į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2015-12-31. Karžygiškas užmojis

Kalėdų švenčių dienomis tėvynėje viešėjęs iš Pienagalio kaimo prie Troškūnų kilęs jau beveik du dešimtmečius Kijeve gyvenantis verslininkas, leidyklos " Baltija Druk" vyriausias redaktorius Virginijus Strolia pasidžiaugė jo ir dar kelių patriotiškai nusiteikusių, įtakingų vyrų sumanymu atstatyti kadaise sovietų sunaikintą

 garsiojo LDK karvedžio, Oršos mūšio laimėtojo Kostantino Ostrogiškio antkapinį obeliską, rodė įspūdingo paminklo maketą.


Ne taip sužinojome anksčiau sovietinių ideologų slėptą faktą, kad Žalgirio mūšis buvęs ne tik vakaruose bet ir rytuose, kai genialus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonas - kariuomenės vadas Konstantinas Ostragiškis su savo menkomis, nors ir 30 tūkstančių karių pajėgomis 1510 metais ties Orša sumušė tris kartus skaitlingesnę Maskvos kunigaikštystės kariuomenę. Ši pergalė leido lietuviams atsikvėpti nuo ilgokai užsitęsusių karų ir keliems dešimtmečiams sustabdė agresyviųjų rytų kaimynų veržimasį.

 

Garsusis vadas 1558 m. miręs buvo palaidotas garbingoje vietoje, tikriausiame panteone Kijevo Marijos Dangun Žengimo sobore - Pečioros Lavroje. Prasidėjus Antrąjam pasauliniam karui, 1941 m. vasarą, jau miestą užėmus vokiečiams raudonieji partizanai susprogdino jau anksčiau užminuotą šventovę. Prieš penkerius metus V. Strolei kartu su istorikų komanda renkant žinias apie LDK ženklus Kijeve kilo mintis sunaikintą antkapinį obeliską atstatyti.

 

Į projektą įsijungė Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas, bei keli Ukrainos parlamento - Verchovnos Rados deputatai, prisimenant, kad K. Ostrogiškis buvo vyriausias karo vadas, projektą globoją abiejų valstybių kariuomenių vadai. Aštuonių metrų aukščio obeliskas iš dviejų rūšių marmuro kainuos ne menkus pinigus, o projektą įgyvendinti pasirinktas anykštėnams gerai pažįstamas skulptorius, paminklo vyskupui Antanui Baranauskui autorius Arūnas Sakalauskas.

Raimondas Guobis


Auroriaus nuotr.
Įspūdingo antakapinio obelisko 1 : 15 maketą Virginijus Strolia atsivežė į Lietuvą.