į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-01-16. Bibliotekininkai apžvelgė savo darbo rezultatus

 

 

Svėdasų bibliotekos metinės veiklos

darbo ataskaita už 2014 m.

 

Bendroji dalis

 

Džiaugiamės 2014 m. bibliotekos rezultatais. Biblioteka yra populiari, joje niekada netrūksta lankytojų, svečių, daugėja renginių, parodų. Apie bibliotekoje vykstančius renginius rašo rajoninė ir respublikinė spauda.

Toliau tvarkome knygų fondą. Baigiame rekataloguoti knygas, atrenkame susidėvėjusias, nebeaktualias - nurašėme 410 knygų. Rėmėjai ir skaitytojai bibliotekai dovanojo 275 knygas.

 

Daug lankytojų naudojasi interneto paslaugomis. Mokėme individualiai. Pagalbą suteikėme 118 lankytojų, tam sugaišome 97,5 val. Turime 774 interneto vartotojus.

 

Bibliotekos prieinamumas

Nestacionarinis aptarnavimas: bibliotekos punktų nėra. Bibliotekoje yra 23 knygnešiai, jie aptarnauja 47 skaitytojus (išduota 573 knygos, 447 žurnalai, 150 laikraščiai). Bibliotekininkės aptarnauja 9 senyvo amžiaus žmones.

Svėdasų senelių globos namuose gyvena 40 gyventojų. Globos namų soc. darbuotojos aptarnauja 4 galinčius skaityti senelius, o 4 patys ateina į biblioteką.

Fondo formavimas

Iš viso yra fonde – 10847 fiz. vien.

Iš viso yra grožinės literatūros – 5909 fiz. vien

Iš viso šakinės literatūros – 10775 fiz. vien.

Iš viso periodinių leidinių – 355 fiz. vien.

Vartotojų aptarnavimas

Regiono gyventojų skaičius ir sudėtis – 1970 ( tarnautojų – 191, darbininkų – 130, ūkininkų - valstiečių -129, vaikai 1-9 – 157, ikimokyklinio amžiaus – 72, jaunimo 15 – 21 m. amž. – 91, pensininkų – 570, laikinai išvykę – 382, kiti – 248)

Regiono gyventojų sutelkimo procentas – 41,2%

Vartotojų skaičius – 811( vaikų 222 , moksleiviai 10-12 kl. – 56,studentai – 37,tarnautojai – 150, darbininkai – 58, ūkininkai – valstiečiai – 24 , kiti -264)

 

Apsilankymų skaičius – 22778

Lankomumas – 32,6

Iš viso išduota dokumentų – 26482 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus – 14939 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje – 11543 fiz.vnt.

Iš viso išduota grožinės literatūros – 8776 fiz. vien. 33,1%

Iš viso išduota šakinės literatūros – 17706 fiz. vnt. 66,9%

Iš viso išduota periodinių leidinių – 18207 fiz. vnt. 68,8%

Skaitomumas – 32,6 fiz. vnt.

Vartotojams skirtų darbo vietų – 20

Internautai – 5985 vaikų – 3940

Darbas su vartotojais vaikais

 

Gyventojų vaikų skaičius – 229

Vaikų sutelkimo procentas – 97 %

Moksleivių skaičius ir jų sutelkimo procentas ( Svėdasų J. Tumo- Vaižganto gimnazija) – 259 - 86%

Vartotojų skaičius – 222

Apsilankymų skaičius – 10149

Lankomumas – 32,6

 

Išduotis – 9296

Išduota grožinės literatūros – 3373 fiz.vnt. – 36,2 %

Išduota šakinės literatūros – 4886 – 52,6%

Išduota periodinių leidinių – 6815 – 73,3%

Skaitomumas – 41,8

Renginiai – 12

Žodiniai – 7

Vaizdiniai - 5

 

Ataskaitiniais metais nežymiai sumažėjo vaikų lankomumas bei skaitomumas. Sumažėjo vietinių, bet, vasarą atostogaujančių pas senelius vaikų, padaugėjo. Daug laiko vaikai praleidžia prie interneto, skaito žurnalus, dalyvauja renginiuose.

