pašalinio, tik paduos, pasvers, patarnaus... Net nežinau kuo gi šis " kromas " man ypatingas. Dairausi po lentynas, ech koks egzotiškas, tamsus ir svaigios paslapties pilnas "Jack Daniels " viskio butelis.


Skyrelis, tarsi kanceliarinis, suvenyrinis - ten ir puodelį nepigų bet dailų, su užrašu " Svėdasai" ir varpo atvaizdu nupirksi, rožę gražuolę, mielam ir brangiam žmogui dovanoti.


Parduotuvės ( 3 )
Keliais žingsniais peržengęs Ežero gatvę per savotišką gonkelį įeinu į Remigijaus Striuko krautuvėlę. Man rodosi, kad čia pardavėjos pačios nuostabiausios. Paslaugus ir tikslus pasakymas, patarimas, švelni ir saikinga šypsena. Gera parduotuvė, ištakos gi nuo pat senybių. Remigijus Striukas - įmonės " savininkas yra garsiojo tarpukario Svėdasų valsčiaus viršaičio Juozo Striuko anūkas, jo žmona gi patyrusi prekybininkė su svėdasinės kavinės mokykla.

 

Silkės geriausios - atrodo, kad ką tik susūdytos, kad kažkur dar egzistuojančių norvegiškų silkių kaimenėse plaukiojusios, vos sugautos atgabentos į Svėdasus. Kad vis didieji jų mėgėjai jas pirktų ir gardžiuodamiesi valgytų.
Čia dar niekur nesutinkama prekė " Užpiltinė degtinė ". Iš tokios jau gali namie visokių uogų, žolelių trauktines, užpiltines, krupnikus gamintis, tik daug neprisipirksi - brangoka.


Parduotuvės ( 4 )

Antroji " Žaliadvario" krautuvėlė įsikūrusi buvusioje " užkandinėje ". Šalia durų didžiulė skelbimų lenta, net pasišiaušusi nuo įvairaus senumo popierėlių - dar spalvotų, visai šviežių ar jau visai išblukusių. Ant užtamsintų langų reklamų lakštai. Vos įėjęs per ant dvieju kolonomis stūksančiu stulpelių paremtą prieangį stipriai niūkteli žemyn ir patenki į egzotiškai ankštą ir gausybe prekių užgriozdintą krautuvėlę. Rodosi visko čia yra - tarsi kokioje Laukinių Vakarų faktorijoje, rodosi dar daug ką, labai prireikus gal net greitašaudį šautuvą iš po prekystalio gali ištraukti.

 

Čia nuolat malasi pastovūs " klientai ". Pardavėja minkšta ir labai miela, savo moteriškumu ir dar labiau rytietiškai aukštaitišku nuoširdumu daugumai labai tinka.Čia didžių nuotykių veteranas, dabar jau lazdute pasispiriantis, bet pasitempęs Henrikas, čia Munia ir kiti svėdasiniai patogiai pašaly susėda, ateina ir buvęs aktorius Vidmantas. čia ir netoli gyvenančios moterėlės, net senoji paupelio gyventoja Čeplinskienė nuolatos užeina.


Parduotuvės ( 5 )
Dešros dešraitės išpaišytos ant durų stiklo krautuvėlės darbo valandas ir dienas žymi. Ši vieta labai svarbi stipriau pavalgyti mėgstantiems bei savo keturkojus bičiulius - šunelius palepinti geidžiantys. Kauliukus kažkodėl išperka pirmiausia - nepirksi gi ir mylimiausias šuneliui nugarinės ar šoninė, bet pačių geidžiamiausių kauliukų, šonkauliukų. ant jų ir šiek tiek mėsos - ir kaulai gardieji geriausių žmonių draugų gyvenimui pilnaverčiam taip reikalingi. Rytas prie " Cestos " kaip barometras - prognozuoja turgaus ir kitų parduotuvių lankymo intensyvumą.

