į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Susitikimas su AA

Mūsų grupė vadinasi “Rytas”. Joje renkasi vyrai ir

moterys, kurie nebegali kontroliuoti savo gėrimo

ir per tai yra patyrę daug nemalonumų, išgyvenimų

ar net nelaimių.

Grupėje susirinkimai vyksta kiekvieną antradienį

ir šeštadienį 18 val. Susirinkimuose kalbama

po vieną ir tik apie save. Čia niekas su niekuo nesiginčija,

nekritikuoja ir nediskutuoja. Kalbėdami

kitiems apie save, mes turime progą pasižiūrėti iš

šalies ir geriau pažinti save: kokie mes buvome,

kas su mumis atsitiko ir kaip mes jaučiamės šiandien.

Jeigu klausantis jums iškils klausimų, apie

viską, kas jus domina, galėsite paklausti bet kurio

grupės nario pertraukos metu.

Klausydamiesi kitų grupės narių pasakojimų, mes

atrandame daug ką bendro su savo gyvenimu ir dar

kartą įsitikiname, kad alkoholis visus žmones veikia

vienodai: pradžioje linksmina, paskui troškina,

dusina, kol pagaliau pasiglemžia visą tave – iš

šeimos ir iš gyvenimo.

Išsipasakoję viską atvirai apie tai, kas šiandien slegia

mūsų mintis ir jausmus, mes pajuntame palengvėjimą,

ir tai suteikia dvasios ramybės bei stiprybės

nepakelti pirmo pasitaikiusio stikliuko ir išlikti

blaiviam tą vieną dieną.

Jus gali nustebinti, kad blaivūs žmonės čia vadina

save alkoholikais. Tačiau taip yra tik susirinkime,

kur garantuotas visiškas anonimiškumas. Tai

leidžia mums geriau pažinti savo ligą, jaustis lygiais

tarp kitų grupės narių, nepriklausomai nuo

socialinės

padėties, išsilavinimo ar užimamų pareigų.

Susirinkimų metu jūs dažnai girdėsite kalbant apie

Dievą, Aukštesniąją jėgą. Mūsų programoje tai nėra

religinės sąvokos. Daugelis iš mūsų kovodami

su alkoholiu buvo išbandę viską ir kai niekas nepadėjo,

buvome praradę paskutinę viltį. Tie, kurie

atėję į AA Draugiją išliko blaivūs, laiko tai tikru

stebuklu ir įsitikina, kad be Aukštesniosios jėgos

toks stebuklas atsitikti negalėjo. Todėl mes ir kalbame

apie Dievą - tokį, kaip mes patys kiekvienas

Jį suprantame.

Jeigu pertraukos metu bus renkamos aukos, tegul

tai jūsų neišgąsdina. Tai nėra nei nario mokestis,

nei kokia nors rinkliava. Tai tik savanoriški įnašai.

Mūsų Septintoji tradicija sako: “Išsilaikome patys”.

Tačiau ir šie įnašai nėra privalomi, nėra nustatyto

jų dydžio: į dėžutę meta kas kiek gali, o jei neturi

– taip pat jokios bėdos. Daugelis iš mūsų buvom

priėję liepto galą ir blaivybės pradžioje gyvenimas

ne iš karto viską sugrąžino.

Pirmajame susirinkime jums daug kas gali pasirodyti

nesuprantama ar nepriimtina. Tačiau neskubėkite

daryti kategoriškų išvadų po vieno susirinkimo.

Didelį blaivybės stažą turintys anoniminiai

alkoholikai teigia, kad norint viską suprasti, reikia

apsilankyti mažiausiai 90-yje susirinkimų.

Jei nuspręsite likti su mumis, ramybė pamažu sugrįš

į jūsų sielą ir gyvenimas nušvis kitomis spalvomis.