į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-04-26. Svėdasų kronika

 

Sukanka lygiai metai, kaip pernai Naujų Metų švenčių išvakarėse www.svedasai.info tinklapyje pasirodė pirmosios Svėdasų kronikos. Nedidelės, tiesiog lakoniškos, kartais smagios, o kartais aštrokai taiklios tiesiog įsiveržė į Svėdasų padangę ir pasiliko šiokiu tokiu prabėgusių metų dokumentu. " Kas parašyta, tas parašyta..." Tęsiu ką pradėjęs, nors atrodytų taip pat kaip pernai užšalęs ežeras, taip pat sėdi ir žuveles vilioja žvejai, bet iš tiesų viskas jau kitaip...

Raimondas Guobis


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hubertinės
Lapkričio 7 d. Svėdasų, Debeikių ir "Vosintos" būrelių medžiotojai surengė jau tradicine tampančią medžioklių globėjo Šv. Huberto šventę. Prašant Dievo gėrybių ir teisingumo bei kokio tik įmanomo humaniškumo medžioklėse švęstos Šv. Mišios Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, prie trofejais papuošto altoriaus joms vadovavo medžioklėse atgaivos surandantis Šimonių bei Adomynės klebonas Saulius Kumelis ir vietinis dvasininkas Vydas Juškėnas. Piliečiai suartėjimo ir tolerancijos vardan vaišinti stirnienos guliašu bei karštu vynu, skambėjo gyva, į plačiosios visuomenės skonį pataikyta Vytauto Jucio ir jo sūnaus atliekama muzika.


Dešimt tūkstančių žingsnių pagarbios atminties
Iš tiesų gerokai daugiau žingsnių nužengė istorinę atmintį gaivindami dvi dešimtys Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos moksleivių kartu su mokytoja Asta bei energingu keliavedžiu Raimondu. Pagerbėme prieš 70 metų, 1945 - ųjų lapkričio 21 d. žuvusius Svėdasų mokyklos mokytojus, pokario partizanus Joną Matulį, Romą Bagdoną bei jų bendražygius. Svėdasų aikštė, paminklas Vaižgantui, Svėdasų dvaro koplyčia, minimų mokytojų ir kitų partizanų kapai šilelyje, lieptas per Jaros upelę, Čiukų kaimo įdomybės, Šimonių girios pakraštys, šaltinis, Naujosios kryžkelė, Priepado ežero mėlis, Algimanto apygardos štabo bunkerio vieta, Antano Starkaus - Montės ir jo bendražygių atmintis. Klaidūs keleliai ir tikrai pagelbėjusios pažinties tako rodyklės, Sliepšiškio kapelių rimtis, šlapias laukelius per pievą, senosios "ūlyčios" paveikslai ir minutė minutėn atvažiavęs paimti geltonasis autobusiukas. Žingsnius lydėjo nepaliaujantis lietus, bet gi kuo sunkiau kuo egzotiškiau tuo geriau, tuo didesnė pagarba minimiems partizanams, tuo ryškesnė atmintis ir stipresnis pažinimas.


Verslieji
Praėjusių metų Anykščių rajono verslo nominacijose net dvi vietos buvo svėdasietiškos: apdovanojimus pelnė Rimanto Lackaus ir sūnų įmonė " Vli Timber" bei Žydrės Saprigonaitės bei jos bičiulių Renatos ir Vaidos - šauniojo trejetuko - " Gamtos pilnatvės" produkcija - ekologiški, kvapnūs ir sveiki muilai, aliejai ir kitos gėrybės.


Parlamentarizmas
Lapkričio 15 d. dalyvaujant net aštuonioms dešimtims tikrųjų narių vyko visuotinis - ataskaitinis - rinkiminis Svėdasų bendruomenės susirinkimas. Po darbų ir sumanymų apžvalgos, revizoriaus žodžio, bendruomenės pirmininke dar vienai kadencijai patvirtinta Asta Fjellbirkeland. Į tarybą išrinkti šie asmenys: Jonas Regalas, Vytautas Datenis, Gediminas Kutka, Joana Gutmanienė, Raimondas Guobis, bei vėliau sekretore - reikalų tvarkytoja paskirta Virginija Valikonytė


Pasas
Bendruomenė vienija beveik šimtą aktyvių Svėdasų miestelio bei apylinkių gyventojų, šiemet nario mokestį sumokėję, tokie ir buvo visi dalyvavusieji balsavo pakeldami baltą, su Svėdasų miestelio bei bendruomenės simboliais papuoštą pažymėjimą - šiokį tokį pasą.


Mokestis
Drausminantis ir narystės tikrumą patvirtinantis metinis mokestis 5 eurai. Į bendruomenę įstojantis dar sumoka ir vienkartinį 3 eurų įnašą.
Svėdasiški, nepasilik nuošalėje, nebūk abejingas savo miestelio, savo krašto reikalams, - stok į bendruomenės gretas, nes Tu esi laukiamas ir reikalingas.


Butėniečiai
Tą pačią dieną savo bendruomenės seklyčioje posėdžiavo ir butėniečiai - garsiojo Butėnų kaimo bendruomenės nariai ir aktyvistai. Ten labai ramioje aplinkoje aukščiausia valdžia pasikeitė, buvęs pirmininkas Petras Baronas ir visi kiti - keliolika posėdžiavusiųjų, pasveikino naująją vadovę Lendriną Meškauskaitę.


Šitas
Prie Vaižganto paminklo, sodelyje šaunieji medkirčiai iš Vytauto Datenio miškinės " Kerokšlio" kompanijos nupjovė septynias pačias kerėpliškiausias liepaites ir pasidarė šviesiau. Ir paminklui ir paminkliniam ąžuolui. Kelios pilietiškos moterėlės pastebėjo, kad jau neblogai, bet buvo galima dar daugiau medelių nukirsti, o labiausiai jiems modenaus pjūklo dantų vertas atrodė jų žodžiais " Šitas" - paminklinis Vytauto Didžiojo ąžuolas.


Mokytojas
Gruodžio 3 d. mirė ilgametis gimtosios kalbos mokytojas, buvęs Plechavičiaus armijos karys, Sąjūdžio veikėjas, patriotas ir aktyvus pilietis Jonas Beleckas ( g. 1924). Didžiulės minios palydėtas į Svėdasų kapines ir palaidotas giminės kape šalia žmonos Stanislavos ir tragiškai žuvusio sūnaus Sigito. Atsisveikinimo žodį tarė mokytojai Birutė ir Juozas Baleišiai. Ypatinga užuojauta dukroms Linai ir Živilei. Pasiliko atmintis gyvo žmogaus - su pomėgiu knygoms, dviračiui, slidėms, stalo tenisui, kortoms ir gerai kompanijai.


Gailestingumas
Gruodžio 8 - ąją, Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dieną popiežiui Pranciškui atvėrus šventąsias Šv. Petro bazilikos Vatikane duris katalikams prasidėjo naujieji, liturginiai - jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai. Suprasti gailestingumą ir gyventi gailestingume.


Ledynmetis
Ne paslaptis yra kuriamas trumpas, savitas, kitoks dokumentinis filmas apie Svėdasus. Nesuvokiantys, kad visko ir visų nufilmuoti neįmanoma, be reikalo karščiuojasi ir kalba, kad neva "filmininkai" nenori filmuoti etnografinio ansamblio, jos vadovės ir klebono, o kritinio mąstymo stokojantys piliečiai tokius pramanus skleidžia.


Treniruokliai
Alaušo pakrantės įkurtame paplūdimyje rudeniop pastatyti treniruokliai ramiai - " žiemoja" smarkieji miestelio berniukščiai juos pabandė ir nebesinaudoja - šalta. Net smarkuolis Deividas linkęs geriau pasėdėti prie kompiuterio, o paragintas bėgti pasitreniruoti mosteli ranka ir prataria: " Galėjo gi dar geresnius pastatyti..."