 

Kovo 12 d., artėjant Knygnešio dienai, Svėdasų J.Tumo – Vaižganto gimnazijoje lankėsi buvęs mūsų mokinys, istorikas, kraštotyrininkas Raimondas Guobis. Jis bibliotekoje susirinkusiems 6 ir 7a kl. mokiniams papasakojo apie lietuviškos spaudos draudimą, slaptas mūsų krašte veikusias mokyklas, knygnešių pavojingą darbą. Susitikimas suorganizuotas gimnazijos bibliotekai bendradarbiaujant su miestelio biblioteka.

 

Balandžio 25 d. bibliotekoje vyko popietė vaikams „Vaikystė su knyga“. Skaitėme pasakas, kalbėjome apie knygų išmintį ir naudą, su Onute Jėckiene dainavome dainas. Smagiai praleidome laiką, atradome bendravimo džiaugsmą.

 

  Nuo 2014 lapkričio 10 dienos, pirmadienio, prasidėjo 18-oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kurios tema - Troliai Šiaurėje. Pirmadienį 10 val. Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekoje susirinko ikimokyklinukai ( mokytoja Nijolė Braukylienė), pirmokėliai (mokytoja Irena Jucienė ) ir trečiokai ( mokytoja Daivutė Kirvėlienė ). Miestelio bibliotekininkė Dalia Paulavičienė supažindino vaikučius su šiaurės šalių herojais Troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis.

 

Vaikai pasakojo kaip jiems teko susidurti su lietuviškais naminukais ir bildukais. Kadangi pirmadienis yra didžioji skaitymo balsu diena , bibliotekininkė Dalia perskaitė ištauką iš Tuvės Janson knygos „Tėtis ir jūra.“ Bibliotekoje buvo ankštoka , tai piešti ir spalvinti trolius mažieji išsiskirstė į savo klases, liko tik trečiokai. Vaikučiai, piešdami, smagiai šnekučiavosi apie mistines būtybes. Antradienio vakarą, miestelio bibliotekoje, prie žvakių šviesos vaikai garsiai skaitė ištraukas iš Tuvės Janson knygų „ Troliai Mumiai“. Jiems talkino bibliotekininkė Asta Medinienė. Bibliotekoje surengta parodėlė „ Troliai šiaurėje“.

 

Nutarėme vėl atgaivinti vaikų klubo „ Šypsenėlė“ veiklą. Noriai atėjo 8 vaikai: Baronas Benas, Baronas Simonas, Baklanovas Arnas, Budreikaitė Vasarė , Medinytė Austėja, Pakalnis Erikas , Nekrašaitė Indrė, Tamulis Deividas. Pradėjome ruoštis Kalėdoms. Mokytoja Guobienė pamokino kaip reikia karpyti snaiges, piešėme dekoracijas spektakliukui, ieškojome mįslių. Kad būtų linksmiau paprašėme kultūros skyriaus direktorę Rožę Lapienienę pamokyti kalėdinių dainelių.

 

Gruodžio 26 d., antrąją Kalėdų dieną , linksmai šurmuliavo Svėdasų kultūros skyrius . Susirinko pilna salė žiūrovų.“ Šypsenėlės“ vaikai labai jaudinosi, nes kai kurie vaidino pirmą kartą , bet pasirodęs Kalėdų senelis su pilnu maišu dovanų visus nuramino. Snieguolė pristatė spektakliuką „ Obuolių maišas“. Artistai spektaklio metu linksmai bendravo su žiūrovais, uždavinėjo mįsles, , visi kartu padainavome dainą „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“. Po to vaikučiai Kalėdų seneliui deklamavo eilėraštukus , visi kartu šoko , žaidė žaidimus . Pilni įspūdžių , dovanų ir geros nuotaikos, vaikai atsisveikino su seneliu iki kitų metų.

 

Netradicinės darbo formos

Vasario 14 d. Svėdasų dailės galerijoje naują albumą "Jaunystės dienos" pristatė Anykščiuose gyvenantis bardas Kazimieras Jakutis - Pagulbis su grupe. Spingsėjo žvakelės, degė ugnis senoviniame žibinčiuje, o pilnutėlė salė muzikos mylėtojų pasijuto kaip gražiausių praeities metų kelionėje.