 

Prie mėsos reik drąsos? Gal taip skamba lietuviška patarlė, tad pardavėjos rimtos, niekų plepėti nelinkusios, be jokių juokelių atsako, jei reikia pataria, vikriai pasveria, parduoda. Asortimentas gausus - nuo jau minėtų pigių kauliukų iki pačios geriausios rūšies kiaulienos kurios kilogramas kaštuoja eurų. iš plačios apylinkės - gretimų miestelių, juk visiems reikia mėsos. Pasak paslaptinga tartimi atsiliepusios vadybininkės Alos iš mažesniuose miesteliuose esančių " cestos " tinklo parduotuvių svėdasinė esanti pati pelningiausia, ypač daug visko čia parduodama vasarą. Na o apyvarta ji negalinti nieko pasakyti - paslaptis, paslaptis...


Parduotuvės ( 6 )
Mūsų mažasis prekybos centras - vis dar savitarnos skyrių neatsisakiusi svėdasinė " Aibė ". Ko gero pati didžiausia apyvarta iš visų paminėtų, ir matyt didžiausi nuostoliai. Ir čia ne tik langus daužantis ir atvirai veikiantis Matumba. Dar keletas demaskuotų ir žinomų gebėjimų šį tą nugvelbti, daug kartų sugautų ir reikalų su policija turėjusių piliečių. Kuomet nežinai net sunku patikėti, kad vienas ar kitas miestelio gyventojas yra tikrų tikriausias kleptomanas, ar profesionalumo siekianti smulkus vagišius. Tad nenuostabu, kad po vieno patikrinimo parduotuvėje pasigęsta prekių beveik už 2 000 eurų.


Parduotuvė gi puiki, kainos atrodo patraukliausios, juk priklausimas dideliam tinklui suteikia daugiau galimybių dažniau nuleisti kainas, suteikti įvairių nuolaidų lojaliems, kortelėmis apsiginklavusiems pirkėjams. pardavėjos niekuo neišsiskiriančios - atrodo stropiai ir be skubos besidarbuojančios. Tiesa čia pakylėta nuotaika miklumu blyksteli jauniausioji... Ką ir kalbėti - visko čia yra, tik turėk pinigų...


Parduotuvės ( 7 )
dar viena parduotuvė, kuri savo specializacija tarsi iškrenta iš iki tol aprašinėtų, kuri yra pati tikriausia " gelažų krautuvė ". Čia gausime įvairiausių meistrystės, sodininkystės bei daržininkystės įrankių, įvairiausių vinių, varžtelių, batų ir čebatų, šį tą dviračiams, net cemento ir kitokių dalykų. Ką čia ir kalbėti - juk nueinate ir pasižiūrite. Čia daugybę metų dirbo legendinis pardavėjas Jonas Regalas. Jis apie prekes, jų panaudojimą, patvarumą ir daug daug kitokių dalykų žinojo geriausiai. Bet žinoma ir naujosios pardavėjos tobulybės link eina.


Parduotuvės ( 8 )
Paslapčia šį tą pardavinėjantys " taškai " ir " taškeliai " apie kuriuos duomenų surinkti nepavyko...


Parduotuvės ( 9 )
Jau pernai rudenį nupirktame Onos Vaitiekūnienės istoriniame name nežinomi kaimiečiai įkūrė vištų fermą. Manoma, kad žiemą vištos gyveno erdviose didžiulio namo " salkose ". Prie iš grubių lentų sukaltos veik aklinos tvoros vartelių atsirado pardavėjui iškvieti mygtukas, o namą papuošė tikrai graži, spalvinga iškaba su piešiniu ir užrašu " Kaimiški kiaušiniai". Kurį laiką čia buvo prekiaujama dar ir šviežia vištiena.