"Nusidėjėliai"
Vėlų rudenį aktyvieji bendruomenės nariai nestokojantys savų darbų ir rūpesčių paežerės ties Vaižganto ąžuolynu bei paplūdimiu švarinimo - išvalymo nuo lapų, šakų, net seniausiai vandenyje mirkstančių stuobrių talką susirinko vėlyvą sekmadienio popietę. Geras darbas ir klebono pasmerkimas pabrėžiant, kad taip yra tyčiojamasi iš tikėjimo ar net pačio Dievo. Bet juk ir Kristus kadaise buvo pasmerktas kai gydė - padarė gerą darbą šventojo poilsio - Šabo dieną. Ar tokia bendruomenė yra mirusi, ar tinka čia viduramžiškas aštrumas? Kilo didis klausimas: kas palaimins bendruomenės namus?


Ėjimas
Likus keturioms dienoms iki naujųjų bendruomenės namų atidarymo iškilmės, tamsų vakarą susirinkę tarybos nariai ir aktyvistai nusprendė visuotinai pagerbti ir pakviesti kleboną. Visas keliolikos piliečių būrys nuėjo į kleboniją. Į kiemą išėjęs klebonas tėviškai pabarė, kam darą atidarymo iškilmę advento metu. Diplomatiškos moterėlės pripažino kaltę ir nuolankiai prašė klebono jų, daug ko nežinančių, neapleisti, pamokyti, būti dvasiniu vadovu. Klebonas gi pažadėjo, kad namus palaimins arba jis, arba kolega ...


Parapijos namai?
Klebonas nejučia bendruomenės namus ėmė vadinti parapijos namais. Taip, nuostabu būtų, kad čia būtų ir parapijos namai. Nors čia gi ir rinksis parapijiečiai. Vardan gėrio, tobulėjimo, bendravimo, pažinimo, bičiulystės...


Ta diena
Bendruomenės namus palaimino Svėdasų klebonas Vydas Juškėnas, dviejų skautų laikomą juostukę perkirpo bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland ir rajono meras Kęstutis Tubis. Sveikino politikai, valdininkai, bičiuliai, puodžių puodžiaus žiestus uzbonaičius įteikusios butėnietės. Verslininkas ir geras pilietis Algis Puolis įteikė Lietuvos vėliavą, Donatas Krikštaponis prisiminė gerus valdžios laikus su dažnais europinių projektų užbaigos vakarėliais - " virvelių karpymo" metą.

 

Trijų muškietininkų darna ir drąsa prie stalo stebinę " darbiečiai", klasikinę frazę ( kak govoril moj pradied, žielaju čtob žielanijie vsiegda vsovpadali s vozmožnastiami) iš rusiškos komedijos " Kaukazo belaisvė" lietuviškai ištaręs Jurijus Nikitinas, kibirėlį granulių, naudojamų ledui oro uostuose tirpdyti dovanojęs Lukas Pakeltis, laikrodį, kad laiką brangintų ir nors šiek tiek jo sugautų įteikęs seniūnas Valentinas Neniškis.

 

Vasarės smuiko garsai, Aušrinės dainos, Algiuko gitara ir sava daina jau šventės šurmulyje - kai visi kėlė simbolines šompano taures ir vaišinosi gausiai pateiktomis ir svečių suneštomis žemiškomis gėrybėmis.


Eglutė
Šiemet sidabrinę gražuolę dovanojo Elena ir Rimantas Kukoriai iš Daujočių. Suskambus seną Alaušo legendą menančiam varpeliui, prabilus apie amžiaus Lemties gimsmo žvaigždę, apie naujuose bendruomenės namų languose spindinčias žvaigždes, apie žemiškojo rojaus praradimą ir nuolatinę jo siekiamybę, apie žmogų, kuris kaip dvasinė būtybė bėgant metams ne sensta bet bręsta.


Senelis Kalėda
Vaikų ir suaugusių triukšmingą ir džiaugsmingą šauksmą išgirdo jau netoliese buvęs Kalėdų senelis. Ir kaip dera iš šiaurės pusės atbirbė moderniu keturračiu. dar ir amerikietiška šypsena žydinčią gražuolę
Snieguolę atsivežė. Ir pasakojo apie savo kelionę čia beveik stebuklingą. Paskui gi tarsi pakylant kosminiam laivui suskaičiavus nuo dešimties iki vieneto visa grožybe įsižiebė Kalėdų eglutė. Valio į padanges garsus kilo, šnypšdamos degė " šaltosios" ugnys ir Rimanto Lackaus dovanoti deglai liepsnojo.


Atsakyk, padaryk
Vaikučių gausybių sunkesnių ir lengvesnių klausimų išgirdo ir drąsiai net su šauksmu atsakinėjo. Eilėraščius, net ir ilgą ilgą " Žiemos pasaką" bėrė, daineles dainavo, kitiems - mažiausiems ir nedrąsiausiems vien vardą į mikrofoną pasakyti pakako ir senelis saldumynus iš maišo traukė, ne po vieną saldainėlį bet saujomis dalijo. " Na, o dabar... šarados" - sušuko žavioji Snieguolė.


Arbatos, pyragų
Gal pyragų, gal arbatos. Kaip niekad smagi prie improvizuoto baro sukinėjosi Laura ir nei mažiems nei dideliems, nei senutėms nei solidiems vyrams šitų gėrybių, dar ir maloniu žodžių bei paslaptingųjų, dykumų šypsena pasaldytų negailėjo. Ir tomis gardybėmis su pasigėrėjimu, dėkingumu bendruomenei ir visiems šią šventę ruošusiems veikliems svėdasiškiams, visi vaišinosi. Dėkingumo šūksnis bendruomenei.


Auksinio batelio žinia
Gruodžio 13 d. sekmadienį Šv. Mišiose Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje melstasi ir už rašytoją Bronę Buivydaitę - Tyrų Dukterį, prisimenant jos gimtį Svėdasų miestelyje prieš 120 m. Bibliotekoje kalbėta apie apysakos " Auksinis batelis" žinią, socialinį teisingumą ir neturtingųjų galimybes šiais laikais. Vaikų klubo " Šypsenėlė" vaidintojų - lėlininkų trupė suvaidino B. Buivydaitės vaizdelį " Jaučio troba".


Klaida
Iš Netikiškių kaimo kilęs humanitarinių mokslų daktaras Osvaldas Janonis savo motinos jaunystės tautiškumo muzikos instrumentą, jau senokai nebenaudojamas Juozo Lašo gamybos kankles, padovanojo ne kaupiamam Svėdasų krašto kultūros ir istorijos lobynui bet Arklio muziejui. Karti prigimtinio patriotizmo stoka ir tarsi iš anapus skambantys legendinio meistro kadaise ištarti žodžiai: " Svarbiausia, kad kanklėmis grotų, kad jos nekabėtų ant sienos kaip pavalkai..."


Perspektyvos
Viena hiperaktyvi bendruomenės moterėlė taip sakant padirbėjo ir vieną vakarą naujuose namuose susirinkusiems nušvietė, jos manymu šviesią Lietuvos ateitį. Supratau, kad pasak pažangių švedų, lietuvių ir dar kitokių moksliškųjų pranašautojų gal jau po 20 metų gyvensime labai gerai. Čia gi bus angliakalbė visuomenė, labai gerai laikysimės ekonomiškai, tarsi ir nieko niekam netrūks, tarsi dvasia plazdės pakanta visoms tautoms, smegenėles galėsim tiesiogiai prijungti prie kompiuterio, ir taip gražiai toliau... Tik tuomet ar bebus čia Lietuva?


Senosios Romos išmintis
Kaip išvengti naujojo Spartako? Maišyk rases, neturėk daug vergų iš to paties krašto, nes tada šie neturės galimybių susikalbėti: ir galbūt surengti sąmokslą.


