į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Archyvas
Kur link einame

Latvijos prezidentas Andris Bėrzinis pareiškė : "Vaikydamasi ES direktyvų vykdymo , Latvija gali neišlikti kaip nepriklausoma valstybė".
Tai pirmas ir kol kas vienintelis ES valstybės vadovas, po D.Camerono pasakytos kalbos, išdrysęs įvardinti grėsmę, kylančia ir mums, dėl Briuselio vykdomos politikos.

.
Norėtusi šiuos žodžius išgirsti iš mūsų prezidentės, Seimo pirmininko, europarlamentarų, nors vieno dabartinio seimo nario lūpų.
Deja, reakcija nedviprasmiška.Visos jų kalbos tik apie būtinybę stiprinti Lietuvos integraciją į ES, visą valdžią perduodant Briuseliui. Maža to, tai daroma su perdėtu uolumu.
D.Camerono pareiškimas, dėl referendumo būtinybės sprendžiant Britanijos narystės klausimą 27 valstybių Bendrijoje turi realų pagrindą.


ES, dabartiniu savo pavidalu akyvaizdžiai kišasi į joje esančių valstybių gyvenimą. D.Cameronas pažymėjo, kad ES sudaro daug valstybių ir tautų, kurios pačios turėtų spręsti kaip joms gyventi.Užmirštama, kad pagrindinis Bendrijos tikslas, sukurti bendrą rinką. .


Kokia realiai kuriama naujoji Europa ir koks joje Lietuvos likimas ?
Tam, kad suprastume kur esame,kas mūsų laukia ateityje ir kaip išvengti to kur jau buvome, reikia paprasčiausiai prisiminti Lietuvos istoriją.


Buvusi Sovietų sąjunga, ES, A.Hitleris - kas bendrą tarp jų ir Lietuvos, kaip valstybės ir mūsų tautos išlikimo pasaulio žemėlapyje? .
Atsakymas aiškus ir paprastas.Mes nesame ir nebuvome pageidaujami šioje trijulėje kaip lygiaverčiai partneriai.
Mes jiems, atleiskit už išsireiškima, tik rakštis subin....Mūsų nelaimei, esame tokioje geografinėje padėtyje, kur visada susikirsdavo rytų ir vakarų interesai. Esame stipri tauta,tai patvirtina Lietuvos valstybės atkūrimas, nežiūrint visų pastangų mus sunaikinti.

.
Išlikome, nes kai to labiausiai reikėjo, buvome vieningi, mylėjome savo žemę,išsaugojomkalbą,tikėjimą, kultūrą.
50 metų komunistinė valdžia bandė šias vertybes sunaikinti įvairiausiais metodais. Pagrindinis jų tikslas buvo, primetant naują tikėjimą į šviesų rytojų, t.y. komunizmą, sukurti nauja žmogų,TARYBINĮ pilietį.
Tai buvo daroma įvairiais būdais, pradedant žiauriais trėmimais,lietuvių kalbos, kultūros ir t.t. naikinimu.


Mus bandė paversti mankurtais.Kuo, nuo viso to, skiriasi Briuselio vykdoma politika mūsų atžvilgiu? Atsakymas būtų-niekuo.
Skiriasi tik metodai, kaip tai padaryti. .
Kuriamas toks pats, kaip ir prie sovietų žmogus, tik kitu pavadinimu.
Dabar iš mūsų bando padaryti PASAULIO piliečius,tuos pačius, taip vadinamus mankurtus.
Mes naiviai tikime,kad Briuselio pinigai, skiriami siekiant mūsų gerovės.


Tai mitas.

Šiandien akyvaizdžiai matome,kaip Lietuva,kuri turėjo savo pramonę,žvejybą,žemės ūkį,viso to netenka, ar jau neteko, dėka ES skiriamų pinigų.


Mes tampame vartotojiška visuomenė, o tai veda į niekur. Ką bendro turi noras, anglų kalbą padaryti valstybine ES kalba,homoseksalizmo propogavimas su bendra rinka?Mes vis dar tikime,kad ES valdo Briuselio biurokratai? Tai melas,valdo pinigai ir tie kurie juos turi.Jiems reikia tik kuo didesnės rinkos ir pigios žaliavos.Gamyba jau seniai perkelta į Azijos valstybes, tai akyvaizdžiai viska pasako.Šiandien ir žvelgiant į rytdieną, tikroji rinka ir žaliavos yra tik vienoje valstybėje.Tai Rusija.Tam, kad ten patekti, už Briuselio biurokratų stovintis kapitalas jau žengė pirmuosius žingsnius.

 

Pradžiai, ruošiamasi atidaryti Rusijai ES sieną, po to inegruoti į bendrą ekonominę zoną. Štai kur didžiulė rinka, žaliavų šaltinis, o Lietuva jiems geriau be lietuvių, tai tik galvos skausmą kelianti problema. . Ką bendro su tuo turi A.Hitleris ? Ogi tiesioginę, jis buvo pirmasis, kuris bandė sukurti vieningą Europą. Skirtumas tik toks, kad tai jis bandė įgyvendinti žiauriomis priemonėmis, į pirmą planą iškeldamas vokiečių tautą. Ar galime išlikti savimi, kai tam skiriami didžiuliai pinigai ?

 

Manau taip.Tam reikia labai nedaug, apginkime savo kalbą, nacionalinę valiutą, sustabdykim žemės pardavimą užsieniečiams ir sėkmingai dalyvaukime kuriant bendrą rinką, stiprindami savo pramonę, skatindami smulkujį verslą, žemės ūkį. Vienintelė problema, tai yra mūsų valdžia, nematanti, kad isileido Trojos arklį. Ruoškimės naujiems rinkimams, nes ši valdžia neįgali ir Lietuvos valstybės interesų negina.
R. R. Briedis