Parduotuvės ( 10 )
Tai gi kavinė " Pas Gedą ". Ji tarsi ir nepatenka į aprašomų parduotuvių kategoriją, jie gamina maistą, ruošia pietus, šventes, jie visada mandagūs, šypsenomis žydintys. Apie juos jau daug rašiau ir dar rašysiu...


Parduotuvės ( 11 )
Galiu aš čia rašyt apie parduotuves taip kaip noriu, kaip man matyti, bet pirkėjas pats pasirenka geriausiai ko ir kur nusipirkti eiti. Ir pirkėjas visada teisus.

Ganytojas
Gegužės 20 - ąją paskelbta, kad Panevėžio vyskupijos vadovu paskirtas pranciškonų vienuolis, Telšių vyskupas - pagalbininkas Linas Vodopjanovas OFM.


Skambutis
Gegužės 26 - ąją paskutinis skambutis skelbė apie besibaigiančius nors įtemptus, smagių netikėtumų, nerimo ir džiaugsmo kupinus bet visgi nerūpestingus mokslų metus 25 - iems Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos abiturientams.
Gegužės 26 - 27 - 28 d.


Prie kultūros namų, remiant organizacijai " Atvertos langinės " pastatytos puikios sūpuoklės, kurias įrengiant prisidėjo Rūta Stanevičienė, Andrius Balaišis, paminklų dirbtuvių savininkai, miškininkai, dovanai sumontavo Vaidas Lackus ir Raimondas Banys. Nupirkti nauji šviestuvai, bei glaistas, dažai ir kitos medžiagos bibliotekos meno galerijos remontui, o lubas glaistė bei dažė geradarys Andrius Kuoris. Darbai gi įstrigo ir pareikalavo dar daug rūpesčių ir lėšų.


" Biedronka "
Lietuvoje atidarytos pirmosios tinklo LIDL parduotuvės, prekių kainos ten teikia šiokią tokią viltį, kad pagerės gyvenimas ir lietuvaičiams. Nebereikės važinėti apsipirkinėti pas ponus lenkus, ieškoti kur gi ta pigiu maistu ir kitokiomis gėrybėmis turtinga " Biedronka" ar " Kaufland ".


Kainų tvarkytojas
Tarpukario Lietuvoje buvo prekybos antkainius stebinti Kainų tvarkytojo tarnyba. Tik pabandyk nežmoniškai užsiplėšti - tuoj būsi įspėtas, o po to jau bauda ar net uždarymas į šaltąją. Štai šitaip, ponai... Kur gi pasideda iš milžiniškų antkainių bei mokesčių surinkti pinigai? Vieni varguose kenčia, kiti turtuose maudosi... Kur krikščioniškas teisingumas, kurio tauta vis garsiau šaukiasi.


Projektas
Bendruomenės atstovai keliavo Vilniaus botanikos sodą, lankėsi Belmonte, gėrėjosi Vilnelės atodanga ties Puškoriais, užsuko į Dubingius... Vėliau - apželdinimo kursai, medijų stovyklos - filmu apie Svėdasus kūrimo stovyklos pasirengimas...


Turgus. Birželio pradžia.
Braškių kilogramas - 3 eurai, agurkų - 1, 50, bulvės " solistė ": didelės - 1, 50, mažesnės - 1, 00, kopūstai - 0, 80, kalafiorai - 2, 00, šviežias medus - 6, 00, lašiniai - apie 6, 00.


Kajetonui
Birželio 9 - 11 d. gimtąjame dailininko, lietuviškos akvarelės pradininko ir nepralenkto meistro Kajetono Sklėriaus ( 1876 - 1932 ) kaime - Kunigiškiuose vyko kūrėjo jubiliejui skirta dailės ir kraštotyros stovykla. Joje dalyvavę svėdasiškiai moksleiviai keliavo po apylinkes, klausinėjo vietinių gyventojų apie K. Sklėrių, dailę, bei jų kaimą ir piešė, piešė...