Rožių riteris Rolandas
Viena svėdasiškė nepaprastai nustebo, kai vieną vakarą prieš Kalėdas centrinėje " Žaliadvario" parduotuvėje nepažįstamas jaunuolis įteikė raudoną rožę. "Čia jums už gražią, išskirtinę, susirūpinusių kasdienybės veidų teatre spindinčią šypseną..." Išsitarė, kad jis dirbąs Vokietijoje, vos kelis kartus metuose sugrįžta trumpam į tėvynę, į gimtąją Uteną. Prieš šventes norėjosi tėvynainiams dovanoti nors šiek tiek džiaugsmo - nusprendė visai nepažįstamiems, bet atrodytų prigimtinio džiaugsmo nepraradusiems žmonėms padovanoti gėlių už 100 eurų.


Puošėja
Gruodžio 17 d. mirė pati tikriausia, šviesi, geriausios atminties " davatka" - vieniša, pamaldi moterėlė, buvusi mūsų bažnyčios valytoja bei puošėja Aldona Bražiūnaitė ( 1933), kilusi iš Daujočių kaimo.


Metų ženklas
Praeinantys metai pažymėti neregėta puikių žmonių, istorinių asmenybių iškeliavusių į amžinybę gausa. Netekome per devyniasdešimt persiritusių garbingų vyrų - miestelio patriarcho Broniaus Neniškio, mokytojų Jono Šimkevičiaus ir Jono Belecko, Jono Porciko, truputį jaunesnio Broniaus Žekonio, mokytojos Aldonos Paršiukaitės, Aldonos Mociūnaitės, Palaidota daugiau nei šešios dešimtys žmonių, nemenka dalis mūsų bendruomenės.


Viltis
Šventame rašte pasakyta, kad jeigu reiks Dievas žmonių pridaugins, kad ir iš akmenų. Tad tokių retų "akmenėlių" seniūnijoje įregistruota vos keli?.. Kiek jų tiesiog niekas iš seniūnijos tarnautojų nežinojo - reikia skaičiuoti, ir kruopščiai skaičiuoti...


Karališkoji
Kavinėje " Pas Gedą" tanki, skarota eglutė papuošta karališkomis raudonomis spalvomis. Raudoni burbulėliai, raudonos žvaigždelės, raudonos girliandos... Gėrėkis žmogau. Dar ir visuomet puiki muzika, tik vis dar pasigendama Svėdasams taip artimo Ennio Moricconi melodijų, tokiai pasakiškai, tarsi Klondaike žiemai juk tiktų " Harmonia history" arba " Le vent, le cri"


Ricina
Tuoj po Kalėdų į šventinį vakarėlį prisirinko gausybė - nuo vyresnių klasių mokinukų iki penkiadešimtmečių. Paties Gedo vedama diskoteka, šokiai, sveikinimai, vaišės ir net sportinis - žaidimas. Komandoms teko atsakinėti atnešti tris kavos pupeles, nusifotografuoti prie miestelio eglutės ir su tarp svečių besisukinėjančia " pirmąja" rajono ponia, ir net atnešti pikantiškų vaistų. Į vieną miestelėnų trobą prisibeldę jaunuoliai pasiūlė 10 eurų už buteliuką ricinos. Svarbiausia laimėti...


Instaliacijos 1
Svėdasų gimnazijos dailės mokytoja Kristina Striukienė su moksleiviais nustebino, tiesiog pritrenkė puikiomis instaliacijomis. " Pasakų miestu" papuošusiu gimnazijos vestibiulį bei iškilmių salę, o " Grojančiais angelais" - Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios erdvę.


Paskutinis sekmadienis
Po pamaldų bažnyčioje, susirinkus kelioms dešimtims žiūrovų nuotaikingą koncertą surengė Svėdasų kultūros namų meno meistrai. Smuiku grojo visur suspėjanti mokinukė Vasarė, kuri kartu su Austėja dar ir padainavo. etnografinio ansamblio moterys ir vyrai - visi kartu, duetais ir ansamblėliais padainavo nuotaikingų dainų, linksmino ir dvi tarmiškai tarškančios moterėlės.


