į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Rašytoją mini ne tik svėdasiškiai

Autobusas, lyg laivas plaukia geltonomis javų ražienomis siaura žvyruota kelio juosta keldamas dulkių debesis. Lėtėja greitis ir pagaliau sustoja. Debesys lyg susigėdęs džinas gulasi žalioj pievoj ir išnyksta. Išlipusi stoviu ir tyliu pakerėta gamtos grožio. Pirmas prakalba upelis. Pasisveikinęs toliau garma pro įspraustus akmenis, lyg kviesdamas užeiti mediniu tilteliu.

 

Pakėlusi akis susiduriu su saulės atspindžiu svirno languose. Sulaikiusi kvėpavimą apsižvalgau. Ramybė užlieja krūtinę. Tokia tyla, jog girdžiu savos širdies plakimą. Nors pirma kartą čia, bet lyg sava pažįstama. Vėliau suprantu, juk čia Vaižganto eita, stovėta, kalbėta... Toks pirmas įspūdis išlipus Ustronės vienkiemio žemėje. Lyg būtų atrėžtas iš Aukštaitijos žemės lopinėlis ir įspraustas į Panevėžio lygumų peizažą.

 

Muziejuje vyko konferencija ,, Juozas Tumas - Vaižgantas tautinio atgimimo epochos rašytojas''. Konferencija organizuota pagal Panevėžio rajono bibliotekos projektą.

 

Konferencijos programoje sveikinimai ir pranešimai:

,,Juozas Tumas - Vaižgantas ir lietuvių tautinis atgimimas'' skaitė lituanistė, kraštotyrininkė Lionė Lapinskienė.
,,Apie Gabrielės Petkevičaitės - Bitės ir Juozo Tumo - Vaižganto bendravimą'' supažindina Panevėžio r. bibliotekos kraštotyrininkė Vitalija Vasiliauskaitė.


,,Vaižganto gimtasis kraštas'' pristatė literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis'' pirmininkė Aldona Širvinskienė.

Meninėje dalyje aktorių Ligitos Kondrotaitės ir Rimanto Tereso literatūrinė kompozicija iš Vaižganto kūrinių.

Ekskursija po muziejų su Audriumi Daukšu.

Aldona Širvinskienė