į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Archyvas
Politikai žvalgosi į periferiją

Penktadienį Nepriklausomybės  atstatymo akto signataras Zigmas Vaišvila viešėjo Anykščių bibliotekoje. Jo Lietuvos politinio gyvenimo apžvalgos klausėsi apie keturiasdešimt daugiausia solidaus amžiaus anykštėnų. Bene skaitlingiausiai buvo matyti veidų iš Darbo partijos ir net vienas jos atstovas iš rajono Tarybos. Paskutinėje eilėje kukliai įsitaisęs sėdėjo ir „tvarkietis“ finansų viceministras  V.Galvonas...


Susitikime signataras vengė kategoriškumų ir nepasakė nieko „ne spaudai“, kas paprastai nutinka tokių gyvų bendravimų metu. Tiek svečio kalboje, tiek auditorijoje vyravo įprastinės valdžios kritikavimo nuotaikos.


Į vienos anykštietės pageidavimą matyti svečią prezidento poste, signataras atsakė kukliu „pažiūrėsim“.


Praėjusį antradienį kitas Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka, Tautininkų sąjungos valdybos narys, grįždamas iš Kamajuose vykusio renginio, susitiko su savo gerbėjais Svėdasuose. Čia jis buvo atviresnis ir savikritiškesnis, bet kartu stengėsi atkreipti dėmesį į kai kurias teigiamas poslinkius respublikos gyvenime.


Svėdasiškiai politiko smalsavo apie galimybes pakeisti Europarlamente lenkų atstovą Tomaševskį Lietuvos tautininkų atstovu. Svečio nuomone, tai nėra tik teorinė galimybė – net ir nedidelis eilinių lietuvių organizuotumas galėtų duoti rezultatą.


Kaip galima nujausti, kiekvienas politikas žaidžia savo žaidimą, bet neabejotina, kad jiems visiems rūpi žmonių priešrinkiminės nuotaikos ir respublikos pakraščiuose. Tikėkimės, kad ne vien tik dėl  asmeninių interesų...