Instaliacijos 2
Neatsiliko ir viso regimojo ir neregimojo pasaulio kūrėjas. prieš pat Naujuosius Metus pasitelkęs tvirtuolį, grakštuolį šaltuką ežerų vandenis į ledą sustingdė, o paskutiniosios šių metų dienos saulėtas pasaulis Alaušo ežero plotuose dieviško grožio instaliacijomis spindėjo. Tas ledo tilto melsvumas, kai kur net kryžiais susibėgančios taip linksmai ir smagiai greitai šąlant įtrūkusios siūlės, ir visas tas mėlis kaip trupiniais nubarstytas balto šerkšno kristalais. Bet nors ir dieviškais grožis bet kitą rytą teliko tik atminimas.


Tikėjimas
Saulėtą gruodžio 31 - ios dieną po miestelį poromis vaikščiojo dailūs, simpatiški, mandagūs jaunuoliai. Kalbino praeivius, paskaitydavo Evangelijos ištrauką, įduodavo spalvingų žurnalų, lankstinukų ir jų bažnyčios - Jahovos bendruomenės nariais tapti kvietė. Apaštalai prasitarė, kad atvykę net iš Žemaitijos.


Dovana
Didžiausia naujametinė dovana žvejams. Tą rytmetį žuveles viliojo net septyni, popietę buvo telikę keturi ir jie visi Alaušo rytiniame pakrašty žūklavo. paskutinė diena, kuomet dar galima žvejoti lydekas - tad ir margašonių plėšrūnių tikėjosi, bet daugiausia tik smulkius ešeriukus ir kuojytes traukė. Ledas jau 5 - 7 centimetrų, bet ypatingai tvirtas nes be sniego, be vėjo ir labai greitai šaltis ežerą užtraukė.


Prabanga?
Naujųjų Metų virsme virš miestelio iššauta kaip niekada daug fejerverkų - tarsi ir ekonomiškai atsigavome, prasigyvenome ar tiesiog šiemet tam spalvingam džiaugsmingam poškėjimui pinigų nepagailėjome. O štai parduotuvių savininkai skundžiasi, kad apyvarta gerokai mažesnė negu pernai. Žinia, kad dauguma bendrapiliečių stengiasi svarbiausias prekes įsigyti didesniuose miestuose ir didesnėse parduotuvėse, savuosius krautuvininkus menkai palaiko.


Karalienė
Senokai mūsų krašte tikruoju pavidalu beviešpatavusi žiema tiesiog įsijautė, parodė, kad ji tikra tikriausia karalienė - Trijų Karalių ryte Bajorų Pajario slėnyje, Almos Švelnienės namuose termometras rodė net 35 laipsnių šaltį. Speigas.


Jubiliejus
Pamint Svėdasų bibliotekos meno galerijos 15 metų sukaktį surengta jubiliejinė svėdasiškių dailininkų paroda, kurioje eksponuota beveik trys dešimtys Juozo Davainio, Jono Kasčio, Donato Šilinio, brolių Aleksandro ir Romo Tarabildų.


Netektis
Sausio 16 d. Vilniuje, aukštoje Rokantiškių kapinių kalvoje šalia artimųjų, palaidota 91 - uose gyvenimo metuose šį pasaulį palikusi svėdasiškė, iš Galvydžių kaimo kilusi fotomenininkė, rašytoja Ona Pajėdaitė.


Niujorkas
Sausio 30 d. prisimintas prieš 105 m. gimęs rašytojas Stepas Zobarskas, kalbėta apie svėdasietiškus motyvus ir tarmiškus žodžius jo raštuose, pasvarstyta, kad galėtumėm bičiuliautis su Niujorku, kuriame svėdasiškis praleido paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius. " Šypsenėlės" vaikučiai suvaidino pamokantį vaizdelį " Riestaūsio sūnus".


Gavėnas
Smagiai Užgavėnės švęstos Daujočiuose, dar smagiau Butėnuose, kur tradicinio aukštaitiško Gavėno vedamų persirengėlių būrys aplankė visus kaimo gyventojus. Jau sutemose kryžkelėje prie kryžiaus susirinkę


Istorinės ekspozicijos
Sėkmingas svėdasietiškos kilmės verslininkas, tarpukario viršaičio Antano Budreikos anūkas Ignas Staškevičius vasario 16 - ios proga Svėdasų meno galerijai padovanojo stiklinę vitriną - spintą istorinėms ekspozicijoms rengti. Sektinas pavyzdys.


