į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-04-29. Svėdasai: pavasario kronikos

 

Kronikininkas negali nerašyti. Savo darbo ir praėjusį rudenį, ir žiemą nenutraukiau, tik buvau ką parašęs užmetęs, o dabar iš lobyno ištraukęs Jums, brangūs skaitytojai, įteikiau. O čia jau ir pavasariniai dalykėliai.

 

Raimondas Guobis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledas
Dar kovo vidury nuo šilumos pliupsnių ežerų ledas sukorėjo, patežo tapo pavojingas net labiausiai nekantriems, prisiekusiems žvejams. Niurktelėsi, o niekas neištrauks, juk čia ne Kuršių marios - gelbėtojai su malūnsparniu neatskris. Trumpas ir menko laimikio buvęs žiemos sezonas.


Kinas
Įpusėjus gavėniai kultūros namuose buvo rengiamasi atgaivinti senokai primirštą visuomeninę pramogą - kiną. Neįprastą šiam sakraliam laikui, naujausią Žemaitės apsakymo " Kunigo naudą, velniai gaudo" ekranizaciją. Norinčių atsirado, bet nupirko tik 20 bilietų, po 4 eurus kainuojančių, ir " kinščikai" nebeatvažiavo, jiems mat reikėtų, kad bent jau trisdešimt žiūrovų susirinktų.


Teatras
"Iki susitikimo teatre.." kadaise smagiai pasakydavo aktorius Algimantas Masiulis. Kovo 13 d. Svėdasų bibliotekos vaikų klubo " Šypsenėlė" teatro trupės vaikučiai remiant organizacijai " Atvertos langinės" kartu su vadovais nukeliavo į Vilnių, aplankė TV bokštą, kitas įdomybes, mažajame teatre žiūrėjo spektaklį " Raganiukė".


Juozapinės
Tradicines Šv. Juozapo rekolekcijas - dvasinio pasirengimo Šv. Velykoms valandas šiemet du savaitgalius vedė - išpažinčių klausė, meldėsi, pamokslus sakė Leliūnų klebonas Alfredas Puško.


Knygnešiai
Šv. Juozapo dieną bibliotekoje prisiminti ir pagerbti spaudos draudimo metų Svėdasų krašto knygnešiai ir slaptųjų mokyklų mokytojai - "daraktoriai", apdovanoti uoliausi skaitytojai, atverta istorinė paroda " XIX - XX amžiaus lietuviškos mokyklos relikvijos".


Šviesėja
Vaižganto sodelyje nukirtus dar keletą medžių, išryškėjo, tapo matomos puikios paminklo formos, galima ir gėrėtis, ir pro šalį važiuojant pastebėti, tuomet sustoti ir pasidomėti. Ir Vytauto Didžiojo ąžuolas rodosi šakas plačiau ištiesė, supratingų žmonių garsinamas vaduojasi nuo dešimtmečių užmaršties.


Kebabai
Didįjį antradienį prie turgavietės iš geltonai dažyto automobilio su specialiu kioskeliu - virtuvėle pradėta prekiauti rytietiškais, lietuvių jau pamėgtais patiekalais - kebabais. Jau pirmoji diena pardavėjas ir geltonojo "vagonėlio" savininkus nuteikė optimistiškai - ir jauni, ir maži, ir vyresni ragavo naujienos. savaitgalį gi suvažiavo jaunimas iš kelių parapijų, vos spėjo suktis, tekdavo ir palūkėti, kuomet nuskambėdavo: " Prašau septynis, o ne - aštuonis". Taip penktadienį ir pardavę gal 150 porcijų.


Pasibaisėtina
Egzotiški patiekalai gerokai brangesni negu Anykščiuose ar Utenoje. Pigiausias "turkiškas užkandėlis" čia kaštuoja 2, 50 , o brangiausias net 3, 20 euro. Perversk į vis menamą lietuvišką valiutą ir pasibaisėsi - už tegul ir pikantišką "sumuštinį" - daugiau negu 10 litukų. Pažanga, bet kelis paauglius auginanti mama susiima už galvos - vaikai neduos ramybės, prašys ir prašys pinigų kebabams, o šeimos biudžetas pavojingai susvyruos.


Progresas
Net ir didžioji Anykščių krašto, o gal miesto žiniasklaida dūdena, kad kurortinis vėjas pasiekęs tik Svėdasus, nes vienintelis anuo metu išduotas leidimas maisto gamybai - mūsų miestely registruotai mobiliai kebabinei. Taip, taip reaguodama į švenčių kalendorių ji važinės po apylinkes.