 


Kaimynijoje

Užpaliuose vykstančius jaunimo pasilinksminimo vakarus - " šokius " smagiai aprašė " Delfi ".
Vyžuonos pasipuošė nauju Žalčio ženklu. Keistas sprendimas iš ąžuolo brangųjį simbolį išskobęs meistras pasistengė - išraitė žaltį panašų į slieką, liežuvį išrovė, piktai sučiuopė nasrus, o ant galvos uždėjo namelį su dvišlaičiu stogeliu... Tikrų tikriausia nesėkmė.


Pinga
Agurkų kaina turgelyje krito iki 80 - 70 50 eurocentų ir geidžiamas kilogramas kaštuoja beveik tiek, kiek ir šių daržovių auginimo sostinėje Kėdainiuose.


Vienuolika
Birželio 22 - ąją užfiksuotas rekordas: "Kautros" autobusu ' Rokiškis - Kaunas " iš Svėdasų į Anykščius keliavo net vienuolika žmonių. Gyvas miestelis.


Mielasis
Autobuse iš Anykščių važiuojant matyti keistai - drobiniais drabužiais vilkinčią moterį, jos mistišką veidą, pasekti jos žingsnius, kuomet vaikšto po pievelę Anykščių stotyje, permuša kelionės monotoniją dideliais žingsniais žirkliuodama, stabtelėdama, labai gardžiai traukdama i ilga kandikli įspraustos cigaretės kvapnų dūmą. Patogus įsitaisymas pačioje priekinėje sėdinėje ir žvilgsnis i knygą - Gi de Mopasano "Mielasis draugas"...Joninės.
Joninių naktys švęstos ir Svėdasuose ir Daujočiuose ir Butėnuose. Ten prie Šventosios vyksianti šventė apskelbta patraukliausiai - būrimai, ugnies garbinimas, paparčio žiedo ieškojimas, vainikėlių plukdymas ir maudynės upėje. Apie Rasas Butėnuose didelį fotoreportažą išspausdino elektroninio " Lietuvos Ryto " priedas " Lietuvos diena ". Svėdasuose gi, besibaigiant šventei dvi grupes jaunuoliu stipriai susigrūmę kumštynėse.


Mėlynės
Paskutinėmis birželio dienomis turgelyje pasirodė pirmosios mėlynės. Kažkur, raiste prie Vaitkūnų visą kibirėlį puikiausių uogų prisirinkusi moteris bandė jas parduoti po 2 eurus už kilogramą.


Futbolas
Nors lenkai ir kaimynai, bet karštai " sirgau " už Velso rinktinę, kuri pradžiugino Lenkijos futbolininkus įveikę 3 : 1. Europos futbolo čempionatas daugeliui svėdasiškių šiek tiek pakeitė vasaros ritmą - ir malonumas ir gaištas...


SVĖDASŲ BIBLIOTEKOS MENO GALERIJOJE
" XIX - XX amžiaus lietuviškos mokyklos relikvijos" - vis atnaujinama paroda skaidriojo stiklo erdvėje.
" Barometras krenta į lietų..."
Senovinių barometrų paroda skaidriojoje istorijos erdvėje veiks nuo mistinės Septynių brolių miegančiųjų dienos - liepos 10 - ios.


" Šviesieji pragiedrulių žemės veidai"
Raimondo Guobio fotografijų paroda atidaryta birželio 26 d. - Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų šventėje po pamaldų. Smuiko muzika - Austėjos dovana ir Vaižganto iŠpopuliarinta filosofinė svėdasietiška dainelė " Kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu tinginiauju... " Savi žmonės - savi veidai, savas susimąstymas, sava rimtis, savos šypsenos... Iš viso dvidešimt aštuoni vaizdai, kuriuose daugiau nei trys dešimtys visiems gerai pažįstamų dar tebegyvenančių ar visai neseniai anapus išėjusių. Paroda veiks iki rugpjūčio 19 - ios.