K. Jakutis – Pagulbis, kaip sodžiaus vaikas, ypatingai mėgsta koncertuoti mažuose miesteliuose - čia muzikos vakarai ypatingi, jaudinamai nuoširdūs.. Koncertavo trise, kaip kokie progresyviojo roko atstovai "Emerson, Lake and Palmer", nors pasak K. Jakučio, koncerto metu pakeitusio tris gitaras, pirmąsyk išbandė elektrinę gitarą, pūtė armonikėlę ir dainavo. Kito muzikanto Vaido Indrašiaus sintezatorius grojo kaip smuikas, dūdelė, fleita, pianinas ar vargonai. Iš širdies, kūrybingai mušamaisiais grojo Gediminas Legas. Klausytojai tiesiog pasinėrė į kelionės mistiką, tarsi sugrįžo į kadaise išgyventus praeities laikus, nuostabiausias dabarties akimirkas.


Renginys baigėsi plojimais, trumpais dialogais, bardo kvietimu į poezijos "atlaidus" Pagulbyje ir klausimėliu apie gimtąją K. Jakučio tarmę ir tėviškę – Dūkštą (Ignalinos raj.),už kurį buvo skirtas prizas.

 

Sekmadienį, kovo 30 dieną, Svėdasų bibliotekoje vyko Gongų garsų vakaras.Ši praktika - puiki galimybė pasinerti į garsų jūrą, savo vidinį pasaulį, sustiprinti vidinius resursus...Gongų maudynes vedė Rita Juodelienė.

Balandžio 2 d. bibliotekoje svečiavosi Virginija Zvolinskaitė . Susipažinome ir išbandėme archainį amatą - nėrimą kauline adata . Šis amatas atkurtas pagal archiologinius radinius. Tai gana sunkus amatas, reikalaujantis labai kruopštaus darbo.

 

Prieiga ir sąlygos

Darbo valandos 9 – 18

Darbo dienos pirmadienis – šeštadienis

 

Renginiai

40 (iš jų vaikams 12)

Žodiniai renginiai 19 (iš jų vaikams 7 )

Vaizdiniai renginiai 21 ( iš jų vaikams 5)

 

Rengdamos renginius kalbamės su savo lankytojais, atsižvelgiame į jų pageidavimus,

bendraujame su bendruomene, kultūros namais, mokykla, žiūrime, kad renginiai nesidubliuotų. Ataskaitiniais metais renginių vyko daug. Džiaugiamės, kad bibliotekos lankytojai aktyviai dalyvauja ne tik renginiuose, bet ir įvairioje jos veikloje.

 

Sausio 9d. ketvirtadienio popietę Svėdasų dailės galerijoje atidaryta fotomenininko Valentino Algirdo Kaliūno fotografijų paroda iš ciklo „Čiurlionio gimtinės takais“,.. Kūrybiniais apžavais adoruojančiam savo gimtinei kūrėjui ypatingai brangus ir nuostabus Aukštaitijos kampelis - Svėdasai, mat iš mūsų miestelio kilusi jo žmona Aldona Maciulevičiūtė - Kaliūnienė. Šventinę popietę tvarkingai ir drausmingai vedė Vilniaus svėdasiškis Vytautas Rimša, žodį tarė ir svėdasiškių darbais pasidžiaugė draugijos „Alaušas“ pirmininkas.

 

Fotomenininką sveikino, paroda džiaugėsi ir Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis, svėdasiškė Milda Davainytė, akordeonu grojo ir dainavo Onutė Jėckienė.. Menininkas paskaitė garsiojo dzūko vaizdelį apie jam taip artimą, rodosi nieko neveikiantį, prie ūkio darbų neprisidedantį, visą dieną aukštyn žvelgiantį ir laukiantį kol atsivers dangus svajotoją. O tada - sveikinimai, gėlės ir unikalaus projekto pristatymas - pagal V. A. Kaliūno menines fotografijas sukurtos audiovizualinės kompozicijos „Švytėjimas“ peržiūra ir galiausiai šiltas pabendravimas prie žemiškų vaišių stalo.

 

Vasario 2 d. bibliotekoje šurmuliavo Kaziuko mugė. Savo darbais biblioteką papuošė : Onutė Jėckienė megztomis gėlėmis,I. Petronienė megztomis kojinėmis, V. Morkūnas mediniais lauko baldais ir kiti.Šeimininkės vaišino lankytojus namine duona, bandelėmis, ir kitais skanėstais.

