į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2015-12-03. Skambėjo skautiška daina...

Savaitgalį Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijoje vyko 17 ž - ojo skautiškos dainos Felikso Šakalio konkurso Utenos apskrities atrankinis turas, kuriame dalyvavo daugiau negu pusšimtis vietinių bei iš Utenos, Molėtų, Zarasų, Atvykusių atvykusių skautų ir jų bičiulių.


Visiems aukščiausiu saliutu pagerbiant į salę buvo įneštos sakutų ir Lietuvos vėliavos, pradžios žodį tarė Svėdasų skautų vadovė Asta Fjellbirkeland, sveikino, džiaugėsi, sėkmės ir šviesiso ateities viltingai linkėjo ir garsus išeivijos skautų judėjimo vadovas, daug metų Anglijoje gyvenęs, gerokai aštuntą dešimtį perkopęs bet dar jaunatviškos dvasios sendraugis Jaras Alkis. Konkurse privaloma daina buvo " Balnokit broliai žirgus", o daina apie gėlę ir dar viena daina laisvai pasirenkamos.

 

Pirmiausia džiaugsmingai, bičiuliškai viena į kitą pasidairydamos padainavo jaunųjų svėdasiškių mergaičių "vilkiukių" septyniukė, zarasiškių trio - Rugilė, Viltė ir Gilmė džiugino aukštaitiška sutartine " Dobile...". Vyresniųjų grupėje pasirodžiusi vienintelė svėdasiškė Aušrinė Neniškytė žavėjo nuoširdumu, gebėjimu ne tik dainuoti bet ir groti elektriniu pianinu bei gitara. Veik ašarą traukė klausanti " Kad ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos" ir " Palaimink, Dieve, mus - Lietuvos vaikus". Vertinimo komisija, kurios šerį sudarė iš Kauno atvykę Rugilė Staskevičiūtė ir Domas Nutautas pasielgė išmintingai - visus dainavusius pasiuntė į finalinį konkursą.


Valandėlę pasivaikščioti po Svėdasus nepatingėję, žvarboko oro neišsigandę sužinojo seniausiąją istoriją, pabuvojo bažnyčioje, paminklais partizanams turtingoje aikštėje, prisilietė prie Vytauto Didžiojo ąžuolo šalia paminklo Vaižgantui, įkopė į Radvilų kalną. Vėliau vyko skautiškojo patyrimo užsiėmimai, vadovų pasitarimas ir broliška arbatėlė.


Nors ir senasis skautas J. Alkis pasidžiaugė skautų gausa, bet iš tiesų jų nėra daug,o rajone - tik kelios dešimtys Svėdasuose, vos keli tik asmeniniu entuziazmu gyvi gimnazistai anykštėnai ir viskas. Ir apskritai tautiniu, krikščionišku auklėjimu, pilietiniu moksleivijos formavimu besirūpinančių organizacijų tarsi ir nėra. Kodėl taip, tai jau atskiras klausimas..

Raimondas Guobis

Autoriaus nuotr.
Sutartinės paslaptį žaismingai įminusios zarasiškės ( iš kairės): Rugilė Staskevičiūtė, Viltė Tumėnaitė ir Gilmė Dainytė.
Skautiška bičiulystė - svėdasiškių vadovė Asta Fjellbirkeland, Jaras Alkis ir Aušrinė Neniškytė..
Smalsiųjų skautų stabtelėjimas ant Radvilų kalno.