į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
GIMNAZIJA
2015-12-03. Atvirų durų diena gimnazijoje

Renginys „ Jei man padėsit – aš daug pasieksiu“ – tai Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje organizuota atvirų durų diena mokinių tėveliams, kurių vaikai turi mokymosi sunkumų.

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Žėrutė Semaškienė supažindino tėvelius , kokia pagalba yra teikiama mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.

 

Svečiuose dalyvavo Alantos profesinio rengimo centro direktorius Vladas Pusvaškis  ir pavaduotoja   Inga Kavaliauskienė. Jie susirinkusiems mokiniams ir jų tėveliams papasakojo, kokių specialybių galima įgyti Alantos profesinio mokymo centre, parodė filmuotą vaizdo medžiagą, pasidalino asmenine patirtimi pabrėždami, kad kelias į mokslo aukštumas neretai prasideda nuo profesinio mokymo.

 

Specialioji pedagogė Dalia Asačiovienė skaitė pranešimą „Gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimas skatinant vaikų mokymosi motyvaciją“. Ji pabrėžė, kad tėvų į (si)traukimas į vaikų ugdymą gimnazijoje ir pagalbą namie atliekant mokymosi užduotis teigiamai veikia ne tik vaikų mokymosi pasiekimus, bet ir vaikų ateities perspektyvą, psichinę sveikatą bei socialinius santykius su aplinkiniais. Šis poveikis yra ilgalaikis.

 

Gimnazijos psichologė Vida Repečkaitė skaitė pranešimą „Kiekvienas skirtingas – kiekvienas reikalingas“. Ji kalbėjo, apie paauglystę, kad netik keičiasi kūnas, siaučia hormonai, kurie sukelia radikalius ir staigius nuotaikų pokyčius, bet ir keičiasi požiūris į tėvus, draugus, mokslą, aplinką ir pasaulį.

 

Su paaugliais reikėtų elgtis taip, kaip reikalauja jų amžius: paauglys tebėra vaikas, bet jis ruošiasi savarankiškam suaugusiojo gyvenimui, todėl reikia jo savarankiškumo norą gerbti ir jam padėti suprasti save ir savo jausmus.

 

Gimnazijos socialinė pedagogė Gitana Tulušienė kalbėjo apie socialinę pagalbą mokiniams, turintiems elgesio, aktyvumo sutrikimų.

Logopedė Raimonda Kirvėlienė vedė praktinį užsiėmimą mokinių tėvams „Kaip atsižvelgiant į vaiko mokymosi stilių, ugdyti mokinių rišliąją kalbą“

 

Mes džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokiniai, baigę 10 klasių individualizuotą mokymosi programą, sėkmingai tęsia tolesnį mokymąsi profesinėse mokyklose ir turi galimybę igyti norimą specialybę.

Dalia Asačiovienė