į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Vietos gyventojų apklausa

Anykščių rajono savivaldybė rengia apklausą.

Apklausos tikslas – sužinoti vietos gyventojų nuomonę dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo Anykščių rajono savivaldybės Debeikių, Svėdasų, Traupio ir Troškūnų seniūnijų teritorijose pagal valstybės įmonės Valstybės žemės fondo 2014 m. parengtus Debeikių, Svėdasų, Traupio ir Troškūnų seniūnijų teritorijose gyvenamųjų vietovių ribų planus M:10000 ir siūlomų ribų pakeitimo paaiškinamuosius dokumentus. 


Apklausoje turi teisę dalyvauti Debeikių, Svėdasų, Traupio ir Troškūnų seniūnijų teritorijose nuolat gyvenantys, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys teisę rinkti šios savivaldybės Tarybą asmenys.


Dalyvavimas apklausoje yra laisvas (savarankiškas) ir grindžiamas visuotine, lygia teise tiesiogiai pareikšti savo nuomonę.


Apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose.
Apklausos klausimas :


2.    Ar pritariate, kad Anykščių rajono savivaldybės Svėdasų seniūnijoje esančios gyvenamosios vietovės būtų nustatytos pagal VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. parengtus Svėdasų seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų planus M 1:10000 ir siūlomų ribų pakeitimo paaiškinamuosius dokumentus?“.


 

Apklausos data ir vieta – nuo 2014 m. lapkričio 17 d. iki gruodžio 19 d. Svėdasų seniūnijoje adresu J. Tumo – Vaižganto g. 16, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav.

 

Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.


Apklausos rezultatai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos bus paskelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje ir vietinėje spaudoje.