 

Kovo 27 dieną Svėdasų J. Tumo – Vaižganto gimnazijos bibliotekoje buvo minima tarptautinė Poezijos diena „ Laikas praeina , poezija lieka „ . Renginio klausytojai buvo gimnazijos dešimtokai, o poeziją skaitė Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ literatės Irena Guobienė, Violeta Gliaudelienė, Danutė Pošiūnienė ir Alma Švelnienė.Ne paslaptis, kad poezija ne pats populiariausias literatūros žanras moksleivių tarpe. Bet laikas tikrai neprailgo, o gyvos akys išdavė, kad jautrūs žodžiai palietė jaunas širdeles. Literatės neapsiribojo poezijos skaitymu, dalinosi su moksleiviais eilių kūrimo patirtimi, pasakojo, ką joms reiškia poezija, kaip pradėjo rašyti, diskutavo apie poeziją moksleivių gyvenime.

 

Balandžio 23 d. startavo Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų”. Kadangi šie metai paskelbti literatūros klasiko K. Donelaičio metais, skaitytojams atnaujinome parodą „Donelaičiui – 300“, pasitikome juos, prisimindami klasiką ir jo kūrybą, liaudies dainas, kurias dainavo visi renginio dalyviai.

 

Birželio 14 d. minėjome kunigo Aleksandro Papučkos 100 – ąsias gimimo metines. Kartu su muziejininku R. Guobiu rinkome literatūrą apie šią neeilinę asmenybę. Jubiliejinė šventė prasidėjo Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje pamaldomis, kurioms vadovavo Ramygalos klebonas, garbės kanauninkas Edmundas Rinkevičius ir vietinis klebonas Vydas Juškėnas, dalyvavo apie šimtą giminaičių, bičiulių, svečių ir svėdasiškių. Kultūros namuose popietę vedė, šiai valandai tinkančių eilių paskaitė ir jautriai savo dėdę A. Papučką prisiminė sūnėnas Algimantas Indriūnas. Raimondas Guobis kalbėjo apie svėdasiškius kunigus, jų uolumą, pasišventimą, kilnius darbus ir jų tarpe liaudišku pamaldumu ir meile švytintį A. Papučką.


Rimantas Banys pasakojo iš motinos girdėtų atsiminimų - A. Papučkos vaikystės nutikimų. Koncerte dainavo svėdasiškės gimnazistės Toma Matulevičiūtė ir Aušrinė Neniškytė, ir jau pamaldose giedojusi Vilniaus karininkų ramovės choro " Aidas" grupė, padainavusi įvairių populiarių dainų, operų arijų ir specialiai šiai dienai sukurtą dainą apie Svėdasus ir kun. A. Papučką. " Svėdasai, Svėdasai skamba varpo garsai/ Kraštas čia nuostabus, čia laimingas žmogus..."

 

Birželio 29 d. ukmergiškės tautodailininkės Reginos Žvirblienės skiautinių paroda. Ekspozicijoje keli didžiuliai skiautinių kilimai, dekoratyvinės pagalvėlės - saulutės, Jėzaus gimimo ir pagarbinimo triptikas, didelis skiautinis su istoriniais Ukmergės miesto simboliais .

 

Rugpjūčio 17 d. , sekmadienį, 10 val. Svėdasų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo prisimintas didis lietuvių poetas Kristijonas Donelaitis. Po pamaldų − svėdasiškės prof. dr. Dalios Dilytės-Staškevičienės  pranešimas „K. Donelaitis – dvasinis lietuvių tautos vadas“ bei visuotinis poemos „Metai“ fragmentų skaitymas. Renginį organizavome kartu su muziejininku R. Guobiu ir J. Tumo – Vaižganto gimnazijos atstovais.

 

Lapkričio 9 d. Vaidos Mackonytės ir Arno Zolumbos iš Rokiškio raj. Kamajų A. Strazdo gimnazijos moksleivių fotografijų paroda „ Aš matau gyvenimą“. Nuotraukos ir užrašai po jomis parodo kokia gali būti nepakartojamai graži kasdienybė , jei tik į ją pažvelgtume atidžiau ir giliau.

 

Gruodžio 11 d. į popietę „ Belaukiant Kalėdų ”, susirinko aktyviausi bibliotekos lankytojai. Kalbėjomės apie bibliotekoje vykstančią akciją „ Knygų Kalėdos ”. Pasidžiaugėme skaitytojų dovanotomis knygomis. Mokytoja I.Guobienė papasakojo kaip anksčiau ruošdavosi Kalėdoms, parodė kaip karpyti snaiges. Jomis pasipuošėme biblioteką ir dėžę dovanotoms knygoms.


Bibliotekos įvaizdžio formavimas

Bibliotekos darbuotojų straipsniai interneto svetainėse – 26

Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai – 16

Biblioteka – kultūros centras miestelyje. Joje visuomet gausu lankytojų – skaito periodinius leidinius, lanko parodas, renginius, naudojasi internetu. Biblioteka populiari ir mėgiama. Kadangi ir lauke yra nuorodos apie internetą, bei lankytinų vietų žemėlapis, sulaukiame naujų lankytojų. Esame pasiruošę suteikti jiems reikalingą informaciją. Mus džiugina, kad rėmėjų dėka gausiai pasipildė bibliotekos fondai. Straipsnius, žinutes apie bibliotekos ir galerijos renginius siunčiame į Svėdasų bendruomenės, viešosios bibliotekos ir kitus internetinius puslapius, į spaudą. Apie mūsų biblioteką rašo „Anykšta“, „Šilelis“, “Utenis“ ir kt. Aktyviai dalyvaujame įvairiuose seniūnijos ir gimnazijos renginiuose.

 

Informacinė kraštotyrinė veikla

Informacinis fondas – 438

Kraštotyros fondas - 323

 

Katalogų ir kartotekų sistema

Bibliotekoje yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai, kraštotyros straipsnių kartotekos. Jos visos yra nuolat pildomos ir tvarkomos. Rekataloguojame knygas.

Atsakytų informacinių užklausų tematika ir skaičius

Informacinių užklausų – 760; teminių – 702,.Daugiausiai atsakyta - 193 žemės ūkio, medicinos ir technikos klausimais, 90 – meno, 70 – visuomenės mokslų, 80 – istorijos ir geografijos mokslų, 82 – literatūros mokslų, 48 – gamtos ,50 – psichologijos ir filosofijos, 30 – grožinės ir kitų – 59

 

Kraštotyros veikla ir kryptys

 

Stengiamės pravesti keletą renginių skirtų Svėdasų krašto žmonėms prisiminti, pagerbti.

 

Jau keletą metų iš eilės bibliotekoje organizuojama Kaziuko mugė, kuri šiais metais prasidėjo kovo 2 d. Iš pat ryto į biblioteką rinkosi šeimininkės su naminiais riestainiais , bandelėmis, pyragais. Jurgita Stipinienė atnešė įvairių darbelių iš vilnos, Jūratė Gliaudelytė pririnko žolelių arbatoms, Irena Guobienė padarė atvirukų iš džiovintų žolelių. Jaunimo mėgstamus dirbinius iš karoliukų paruošė Danutė Pošiūnienė, o kojinių primezgė Irena Petronienė. Kas pirko , kas atėjo tik pažiūrėt, arba tiesiog pabendraut, bet visiems buvo linksma.

 

Balandžio 16 d. Meno galerijoje svėdasiškės Jurgitos Andrijauskaitės siuvinėtų paveikslų paroda. Nepaprastai gražūs darbai – įvairi tematika, subtilios spalvos. „Kūryba – mintis, jausmas, širdies blykstelėjimas, grožio, gėrio, džiaugsmo ir laimės šventė. Aš tuo alsuoju ir kurdama pajuntu, kad gyvenu“. Taip autorė atsiliepia apie savo kūrybą. Valandėlės „Atraskime rankdarbių grožį“ metu pristatėme parodą, pasakojome jaunos svėdasiškės istoriją, taip skatindami jaunų žmonių kūrybiškumą.

 

Liepos mėn. Jūratė Gliaudelytė padedant Violetai Gliaudelienei kartu su literatų klubu „ Sietuva“, paruošė ir išleido lankstinuką „Svėdasai“. Tai lankytinos Svėdasų vietos, bei trumpi istoriniai faktai apie jas.

