į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Raimondas Guobis " Tikiu, kad eisime pažangos keliais..."

Šeštadienį Svėdasų bibliotekoje įvyko naujai išleistos (pirmasis leidimas 1938 m. Marijampolėje) svėdasiškio, bankininko Adomo Prūso atsiminimų knygos " Gyvenimo keliai 1878 - 1938" sutiktuvės, dalyvavo bankininkai, istorikai, Prūsų giminės atstovai, svėdasiškiai ir svečiai.


Jaukioje bibliotekos dailės galerijoje tautine patriotine, tėvynei skirta daina pradėjo jauna svėdasiškė, skautė Aušrinė Neniškytė. Buvo prisiminti lemtingi ir pražūtingi mūsų tautai ir mūsų kultūrai ir ūkinio savarankiškumo simboliui litui 1939 metai, tuomet pasirašytas Molotovo - Ribentropo paktas, jį visiems priminęs prieš 25 metus vykęs Baltijos kelias.


Renginį vedęs muziejininkas, Svėdasų krašto istorikas Raimondas Guobis kalbėjo apie nuo senų laIkų Butėnuose gyvenusią Prūsų giminę, jų atšaką Grikiapeliuose iš kurios ir išaugo žymus bankininkas, Lietuvos banko kūrėjas, jo dailus parašas papuošė visų 1922 metų laidos litų banknotus., visuomenininkas, tautininkas Adomas Prūsas. Apie bankininkystės užuomazgas Svėdasų krašte, dar caro laikais veikusią taupamąją kasą, pokarinę smulkaus Kredito draugiją ir net dviejų litų monetų klastotoją Juozą Gražį įkliuvusį Svėdasuose. Minėti ir kiti svėdasiškiai bankininkai - Jonas Dobkevičius, Aleksandras Žemaitis, Kostas Jakutis, Jonas Niaura, Jonas Rimša, Zenonas Sabalys, Kęstutis Juzėnas, Ignas Mačeika, Ieva Indriūnaitė...


Buvęs šių laikų Lietuvos Centrinio banko valdytojo pavaduotojas Vytautas Bublys papasokojo savo gyvenimo kelią nuo 1954 m., kuomet baigęs Svėdasų mokyklą nesėkmingai bandė įstoti į Žemės ūkio akademiją ir ta nesėkmė lėmė, kad jis pasuko puikia karjerą dovanojusiu finansininko keliu. Prisiminė tas jaudinančias akimirkas, kai 1993 m. išleidus litus jaudulio ašarų nesutramdė juo rupinęsi vyrai - gaila, kad jo netenkame, ateina euro era, bibliotekai padovanojo keletą vertingų knygų apie bankininkystę Lietuvoje.


Anykščių Kredito unijos vadovė Birutė Visminienė kalbėjo apie naujo tipo liaudies banko veiklą Lietuvoje, apie tai, kad unijos skyrius jau šį mėnesį bus atidarytas Svėdasuose. Buvusi bankininkė Danutė Peželienė pasakojo apie tiesiog laimingą kelią bankininkystės link, apie neeilinę sėkmę, įdomų darbą Statybos ir Pramonės bankuose sovietmečiu ir komercinio "Litimpekso" banko kūrimą naujojoje Lietuvoje. Apie savo giminę, apie jos pasididžiavimą - A. Prūsą kalbėjo dideliu būriu atvykusių Prūsų atstovai - Vlado dukra Aldona Masėnienė, Domijono dukra Danutė Stapulionienė ir Juozas iš Prūso Pono atšakos.

 

Prisimintas ir A. Prūso pusbrolis, galinėje Butėnų sodžiaus sodyboje gyvenęs Povilas Prūsas, kuris buvo vienas pirmųjų kaimo bankininkų - sumaniai ūkininkavęs, neišlaidavęs, o sukauptus pinigus ir caro laikais ir tarpukariu už procentus skolinęs savo ir kaimyninių kaimų ūkininkams. Apie garsųjį kraštietį, jo atminimo reiškinius gimtąjame Grikiapelių kaime kalbėjo vietinės bendruomenės atstovės Nijolė Braukylienė ir Loreta Vencevičienė. Žodį tarė ir šios knygos išleidimo mecenatas Petras Baronas iš Butėnų. Ir visuose šituose kalbėjimuose svarbiausia minties gija pulsavo mintys apie tai puikiai parašytą, pagaulią, kupiną nuostabiausių žinių apie Grikiapelius ir Svėdasų kraštą tolimaisiais XIX amžiaus pabaigos, bei naujojo amžiaus pradžios laikais apie paprasto kaimo jaunuolio siekius, sėkmės istorija galinti įkvėpti ir šių dienų jaunimą, ir visiems kitiems suteikianti viltį, kad pasak A. Prūso eisime pažangos keliais.


Gaila, kad daugybė apie renginį informuotų ir asmeniškai kviestų svėdasiškių besurado laiko dalyvauti - daugiau sužinoti apie žymųjį svėdasiškį A.Prūsą, jo giminę, kitus svėdasiškius bankininkus, tiesiog pabendrauti, pabūti kartu. Kur jūs - inteligentai, mokytojai, valstybės tarnautojai, šviesūs sodiečiai ir miestelio gyventojai, kodėl nedalyvaujate kultūrinėje akcijoje? Kas čia,ar koks tamsusis " balbieriškis" ar šviesieji Svėdasai?
Renginį finansiškai parėmė Danutė Peželienė ir Anykščių Kredito unija
Autoriaus nuotr.
Turėjo apie ką pasikalbėti dvi bankininkės - Danutė Peželienė ir Birutė Visminienė.
Artimi, tolimi Adomo Prūso giminaičiai - iš kairės: Aldona Masėnienė, Danutė Stapulionienė, Juozas Prūsas ir Alma Lukėnienė.