į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2020-04-17. SENIŪNAS APIE PADĖTĮ SVĖDASUOSE

Seniūno darbas man gerai žinomas ir suprantamas. Seniai esu suformavęs savo darbo moto, kurį geriausia sugebėjo sukonkretinti buvęs Kolumbijos sosti­nės Bogotos meras Anta­nas Mockus: „Pasitikėjimas – didžiausias turtas. Jei žmogus nepasitiki, baisiai skaudu. Nežinau, ar yra pragaras, ar ne, bet nepasitikėjimas kitu yra tikras pragaras“.

 

Džiugu, kad seniūnijoje yra kom­peten­tinga komanda. Tikrai pasitikiu, kad nebus pražiopsoti terminai, funkcijos atliktos taip, kaip dera. Taip pat visiškai pasitikiu tuo, kad bendruomenė, seniūnai­čiai tiksliai jaučia problemas ir man perduoti lūkesčiai yra ne asmeninio pobūdžio.

 

Pagrindinės bėdos

 

Amžina bėda – gyventojų skaičiaus mažėjimas. Visame pasaulyje provincija tuštėja. Išanalizavus visų žinomų visuotinų gyventojų surašymų duomenis ir seniūnijos turimus duomenis ( nuo 2009-01-01 iki 2020- 01- 01) apie deklaravusius gyvenamąją vietą, rezultatas gaunasi toks. Daugiausiai gyventojų buvo 1923 metais, net 5713.

 

Po to tik mažėjimas. Mažėjo žmonių ir kolūkių klestėjimo metu ir atgavus nepriklausomybę. Nelabai skiriasi ir tempai. 

Yra apleistų kelių. Miestelyje gatvės per paskutinius metus suremontuotos, bet kitose gyvenvietėse – duobė ant duobės. Tad nepykite svėdasiškiai, bet šiais metais daugiau dėmesio bus skir­ta asfalto lopymui Sausalaukėje, Vait­kū­nuose ir Butėnuose.

 

Iš vis pastebė­tina, kad jaučiama atskirtis tarp miestelio ir kitų. Kaip pavyzdys, kiek ne Svėdasų miestelio gyventojų dalyvavo abiejuose Lietuvos nepriklausomybės minėjimuose Svėdasuose? Todėl labai džiugu kai buteniškiai Svėdasams dovanojo Užgavėnių nuotaiką, kad kovo 11 puotoje Anykščiuose prie bendro stalo susirinko Vaitkūnų, Kunigiškių ir Svėdasų gyventojai.

 

O ypač džiugu, kad susikūrė Vaižganto Tam, kad bendruomenė gyvuotų, jai nėra būtini nei steigiamieji dokumentai, nei visuotiniai susirinkimai. Tačiau bendruomenės tapimas organizacija, yra toli gražu ne vien formalus pareiškimas apie rimtus ketinimus ir toliau dirbti vietos žmonių labui.

 

Asociacijos įsteigimas atveria geresnes savo narių tarpusavio ūkinių, socialinių, kultūrinių reikalų tvarkymo, savi­val­dos plėtros galimybes, padeda leng­viau ir sėk­mingiau suprasti bei atsižvelgti į bend­ruomenės narių poreikius. Sausio 25 dieną Svėdasų seniūnijos Vait­kūnų, Kunigiškių, Savičiūnų, Malai­šių, Gudonių, Gylių, Miškinių ir Jot­­konių kaimų gyventojų atstovų sueigoje buvo aptartos visiems rūpimos prob­lemos – kelių ir gatvių būklė, sau­gumas, apleisti statiniai, aplinkos prie­žiūros ir jos sutvarkymo klausimai.

 

Sueigos metu vienbalsiai nutarta Įsteigta Vaižganto krašto bendruomenė steigti visų Svėdasų seniūnijos kaimų bendruomenų asociaciją „Vaižganto kraš­to bendruomenė“. Asociacijos pava­di­nimas pasirinktas neatsitiktinai – Vaižganto krašte juk telpa Vaitkūnai, Kunigiškiai, Malaišiai, Gudonys, Gikiai, Jatkonys, Miškiniai bei kitos gyvenvietės.

 

„Buvo pageidavimas iš vietinių gyventojų, pradėjau organizuoti, kažkam tai reikia tuo užsiimti“ – teigia Pranas Maišelis, Kunigiškių seniū­nai­tijos seniūnaitis bei vasario mė­ne­sį įsisteigusios, Vaižganto krašto bend­ruomenės, pirmininkas. „Jau daug metų su žmonėmis dirbu, juk malonu su žmogum bendrauti, kažką žmogui daryti gera. Man tas patinka!“ – dalinosi entuziazmo nestingantis naujos aso­ciacijos steigėjas, paklaustas kodėl reikalinga ši organizacija.

 

Pranas Maišelis, aktyvus vietos bendruomenės narys nuo pat jaunystės, kuomet 1978 metais pradėjo dirbti vietos profsąjungos pirmininku. Nenuostabu, kad jis buvo išrinktas pirmininkauti ir šiai naujai asociacijai. „Jei visi sėdėsim namie, be jokio tikslo ir kažko lauksim – niekas nieko nepadarys. Reikia imtis patiems. O čia, kai yra bendruomenė, vistiek kažką galvoji, kažkas rūpi, nori kažką padaryti – įdomesnis gyvenimas!“ – teigia Pranas, užsidegimu įkvėp­damas tiek naujus tiek senus bend­ruomenės narius. Jeigu ir jūs jaučiatės Vaižganto krašto bendruomenės dalimi bei norite tapti asociacijos nariais, kviečiame prisijungti prie grupės feisbuke „Vaižganto krašto bendruomenė“ ar kreiptis į asociacijos pirmininką Praną Maišelį telefonu: +370 652 84812

 

Norė­da­mas suvieny­ti, planavau ir jau buvau sutaręs su ekspertais dėl bendro pasita­ri­mo-pasimokymo visų bendruomenių aktyvui. Pagrindinė tema turėjo būti: kaip pasinaudoti projektinėmis lėšomis. Karantinas viską sujaukė. Šiais metais tvarkos tvarkomuose plo­tuose kažin ar bus daugiau. Priežastis paprasta – seniūnija nebegauna nuolatinio papildomo darbuotojo. Katilinės juodas dūmas. Nenoriu neperšokęs griovio sakyti op, bet džiugi­na, kad pagaliau rajono valdžia supran­ta padėtį ir šilumininkams įsakyta pa­rengti galimybių analizę, kas būtų, jei pereitume nuo anglies prie kitokio kuro.

 

Pasidžiaugti galima, kad Svėdasuose išliko pašto skyrius, nes mobilieji paštai kitur rajone siaurina savo pa­slau­gas. Pasidžiaugti galima, kad Vyriausybės planuose nėra ketinimų uždaryti Svėdasų gaisrinę. Mokyklų sujungimas irgi geras gelbėjimosi ratas, išsaugant Svėdasų gimnaziją. Nepasitikėjimas yra tikras pragaras. Pasitikėkime savimi ir vienas kitu.

Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas