į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
"BĖK BĖK, ŽIRGELI" ARBA APOKALIPSĖS RAITELIAI

Linas Bitvinskas


„Bėk bėk, žirgeli“ arba Apokalipsės raiteliai


Nėra nieko, kas yra paslėpta. Skaičiau ne vieną pranešimą, kad vyksta „perkrovimas“, naujo pasaulio kūrimas, esą yra planas, kaip protingi žmonės nuspręs, kaip turi būti, kaip planą vykdyti.


Gal ir vykdo „perkrovėjai“ kokį slaptą planą, bet tikrai ne jų. Turbūt geriausiai žinoma Biblijos knyga yra Apreiškimas Jonui, kurioje aprašoma laikų pabaiga. Užtenka peržvelgti, kad pamatytume, kaip šuoliuoja Apokalipsės raiteliai.


„Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis, turintis lanką. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų.“ – pirmasis raitelis ir jį lydinti baltų medicinos chalatų spalva. Epidemija, kuriai lankstosi visas pasaulis.


„Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas“, – antrasis –atimama taika visais lygmenimis.


„Aš pažiūrėjau, ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles. Ir aš girdėjau balsą keturių būtybių viduryje sakantį: „Kviečių saikas už denarą, trys miežių saikai už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos!“, - trečiasis – maisto trūkumas ir didžiulės kainos.


„Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė Pragaras. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės žudyti kardu, badu, mirtimi ir žemės žvėrimis.“ – alinantis karas ketvirtadalyje žemės. Nežinau, kiek Rusija su Ukraina užima, bet manau, netoli to.


Žinoma, nesiimu tvirtinti, kad pasaulis jau Apokalipsėj, nes daugelį konfliktų lydi žudynės, badas ir ligos, tačiau sutapimai labiau nei įdomūs. Tačiau šiuo atveju,tvarka kita - liga, nelieka taikos, badas. Gal ir ne Apokalipsė, tačiau ir ne „Bėk bėk, žirgeli“ šventė.