į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Algirdas RAŽINSKAS
Mūsų svetainėje - Algirdas RAŽINSKAS

Jis yra Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narys. Jo iniciatyva užmegzti ir plėtojami kultūriniai ryšiai tarp Anykščių ir kitų rajonų literatų klubų, rengiamos išvykos ir bendri literatūriniai vakarai. A.Ražinskas rengia spaudai ir leidžia kitų Anykščių krašto literatų kūrybą, pats įrišdamas jų knygas, taip išleido apie 25 literatūros leidinius.  


A. Ražinsko kultūrinė ir literatūrinė veikla įvertinta Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija (2006 m.).
 

plačiau
 
Pamąstymai...

 Berods, Sokrato žodžiai: „Aš myliu kiekvieną dievą“. Kiek aprėpia taip vadinama istorija, žmogus visada tikėjo, visada jį visuose jo darbuose lydėjo religija. Žmogus nekito, nekito jo esmė, jo prigimtis, keitėsi tik jo sukurti įrankiai, o žmogus taip ir liko apibrėžtose savo ribose... 

 

plačiau