 

Svėdasų bibliotekoje rugpjūčio 23 d. įvyko naujai išleistos (pirmasis leidimas 1938 m. Marijampolėje) svėdasiškio, bankininko Adomo Prūso  atsiminimų knygos „Gyvenimo keliai 1878 – 1938“ sutiktuvės. Jose dalyvavo bankininkai, istorikai, Prūsų giminės atstovai, svėdasiškiai ir svečiai..
Renginį vedęs muziejininkas, Svėdasų krašto istorikas Raimondas Guobis kalbėjo apie nuo senų laikų Butėnuose gyvenusią Prūsų giminę, jų atšaką Grikiapeliuose iš kurios ir išaugo žymus bankininkas, Lietuvos banko kūrėjas, visuomenininkas, tautininkas Adomas Prūsas...


Buvęs šių laikų Lietuvos Centrinio banko valdytojo pavaduotojas Vytautas Bublys papasakojo savo gyvenimo kelią nuo 1954 m., kuomet baigęs Svėdasų mokyklą nesėkmingai bandė įstoti į Žemės ūkio akademiją ir ta nesėkmė lėmė, kad jis pasuko puikią karjerą dovanojusiu finansininko keliu.

 

Su šiuo įdomiu žmogumi skaitytojai galėjo susipažinti , apžiūrėję bibliotekoje veikiančią literatūrinę parodą „ Poetiškos sielos bankininkas Adomas Prūsas“.

 

Rugsėjo 27 d. Butėnų kaime vyko rašytojo Juozo Baltušio kūrybos popietė. Ją organizavome kartu su muziejininku Raimondu Guobiu. Kaimo turizmo sodyboje „Barono Vila" susirinko Butėnų ir Kupiškio raj. Puponių kaimo žmonės, skaitė rašytojo knygos ištraukas bei dalijosi prisiminimais. Iš šio kaimo yra kilęs rašytojo tėvas, ir pats J.Baltušis ne vienerius metus čia piemenavo. Renginyje  teletiltu susisiekta su rašytojo dukra Rita Baltušyte, gyvenančia Australijoje.

 

Bibliotekoje buvo eksponuojama Onutės Pajedaitės fotografijų paroda „Rašytojas Juozas Baltušis „.

Spalio20 d. svėdasiškio Nerijaus Gliaudelio nuotraukų paroda „ Pažink Svėdasus“. Jose įamžintos Svėdasuose vykusių orientacinių varžybų įdomiausios akimirkos.

 

Nuo lapkričio 15 d. iki pat trijų karalių biblioteką puošė svėdasiškės Astos Urbštienės kalėdiniai darbeliai. Tai saldainių medžiai, eglutės iš konkorėžių ir kiti. Didelio dėmesio susilaukė ir Onutės Jėckienės rankų darbo kalėdiniai atvirukai iš džiovintų žolelių. Mokytojos Irenos Guobienės saldainių tortas , kuris pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, buvo išdalintas aktyviausiems bibliotekos lankytojams.

 

Bendraujame su svėdasiškių draugija „Alaušas“, Svėdasų bendruomene, vaižgantiečių klubu „Pragiedrulys“, Butėnų , Grikiapelių bendruomenėmis. Visuose bendruose renginiuose naudojame svėdasiškių kūrybą. Apie bibliotekos veiklą spausdinami straipsniai rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, internete.

Organizuojant parodas naudojamės svėdasiškių kūryba - knygomis, eilėmis , rankdarbiais.

 

Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas

 

Per metus kraštotyrinė kartoteka buvo papildyta 43 kortelėmis

 

Materialinė bazė

Bendras patalpų plotas – 200 m.

Naudingas bibliotekos funkcijoms atlikti – 200 m.

Lentynų apskaita – viso fondo lentynų metrų skaičius – 255

 

Išvados

 

Nors gyventojų mažėja, skaitytojų ir lankytojų skaičius lieka beveik toks pat. Vasarą gausu atostogaujančių, svečių . Lankytojai džiaugiasi šviesia ir šilta biblioteka bei galerija, kurioje paroda keičia parodą. Glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiomis miestelio ir seniūnijos organizacijomis, įstaigomis, rėmėjais. Džiaugiamės, kad skaitytojai ir rėmėjai dovanoja bibliotekai knygas. Jų per 2014 m. užpajamuota 245 vnt. Tai naujos skaitomos knygos.


 

Vyr . bibliotekininkė Asta Medinienė