Paukščiai
Kelias dienas, dideliais būriais ir žemai, klykuodamos skrido žąsys. Kovo vidury, nors be didelio džiaugsmo, tarsi dėl besikeičiančio klimato energiją ir balsus praradę čireno vieversėliai, Butėnų balose, netoli Kūdrių pirmą kartą išgirdau klykiant pempes... Didįjį ketvirtadienė skersai kelio nuplasnojo gandras, greitai savo daineles ėmė švilpauti tamsiašvarkiai varnėnai...


Ilgesys
Pasiilgau baublio. Paprasčiausiai pasiilgau baublio ir po jo simboliniu vaizdiniu slypinčios lemties...


Super kiaušinis
Bibliotekoje, žvalgantis į konkursines Naisių pasaulio nuorodas padarytas dekoratyvinis - super kiaušinis...


Budėjimas
Didysis šeštadienis, bažnyčia atverta visą dieną, o pašvęstame laukime pabudėti - klūpėti, melstis, mąstyti užsuka tik vienas kitas parapijietis. "Nebeina žmonės bažnyčion, nebereikia žmonėms bažnyčios..." - nutęsdama, liūdnokai sako močiutė. Ir prisimena kaip jos vaikystėje visi netingėjo, papročius ir Dievą mylėjo ir į bažnyčią ėjo, ėjo, ėjo...


Ugnis ir vanduo
Didžiojo šeštadienio apeigos prasidėjo Šviesos liturgija - šiemet pašventinta šventoriuje nedideliame akmenų aukure rusenančios ugnies liepsna, įžiebta didžioji velykinė žvakė. " Alfa ir Omega..." Šviesa nugali tamsą, o gėris - blogį. Žodžio liturgijoje skambėjo skaitiniai apie pasaulio sukūrimą, Dievo meilę, Sandorą, Kristaus kančią ir prisikėlimą. Krikšto liturgijoje buvo atnaujinti tikėjimo įžadai, pašventintas vanduo. Eucharistijos liturgija - prisikėlimas ir mirties pergalėjimas, mūsų prisikėlimas naujam, viltingam gyvenimui.


Atmintis
Dar iki praėjusio amžiaus vidurio budėdavo per visą naktį. Vieni Kryžiaus kelią nepaliaujamai eidavo, kiti tyliai poteriaudavo, kiti snūduriuodavo kailiniuos susisupę, sušalus, pabodus eidavo miestelin pas pažįstamą žydą ar žmogų sušilti, o kiek atsigavę vėl šventovėn budėti sugrįždavo. O ryte, tik saulei tekant kelių tūkstančių parapijiečių minia eidami procesijoje pagarbiai tris kartus bažnyčią apjuosdavo. Skambėdavo ne tik varpai bei dundėdavo ir būgnai, o pro bokšto angas šauliai pyškindavo į dangų iš šautuvų...


Tas rytas...
Pas Sonatą - kieme ant aukšto stiebo plazdanti trispalvė. prie vartelių, idant visi matytų, gėrėtųsi, džiaugtųsi - dekoratyvinis krepšelis, pavasarinis medelis su įvairiaspalviais kiaušiniais.


Vėliavos
Vygandas ryžtingai velkasi baltą kamžą ir ima tretininkų brolijos vėliavą, jos paveiksle - dvasinei brolybei sukryžiuotos rankos - Viešpaties Jėzaus ir Šv. Pranciškaus. Kaspinus ima egzotiškomis, rudomis sukniomis pasirėdžiusios moterys. Rikiuojasi ir kitos " karūnos", prie kiekvienos spalvos priderinti ir moterų apdarai ir vėliavnešių juostos. Man papuola mėlyna, su Šv. Onos atvaizdu, tyrai baltuoja pavasarininkų vėliava su ištara " Melskis ir dirbk". Iš ryto ramybės išniręs vėjelis išpučia aukštųjų - " barškančiųjų" vėliavų šilkų, sušmėžuoja ryškiai išpuošti Kristaus kankinimo įrankiai ir procesija pajuda...


Linksma diena
"Linksma diena, mums nušvito...." - pradeda jausmingai giesmininkai, sidabru spindi kryžius, linguoja baldakimas, būrelis mergaičių barsto žolynus, pasklinda smilkalų dūmo kvapas...


Trejybė
Trys varpai skambėjo, tris kartus aplink šventovę ratą sukom, nors nebuvo lazda ir įsakmiu žodžiu tvarką palaikančio maršalkos, bet vėliavos išsirikiavo idealiai, niekas neskubėjo, nesigrūdo, o pasikupečiavę veikiai vėl išsitiesdavo - patyrusių procesininkų čia netrūko.


