į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2015-12-17. "Auksinio batelio" kūrėja pagerbta gimtinėje

Prieš 120 metų - 1895 m. gruodžio 8 - ąją gimusi rašytoja Bronė Buivydaitė - Tyrų Duktė sekmadienį paminėta gimtajame miestelyje - Svėdasuose. Melstasi už ją Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kūrėjos vardu pavadintoje aikštėje įsikūrusios bibliotekos dailės galerijoje vyko nuoširdi atminties popietė su vaidinimu.

 

Apie rašytojos gimties Svėdasuose lemtį, tėvų apsisprendimą pardavus būstą patogioje prekybai vietoje keltis į didesnį Anykščių miestą, apie tėvelio Stepono Buitvydo ( tokia tikroji pavardė) emigraciją į Pietų Afriką, kur ir pražuvo amžinai. Motinos ir trijų dukrų gyvenimą mieste prie Šventosios, kurį taip įtaigiai nupasakojo autobiografinėse knygose. Mokslus Utenoje, lietuvių gimnazijoje Voroneže, " Saulės" buhalterijos kursuose, mokytojos darbą Panevėžyje, Alytuje, pergyventus karus. Gyvenimo lūžius, kai sovietams 1948 m. areštavus vyrą sugrįžo į Anykščius, kur žaliame namelyje prie Šaltupio tėkmės praleido likusius ilgo gyvenimo dešimtmečius. Apie rašytojos kūrybą į vaikų ir vyresniųjų širdis smingančia taiklia ir pamokančia laiko dvasia. Tai vis muziejininkė, rašytojos gyvenimo tikriausia žinovė Alma Ambraškaitė kalbėjo.


Raimondas Guobis pastebėjo taip reikalingą mažesniesiems turtu ir galimybėmis padrąsinti apysaką " Auksinis batelis". apie pagrindinio herojaus, kuklios, neturtingos našlės sūnelio gyvenimą, mokslus iš smarkuolių draugužių patiriamas skriaudas, pavojus ir kruopštų, kantrų norą mokytis amato, tapsmą puikiu kurpiumi, kurs savo gebėjimo ko reikia gyvenime pelnu ir dar kilties galimybę dirbti ir uždirbti suteikia. " Auksinio batelio" viltį, Apie svėdasietiškus motyvus šiame kūrinyje, apie bandymus mažintį socialinę atskirtį nuo pat XIX amžiaus vidurio, apie Adolfą Kolpingą, Jurgį Matulaitį, Kazimierą Paltaroką, apie popiežiaus Leono XIII encikliką " Rerum novarum", apie Romano Gary " Aušros pažadą".

 

Apie neturtingųjų galimybes šiandien įtaigiai kalbėjo socialinio darbo specialistas, nūnai rajono mero patarėjas Donaladas Vaičiūnas, pastebėjęs, kad sunkumų yra, bet atkakliai siekiančiam įmanoma beveik viskas. Smuiku grojo Vasarė Budreikaitė, bibliotekininkės Astos Medinienės vadovaujamos, jos kolegegei Daliai Paulavičienei asistuojant, buvusiam " Vežimo teatro" aktoriui Vidmantui Pilkauskui patariant pasirengę vaikų lėlių teatro trupės vaidilos suvaidino Bronės Buivydaitės vaizdelį " Jaučio troba". Smagi, pamokanti istorija apie trobą statantį jautį, jam nepagelbėjusius bet žiemą visgi į namelį įsiprašius - aviną, ožį, žąsiną, gaidį ir visos šitos bičiulystės naudą į namelį įsibrovus klastingam vilkui. Bičiulystė gi visas negandas nugali.

Raimondas Guobis
 

Autoriaus nuotr.

Bronės Buivydaitės žiemos vaizdelio "Jaučio troba"vaidilos: Simonas, Austėja, režisierė Asta, Vasarė, mažoji snieguolė Miglė, Erikas bei Edvinas.