į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Raimondas Guobis. Vyskupo viešnagė Svėdasuose

Praeitą savaitgalį - penktadienį ir sekmadienį Svėdasų parapiją kanoniškai vizitavo naujasisi Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas S.J., susipažinęs su parapijos ribose veikiančiomis valstybinėmis, visuomeninėmis, bažnytinėmis organizacijomis bei įstaigomis,teikęs Sutvirtinimo sakramentą.

 

Ganytoją ties pagrindiniais šventoriaus vartais sekmadienio rytmetį pasitiko Svėdasų klebonas Vydas Juškėnas, Anykščių dekanas Petras Baniulis, svėdasiškiai skautai ir didelis būrys tikinčiųjų. Nors žmonių nebuvo ypatingai daug, bet gausu buvo jaunų žmonių.,Skambant jungtino jaunimo ir suaugusiųjų choro, vadovaujamo Linos Lukošienės giedamai Šv. Arkangelo Mykolo litanijai įžengė į šventovę, kur šį kartą melstasi už parapiją ir visus joje gyvenančius. Klebonas raporte apžvelgė Svėdasų parapijos istoriją bei dabarties aktualijas, paminėdamas radvilas, Marikonius, čia uoliai tarnavusius kunigus, o svėdasiškius, sekdamas Vaižgantu pavadino tikrais deimančiukais.

 

Jaudinančiai nuskambėjo psalmė, sodrus ir paslaptingas Tomos Matuleviučiutės balsas, darniai besiliejantis priegiesmis: " Viešpatie atsiųsk savo dvasią ir atnaujink žemės veidą..." Evangelijos pagal Joną ištrauka ir vyskupo pamokslas apie esminį Dievo darbą - šventosios dvasios atsiuntimą, žmogaus širdies perkeitimą: iš šaltos tarsi akmuo ji tampa mylinti, atjaučiantiartimą, suvokianti grožį ir gėrį.

 

Iškilminga valanda - pasipuošes aukšta kepure - mitra,kairėje ranka spausdamas spindinčią lazdą - pastoralą, dešiniaja šventais aliejais ir kryžiaus ženklu paliesdamas kaktą, viršugalvį Sutvirtinimo sakramentą suteikė 30 jaunų svėdasiškių.

Po pamaldų valandėlę dvasininkai pabendravo su tikinčiaisiais prie šventoriuje paruošto lengvų užkandžių bei gėrimų stalo, fotografavosi, o į klausimus vyskupas L. Virbalas S.J. atsakinėjo jezuitiškai lanksčiai ir diplomatiškai.

 

Autoriaus nuotr.

tarp vyskupą sutinkančiųjų pirmose gretose sustojo jaunieji skautai. Iš kairės: Austėja, Vasarė ir Indrė.

Vyskupas Lionginas Virbalas Sutvirtinimo sakramentu sustiprino 30 jaunuolių.