Pasveikinimas
Nors ir senokai arkivyskupo pareigoms išvykęs į Kauną, mūsų vyskupijos tikinčiuosius sveikino J. E. Lionginas Virbalas, o raštą ir paskaitė mūsų klebonas.


Šventinis pabučiavimas
Smagumas kai kuomet jau daug Velykų išgyvenusi moteris Prisikėlimo šventės sulaukusius savo vaikus, anūkus ir kitus artimuosius pasveikino senoviniu pabučiavimu į lūpas.


Gulbės
Didžioji diena tinka ir prekiauti... Iš popieriaus prilankstytų, dažais paryškintų, kilniai į blizgumą įvyniotų gulbių pardavėja Valerija iš netolimos Šepetos džiūgavo savo gėrio pardavusi už 120 eurų. O Alaušo ežere plaukiojo keliolika baltų gražuolių - tikrų tikriausių gulbių.


Margučiai
Taip smagu buvo tarp rudai, raudonai, kanapėtai išmargintų margučių paslapčią įmaišyti, turguje pirktą, sako, kad Tatrų kalniečių išmargintą medinį kiaušinį. Taip vaikystę prisiminti, paminėti senelius ir jų namuose buvusį, nesudaužomą, negendantį, bet visgi kažkur nusimetusį medinuką.


Driežas
Vis dar rudoje žolėje, rudokame patvory savo nepastebimu rudu ir grakščiu kūnu glaudžiasi, saulutėje šildosi driežas. Ir jam šventė...


Auksė
To kiemo viešnia, plačia šypsena nuolat švytinti Auksė - maža mergaitė iš Vilniaus išneša kraitelę su margučiais ir norim ar nenorim mes su Rimantu turim imti iš jos po kiaušinį dovanų. Štai tau ir senovės tradicijų kiaušiniautojai.


Didelis ir gražus
Buvusi anglų kalbos mokytoja Marija Baltranienė su sūnumi po Svėdasus vaikšto, žvalgosi, gėrisi ir linksmai savo šiandienos nuotykį pasakoja. Papietavę, tuomet sumanę kur nors nuvažiuoti, ir nusprendę sukti iš Naujųjų Elmininkų į Svėdasus, mat jai Svėdasai - didelis ir gražus miestas...


Baublys
Ką reiškia Velykų pavakarę Beragio pakrantės nendrynuose išgirsti paslaptingai bumbsintį - dūsaujantį baublį?.. Tegul tai bus geras ženklas.

........................................................................................................................
Bendruomenėje
Sportuoti ir nuo negeriečių vaizdo kameromis saugotis. Algimantas Indriūnas rašąs, kad gal reikėtų parkelį paežerėj pavadinti jo dėdės, kun. Aleksandro Papučkos vardu. Bet gi ąžuolynas ten tai Vaižganto garbei sodintas?..


Sėkmė
Nuo daug žinančių ir mąstančių svėdasiškių sėkmė nenusigręžia, tiesiog šypsosi. Komanda " Varpas" daugiažinių protų mūšyje Anykščiuose vieną vakarą stulbinančia persvara visas komandas pranoko.


Senmotė
Penktadienį Butėnų kaimo gyventojai Bronei Papučkaitei - Valuntienei sukako 100 metų. Jubiliatė linksmai, vidurdienį sugužėjusius sveikintojus iš kaimo, seniūnijos, rajono priėmė, pavaišino ir tikino, kad jaučiasi gerai ir dar ilgai ilgai gyvensianti...


Gaidys
Balandžio 10 - ios sekmadienį į turgų ateinančius skardžia giesme sveikino gaidys. Į didžiulį krepšį uždarytas kanapėtas ir barzdotas gražuolis matyt stengėsi patikti, stengėsi patekti kur į naują vietą, į jaunų vištaičių būrį, o jo savininkas su viltimi už savo giesmininką teprašė 4 eurų.

Netektis
Vaitkūnų kaime balandžio 11 - ąją mirė į 93 - iuosius ilgo gyvenimo metus įkopęs Atilius Balaišis. Daug matęs, patyręs ir papasakoti gebėjęs - veik nuo paauglystės iki pat 90 - mečio jubiliejaus Svėdasų bažnyčios chore giedojęs, kaip sovietų paimtas kareivis Antrajame pasauliniame kare dalyvavęs, visą laiką savo tėviškėje pragyvenęs.


"Mūsiškiai"
Keistas sutapimas - vos perskaičius Rūtos Vanagaitės knygą "Mūsiškiai" , miestelio centre virš nuorodos į Užpalius buvo pritvirtinta didžiulė. rudos spalvos, kultūros paminklą lankyti skatinanti lenta su užrašu : "Senosios žydų kapinės 2".


 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti