į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2021-06-13. SPAUDOS KONFERENCIJA SEIME

2021 m. birželio 14 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Butkevičiaus spaudos konferencija Seime „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“.

 

Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo Akto sigantarai kreipiasi į LR Seimo valdybą dėl dingusių svarbių dokumentų. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba atstatė ir pradėjo realizuoti Lietuvos valstybės suverenitetą.

 

Tyrinėjant pastarojo trisdešimtmečio Lietuvos istoriją, analizuojant Aukščiausiosios Tarybos vaidmenį nepriklausomybės realizavimo kelyje, susidurta su nerimą keliančiu reiškiniu – Aukščiausiosios Tarybos dokumentų trūkumu.

 

Rengiant Signatarų klubo leidinį apie 1990 metų rinkimus į XII šaukimo LTSR Aukščiausiąją Tarybą paaiškėjo, kad yra dingę svarbūs istorinius sprendimus priėmusio Lietuvos parlamento dokumentai, net šios Aukščiausiosios Tarybos deputatų asmens bylos. Jų nėra nei Lietuvos Respublikos Seimo archyve, nei kituose Lietuvos valstybės archyvuose.

 

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ir suprasdami šių istorinių dokumentų svarbą bei reikšmę mūsų valstybei ir Lietuvos istorijos tyrimams, signatarai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl LR Seimo laikinosios komisijos sudarymo minėtų XI šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (XII šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos) dokumentų dingimo aplinkybių išsiaiškinimo ir surastų dokumentų perdavimo LR Seimo archyvui.

 

https://youtube.com/watch?v=-PfyAketSgo&feature=share