Svėdasai ir Basanavičius

Šių metų vasario 16 - ios tema " Tautos patriarchas dr. Jonas Basanavičius ir Svėdasai". Vėliavą aikštėje pakėlė 1991 m. sausio 13 - ios įvykių dalyviai Aldona Morkūnienė ir Algis Baronas, pamaldose pagarbiai dalyvavo vėliavnešiai su istorine, patriarcho Broniaus Neniškio 1988 m. pasiūta lietuviška trispalve, Svėdasų miestelio ir Aukštaitijos vėliavomis. Prisimenant dr. J. Basanavičiaus viešnagę Svėdasuose, jo bičiulystę su kun. Kazimieru Kazlauskų, sostinę Vilnių valandėlei stabtelėta prie senosios klebonijos. Kultūros namuose prisimintos dr. J. Basanavičiaus 1910 m. birželio dienos praleistos Svėdasuose, aukštaičių sutartines giedojo ansamblis " Abelėla" iš Anykščių, patriarcho raštų ištraukas skaitė gimnazistai, kiemelyje ką sugeba parodė Ignalinos užkardos kinologai ir tarnybiniai šunys, buvo vaišinamasi koše. Galerijoje veikė dr. J. Basanavičiaus 1910 m. Taurakalnyje prie Svėdasų surastų XV - XVII amžių iškasenų paroda, apie tas relikvijas pasakojo archeologas Gytis Grižas.


Perspektyva
Archeologas Gytis Grižas pastebėjo, kad iš tiesų galima būtų tokiose kelių valandų parodose parodyti visuomenei ir daugiau Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomų svėdasietiškų relikvijų. Akmens amžiaus gyvenviečių prie Jaro ežero, Visetiškių ir Miškinių pilkapių iškasenos bus atvežtos į Svėdasus.


Tamsumos
" Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina..." tai maldos, prašymo žodžiai iš Lietuvos himno, kurie tiesiog sminga į širdį patiriant, kad kai vieni nuoširdžiai stengiasi, gerais darbais, garbingos atminties pažinimu nori pilietinę savimonę stiprinti, Svėdasus išgarsinti, vis dar randasi tokių, kurie trukdo.


Vėliava
Bibliotekoje tarpušventy iki pat kovo 11 - ios buvo ištiesta Aukštaitijos vėliava. Daug kas ja domėjosi, o mažasis Aidas paklausė, ar gali tą raudoną audeklą su raiteliu ir angelais paliesti. Džiaugėsi kaip leidome, o kai sužinojo, kad kai užaugs galės šią vėliavą nešti berniukas net nušvito.


Netektys
Pačioje vasario - kovo sankirtoje keistomis aplinkybėmis mirė du dar šešių dešimčių neišgyvenę vieniši vyrai - miestelio gyventojas Vladimiras Ambrazevičius ir aukštaitiškai jautrus, pats iš šio pasaulio pasitraukęs Grikiapelių kaimo gyventojas Gintaras Dundulis.


Koncertas
Kovo 11 - ios proga pasistengė Rožės Lapienienės vadovaujami Svėdasų kultūros namų saviveiklininkai - surengė ilgiau negu valandą užsitęsusį nuotaikingą dainų perpintų su poezijos posmais koncertą.

 


 


Komentarai
Parapijietis. Gerbiamas Raimondai, gal gana pilti purvą, šiukšles, kurstyti neapykantą ant Klebono ir parapijiečių? Gal gana blevyzgoti išgalvotas nesąmones? Jus nenešate jokio gėrio bendruomenei, tik šmeižiate, prisiklausęs, kas ką sakė. Gėda, kad dergiate Svėdasus ir Kleboną, kuris labai daug padarė ir vis dar daro dėl savo parapijiečių. Geriau užsiimkite, kokia kita veikla, o ne "pletkų" skleidimu.

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti