į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Archyvas
Naujasis "Šilelio" redaktorius

Mieli „Šilelio“ skaitytojai,


prisistatau Jums, kaip naujas šio laikraščio redaktorius. Susipažinkime, nors gal mane ir pažįstate, nes jau daugiau nei tris dešimtmečius gyvenu Anykščiuose, myliu šį kraštą ir jo žmones.

Ateidamas į šias pareigas, galvojau, kad noriu rašyti tik apie grožį ir apie gėrį, kurio taip maža Lietuvos spaudoje. Deja, bet pirmas mano reportažas bus apie apgautą aklą berniuką, kuriam paaukotus pinigus pradangino lėšas rinkęs fondas. Taigi, tokia - ta mūsų Lietuva, tokie ir Anykščiai. Visko čia yra, bet tikrai žinau, kad dorų ir sąžiningų žmonių – dauguma. Į jus ir kreipiuosi. Siųskite mūsų laikraščiui geras žinias, pasidalinkite geromis naujienomis, pasidžiaukite artimo sėkme.

Visada stengsiuosi įdėti į „Šilelio“ puslapius pozityvias anykštėnų mintis, ar nuotraukas. Sutarkime, kad čia – ne vieta apkalbėti, šmeižti, užgaulioti žmones. Mūsų laikraštyje nebus vietos pykčiui, nei pagiežai. Bandysime kuo objektyviau atspindėti Anykščių krašto gyvenimą. Rašysime Jums apie Jus. Anykščių kraštas, tai - ne tik Anykščių miestas, iš kurio gauname daugiausia naujienų, bet ir visos dešimt seniūnijų, su visais kaimais ir vienkiemiais. Ten irgi verda gyvenimas, o mes turime apie tai informuoti visuomenę. Visus kviečiu bendradarbiauti.

Kaip man seksis įgyvendinti savo sumanymus, parodys laikas.

Na, o jūs, skeptikai, necituokite mano eilėraščių, kuriuos parašiau, kai buvau gal kokių 19 metų išdykęs bernas. Tai – praeitis. Šiandien aš – 52 metų amžiaus subrendęs vyras ir kuriu visai kitokią poeziją, rašau rimtus straipsnius. Skaitykite „Šilelį“.

Žilvinas Pranas Smalskas

 

Žilvinas Pranas SMALSKAS

Gimė 1961-06-29 dieną Kaune.

Augo Elektrėnuose, 1967–1978 m. baigė Elektrėnų vidurinę mokyklą.

1978–1982 m. mokėsi Vilniaus statybos technikume, įgijo architekto techniko specialybę.

1980–1982 m. Ž. P. Smalskas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje Rusijoje, Gorkyje (dabar – Nižnij Novgorodas), buvo priešlėktuvinės gynybos stoties viršininkas, vyresnysis seržantas, vėliau leitenantas. Lietuvoje prasidėjus Sąjūdžiui, jis grąžino sovietinį karinį bilietą.

Nuo 1982 m. iki šiol Ž. P. Smalskas gyvena ir dirba Anykščiuose. 1982–1990 m. jis dirbo Anykščių tarpkolūkinėje statybos organizacijoje meistru, buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto kapitalinės statybos skyriaus inžinierius, gamybinės grupės prie Anykščių rajono vyriausiojo architekto architektas.

1990 m. Ž. P. Smalskas Anykščiuose įkūrė individualią įmonę "Žilvinas" (architektūrinis projektavimas ir mažoji architektūra, interjerų kūrimas) ir buvo jos savininkas, architektas. 1996 m. jis pertvarkė šią įmonę į T. Matelio įmonę ir 1996–2007 m. dirbo šioje įmonėje vadybininku. Jis pasižymėjo drąsiu kūrybiniu architekto braižu, nestandartiniais mažosios architektūros ir interjero sprendimais.

Nuo 2002 m. jis buvo partijos "Tvarka ir teisingumas" (liberalų demokratų) narys, nuo 2008 m. yra partijos "Tvarka ir teisingumas" narys ir Anykščių skyriaus tarybos narys, 2007–2009 m. buvo šios partijos Anykščių skyriaus pirmininkas. Šios partijos sąraše jis buvo išrinktas 2007–2011 m. Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariu, šioje kadencijoje buvo Biudžeto ir ekonomikos komiteto narys bei Kontrolės komiteto narys.

Nuo 2003 m. jis yra Ž. P. Smalsko ūkio savininkas, turi kaimo turizmo sodybą "Antežeris" Antežerio kaime (Anykščių r.).

2007–2009 m. ir 2010–2011 m. Ž. P. Smalskas buvo viešosios įstaigos Anykščių turizmo informacijos centro vadybininkas. 2012 m. jis trumpai dirbo Anykščių kultūros centre dailininku scenografu.

Jis buvo visuomeninės Anykščių rajono kultūros tarybos narys ir Meno tarybos narys. Dabar jis yra: medžiotojų klubo "Puntukas" narys,

Paežerių žvejų klubo vadovas,

Nuo 2010 m. – Anykščių menininkų asociacijos pirmininkas.

Ž. P. Smalskas vaidina teatre, kuria scenografijas, yra tautinių šokių klubo "Gojus" narys. Anykščių, Skiemonių ir Viešintų mėgėjų teatrų trupių pastatymuose jis sukūrė apie 20 vaidmenų, paruošė per 10 scenografijų, parašė pjesę "Būsiu vyras" (2010 m.). Jis sukūrė Anykščių – 2012-ųjų metų Lietuvos kultūros sostinės projekto džiazo operos "Šventavartė" (A. Vienuolio kūrybos motyvais) scenografiją.

Nuo mažens Ž. P. Smalskas rašo eiles. Jo kūrybai būdinga autoironija ir erotiniai motyvai, saviti sąskambiai ir eilėdara. Jis yra Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narys, jo kūryba publikuota periodikoje ir rinkiniuose. Ž. P. Smalskas išleido dvi savo eilėraščių knygas "XX. XL" (2000 m.) ir "Tau, mieloji" (2010 m.).

Sūnus Žygimantas Smalskas (g. 1985 m.) – inžinierius, tautinių šokių klubo "Gojus" prezidentas.

Sūnus Armantas Smalskas (g. 1987 m.) – statybininkas.

Dukra Liepa Smalskaitė (g. 1999 m.) – moksleivė.

Nuo 2013 m. liepos Ž. P. Smalskas yra viešosios įstaigos Kauno leidybos ir poligrafijos centro laikraščio "Šilelis" redaktorius.

Informacija iš Pasaulio anykštėnų biografijų žinyno.