į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2016-07-05. Martynas Dulkė. Svėdasiškiai svėdasiškiams...

Sekmadienį Svėdasuose švęsti didieji Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai, iškilmingas pamaldas labai pagyvino " Marijos Radijo " vadovas kun. Povilas Narijauskas, šlamėjo spalvingas procesijos vėliavų šilkas, giesmės didžios šilumos ir liepynų kvapsmo prisotintą pasaulį virpino, koncertavo operos solistai Rasa Jazukonyte ir Deividas Staponkus, o po to Svėdasų bibliotekos meno galerijoje buvo atverta svėdasiškio Raimondo Guobio fotografijose užfiksuotų svėdasiškių portretų paroda " Pragiedrulių žemės veidai ".


Smuiku griežė Vaižganto išpopuliarintą svėdasietišką melodiją " Kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu tinginiauju " Austėja, parodos autorius R. Guobis kalbėjo apie svėdasietišką dvasią - nuoširdumą, švelnų jumorą, gerumą, artimo meilę ir kartais svajonėse prisilpstantį darbštumą, kurį užmojis, aistra papildo ir didžius darbus nuveikti paskatina. Dėkojo Aukščiausiam, kad kaip svėdasiškis gimė ir dabar tarp svėdasiškių gyventi gali.


Kalbėta apie parodos gimsmą - lemtingą sugrįžimą į Svėdasus, bendravimą su daugybe žmonių, didžią laimę vis labiau ir labiau gimtojo kraštelio dvasią suprasti, ja gyventi. Stebuklo atšvaitus lydėjusius parodos rengimą, 28 vaizdų parinkimą, kompozicijų išdėstymą temomis ir mielus, šviesius visiems pažįstamų žmonių veidus. Ekspozicija atveria ir užveria vaizdai su šimtametėmis - Brone Valuntiene iš Butėnų ir Adele Gajauskiene iš miestelio - viena dar ilgai gyventi žada, o antroji taip greit prabėgusiu šimtmečiu stebisi.

 

Po kiekviena nuotrauka ranka surašytas susimąstyti kviečiantis, užfiksuotam žmogui būdingas tekstas. tarsi visi nuostabiausieji žmonės būtų draugėn susirinkę; šventoje tėvynės šventės valandoje trispalvę kelia Kazimiera Raščiūtė, susimąstęs Kovo Juzukas, procesijos ir atlaidų vaizdų šventę įrėmina du maršalkos, du Antanai - šviesiu sidabru spindintį kryžių laikantis Stasiškis, bei patikimai " barškančios " vėliavos kotą suspaudęs Ralickas.

 

Vakaro šviesoje susimąstęs patriarchas Bronius Neniškis, išdidžiai žvelgia tikras svėdasiškis Kazimieras Rimša, kauptukais pavasario daržus kultūrina Eupraksija ir Antanas Bimbos, sėkmingą siuvėjos karjerą aptaria Vitolda Neniškienė, apie " smetonlaikio " galimybes prataria Aldona Čeplinskienė, gyvenimą kaime su poezija sulygina prie karvutės prisiglaudusi Stasė Kazlauskienė, naujienų teiraujasi Jonas Beleckas, liaudies dainos neapleidusi Fausta Palskienė, šalia kurios ir mano Motulė šypsosi, ir į mano klausimus atsiliepti labai nenorinti Veronika Jasaitienė, šventos " Mažosios Studijos" valandos sulaukusi Fausta Kirdeikienė, procesijos rimtyje apstingusi Pranciška Puzelienė ...

 

Visų nei nesuminėsiu, visko neišsakysiu, čia ateit ir pasižiūrėt, įsižiūrėt reikia. Iš viso net 34 žmonių veidai, galėjau dar veik kitą tiek pridėti bet jau galerijos erdvės sutalpinti nevaliojo. matyt dar vieną, o gal ir ne vieną tokia parodą surengti reikės, gal net ir albumą su plačiais vaizdų aprašais išleisti vertėtų. Juk tie žmonės kaip legendos, kaip didžiausias mūsų turtas, kaip lobynas neišsemiamas ir neįkainuojamas, brangesnis už viską pasaulyje.
Ypatingos sulaukė rėmėjas Algimantas Čeplinskas bei paroda paruošti pagelbėjusi Rūta Stanevičienė ir galeriją kuruojanti bibliotekininkė Asta Medinienė.


Parodos reklaminiu veidu tapo šimtamete Butenų kaimo gyventoja Brone Valuntienė
Bronius Pivoriūnas siuvėjo amatą jau beveik primiršo, retai patampo ir armoniką - pirštai apstingo.... Tolėliau kuklioji jo žmona Aldona.
Kaimu, kaip poezija besižavinti buvusi gimtosios kalbos mokytoja Stase Kazlauskienė.
Matai, kaip aš nufotografuota...stebisi Pranute Puzeliene.

Dėmesys
Internetinis portalas " lrytas" rubrikoje " Lietuvos diena " ilguoju savaitgaliu paskelbė net du fotopasakojimus iš Svėdasų padangių - Jonines Butėnuose prie Šventosios bei Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų Svėdasuose. reportažų autorius - uošvijoje Butėnuose viešintis žymus fotografas Vladas Ščiavinskas.